Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionalt folkhälsoarbete i Gävleborg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionalt folkhälsoarbete i Gävleborg"— Presentationens avskrift:

1 Regionalt folkhälsoarbete i Gävleborg
Folkhälsoarbete handlar om att förbättra livsvillkor, livsmiljöer och levnadsvanor som leder till en god hälsa och som gör att vi får en livskraftig region. Det övergripande nationella folkhälsomålet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. För att påverka faktorer som leder till bättre folkhälsa i hela befolkningen behövs samverkan. Ansvaret för folkhälsoarbetet på regional nivå delas mellan Region Gävleborg, Landstinget Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg och    länets kommuner. Därför har NSFG bildats och består av politiker från länets samtliga kommuner, och landstinget. Till nätverket finns ett tjänstemannasekretariat knutet, där landstinget, region Gävleborg, länets kommuner och även länsstyrelsen finns representerade.

2 Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg -NSFG
Arbetar utifrån de principer som fastställts i GU folkhälsa och rapporterar direkt till regionstyrelsen.

3 Arbetar utifrån de nationella folkhälsoområdena -Men har prioriterat tre områden

4 Hälsorisker i Gävleborg 2010, fördelat efter utbildningsnivå och kön.
Dessa data har legat till grund för de prioriteringar av målområden som gjorts. Källa: Samhällsmedicin Landstinget Gävleborg, Planeringsunderlag hälso- och sjukvården.

5 Ta fram ett folkhälsoprogram
Uppdrag till NSFG 2014 Ta fram ett folkhälsoprogram

6 Organisation för framtagande: Folkhälsoprogram
Uppdragsgivare Regionstyrelsen Nätverk Strategiskt Folkhälsoarbete Gävleborg (NSFG) Styrgrupp NSFG-Presidiet (politiskt) Referensgrupp Arbetsförmedlingen, Södra Norrland Företagarna Gävleborg Försäkringskassan Högskolan i Gävle Kriminalvården Region Nord Mellansvenska Handelskammaren Migrationsverket Polismyndigheten i Gävleborg Tillväxt och regionalutveckling, Landstinget Gävleborg Arbetsgrupp NSFG-Sekretariat (tjänstemän) Externt expertstöd Företrädare för Regioner som tagit fram folkhälsoprogram, Regionförbundet Östsam Region Västra Götaland

7 Arbetet med folkhälsoprogrammet har pågått sedan i maj
Remissutgåva kommer att fastställas vid NSFG-möte 10 oktober Remiss ut till referensgruppen, samtliga kommuner, landstinget och länsstyrelsen Läget i arbetet just nu.

8 Folkhälsoprogram för Gävleborg 2015-2020
Inriktningsdokument Har sin utgångspunkt i: RUS GU folkhälsa Nationella folkhälsomål EU:s Health 2020 Programmet är inriktat på VAD som ska uppnås. HUR detta ska uppnås kommer senare i processen. Programmet bygger på såväl internationella, nationella som regionala dokument Det tangerar också flera länsgemensamma dokument t.ex. kulturplan, kompetensprogram, ANDT-strategi med flera

9 Målet är god och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg
Delaktighet och inflytande Ekonomiska och sociala förutsättningar Barn och ungas uppväxtvillkor Målet är en god och jämlik hälsa för alla som bor och verkar i Gävleborg. De tre fokusområdena för NSFG:s arbete går igen i folkhälsoprogrammet. Målen kommer att formuleras under arbetet

10 Vad händer sedan? Handlingsprogram ska tas fram
Uppföljningar ska göras Folkhälsoläget följs upp Arbetet tar inte slut i och med att folkhälsoprogrammet antas i regionfullmäktige. När detta är gjort ska programmet implementeras och spridas för att få genomslag i folkhälsoarbetet på lalla nivåer i hela länet. Länsövergripande handlingsplaner ska tas fram i samverkan mellan berörda aktörer.

11 Men NSFG gör även annat:
För den som vill hålla sig uppdaterad inom de folkhälsoområden NSFG arbetar inom finns ett nyhetsbrev…

12 Regionalt nyhetsbrev folkhälsa Målgrupp:
NSFG, RG, LS, LG, ENOK, kommuner, övriga samarbetspartners (polis, ideella föreningar, etc.) Frekvens: 3-4/år Innehåll: Fokus målområde 1, 2, 3 (nationellt och regionalt) samt lokala aktiviteter/händelser Distributionssätt: Digitalt nyhetsbrev via RG:s hemsida Vem som helst kan gå in på RG:s webb och läsa de nyhetsbrev som hittills utgetts.


Ladda ner ppt "Regionalt folkhälsoarbete i Gävleborg"

Liknande presentationer


Google-annonser