Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Värdighet Delaktighet Möjlighet BARN SOM ANHÖRIGA RHK 2014-06-05 Emma Broberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Värdighet Delaktighet Möjlighet BARN SOM ANHÖRIGA RHK 2014-06-05 Emma Broberg."— Presentationens avskrift:

1 Värdighet Delaktighet Möjlighet BARN SOM ANHÖRIGA RHK 2014-06-05 Emma Broberg

2 Värdighet Delaktighet Möjlighet Barn som anhöriga Ny bestämmelse i HSL 2 g, 1/1 2010: Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med 1.har en psykisk störning eller psykisk funktionsnedsättning 2.har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller 3.är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor med oväntat avlider.

3 Värdighet Delaktighet Möjlighet Barn som anhöriga 2 g HSL ställer krav på personal med barnkompetens! Socialstyrelsen finansierar utvecklingsprojekt i 4 regioner 2012-2014, koordineras av Nka Västra Götalandsregionen arbetar även med aspekten kring syskon och barn som upplevt våld

4 Värdighet Delaktighet Möjlighet SYFTE Att efter projekttidens slut ha utvecklat stödet till barn som anhöriga så att det finns kända och långsiktiga stödstrukturer inom regionens alla sjukvårdande verksamheter.

5 Värdighet Delaktighet Möjlighet HUVUDMÅL Inom ramen för projektet ska kunskap, kompetens samt strukturer och modeller ha utvecklas. Alla sjukvårdande verksamheter som möter barn ska ha möjlighet att bygga upp dessa strukturer. Variationen i stöd till barn som anhöriga ska ha minskat i regionen. Stödet ska vara en del av den ordinarie driften.

6 Värdighet Delaktighet Möjlighet ORGANISATION Styrgrupp. Ordförande Christina Möller Projektansvarig Ingela Heimann Regionala projektledare Åsa Porathe 100% huvudansvar psykiatri och dokumentation Jan Dalgren 50 % huvudansvar primärvård Christina Ramnfors 50 % huvudansvar somatik Referensgrupp bestående av företrädare för verksamheter och organisationer; hälso- och sjukvård, idéburna organisationer, kommuner och Göteborgs universitet. Processtödjare, 8 stycken, arbetar mellan 10-50 % med projektet.

7 Värdighet Delaktighet Möjlighet METOD Fas 1 Kartläggning av befintliga stödmodeller och resurser till barn som anhöriga Inhämta information om kommunernas resurser Inhämta information om idéburna organisationers resurser. Kartläggning av regionens önskade behov av utvecklingsinsatser Kartläggning av befintliga uppföljningsmetoder och utvärderingar

8 Värdighet Delaktighet Möjlighet METOD Fas 2 och 3 Fortsatt kartläggning Fortsatt inhämtande av information Översyn av relevanta policys och styrdokument Utbildning och kunskapsspridning Successiv uppbyggnad av stödstrukturer eventuellt genom politiska beslut

9 Värdighet Delaktighet Möjlighet KONTAKTA OSS GÄRNA Åsa Porathetel 0700 822405 asa.porathe@vgregion.se Jan Dalgrentel 0702 690907 jan.dalgren@vgregion.se Christina Ramnforstel 0700 822723 christina.ramnfors@vgregion.sehristina.ramnfors@vgregion.se Postadress: Regionkansliet, Regionens Hus HSA, Lillhagsparken 5, 405 44 Hisings-Backa Webbplats: vgregion.se/barnsomanhoriga


Ladda ner ppt "Värdighet Delaktighet Möjlighet BARN SOM ANHÖRIGA RHK 2014-06-05 Emma Broberg."

Liknande presentationer


Google-annonser