Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kulturforum Västernorrland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kulturforum Västernorrland"— Presentationens avskrift:

1 Kulturforum Västernorrland
En plattform för kvalitets- och kompetensutvecklig för den sektor som verkar på ungdomars fritidsarena? Projektledare: Åsa Claeson Nordin Kommunförbundet Västernorrland

2 Förebyggande & Främjande - en projekt inriktat mot ungas fritidsarena
Ett regeringsuppdrag ( ) Förmedlas av Ungdomsstyrelsen Drivs av Kommunförbundet Västernorrland på uppdrag av länets kommuner Syftet är att stärka det förebyggande och främjande ungdomsarbetet i kommunerna Målet är att minska ungas utanförskap

3 Förebyggande & Främjande
Projektets fokus Ungas välfärd ur ett kultur- och fritidsperspektiv Fritidens roll i det förebyggande och främjande ungdomsarbetet Stimulera nätverk och samverkan Kvalitets- och kompetensutveckling

4 Förebyggande och Främjande
Utanförskap Ohälsa Minimera riskfaktorer Främja Goda uppväxtvillkor Hälsa Tillföra skyddsfaktorer

5 Förebyggande och Främjande
En tillräckligt bra omgivning kan vara starkt kompenserande för de barn som genom olika omständigheter har brister i sin uppväxtmiljö. Hälsoarbetet inriktas på att stärka och utveckla barns psykosociala hälsa i sin helhet istället för att koncentreras kring enstaka riskbeteenden eller risksituationer

6 Förebyggande & Främjande - Våra olika roller
Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att barn som far illa får stöd och skydd Socialtjänstens samarbetspartners förväntas i första hand vara skolan, förskolan, skolbarnomsorg, polisen samt hälso- och sjukvården Samverkan ska emellertid enligt lagens formulering även ske med ”samhällsorgan, organisationer och andra som berörs.” Det innebär att exempelvis fritids- och kultursektorn och ideella organisationer samt andra offentliga och privata företrädare för olika samhällsintressen kan behöva omfattas av samverkan, beroende på frågans art och lokala förhållanden

7 Förebyggande & Främjande - två steg
1. Kvalitets och kompetensutveckling Ledarskapsutbildningar Kvalitetsarbete i öppen verksamhet Samverkan 2. Skapa en regional plattform för kvalitets- kompetensutveckling för den sektor som verkar på ungdomars fritidsarena

8 Förebyggande & Främjande - en regional plattform för kvalitets- och kompetensutveckling
Varför kulturforum Projektet ryms inom kulturforumets mål och inriktning Kulturforum är ett samrådsorgan…. arena för diskussion…..kan initiera gemensamma samverkansprojekt Att stärka kulturen i länet Barn och unga är en prioriterad målgrupp för såväl den lokala som regionala kultur- och fritidsverksamheten

9 ”Kultur ger liv och hälsa” -Landstingets kulturpolitiska handlingsprogram
Kulturen ska: Vara tillgänglig för alla Bidra till regional tillväxt och marknadsföring av länet Barn och ungdomar ska prioriteras Kulturutbudet i Västernorrland ska hålla hög kvalitet

10 Vision Västernorrland 2010 – strategi för en hållbar utveckling
Framhålls kulturarv och kulturarvsprogrammets strategier som en viktig beståndsdel för att göra länet mer attraktivt och konkurrenskraftigt Utveckla livsmiljön med särskilt fokus på att attrahera unga människor.

11 Förebyggande &främjande
Förslag Att Kulturforum tar på sig rollen som en regional plattform för kvalitets- kompetensutveckling för den sektor som verkar på ungdomars fritidsarena

12 Förebyggande & Främjande
Vad skulle det innebära ? Samverkan och erfarenhetsutbyte kring kvalitets- och kompetensfrågor Gemensamma projekt och initiativ

13 Förebyggande & Främjande
Vad kan man börja med? Hur följer vi upp LUPP ( lokal uppföljning av ungdomspolitiken) Skapande skola. Samverka kring hur kulturella och konstnärliga utryck kan integreras i skolans arbete Samverkan kring tillgänglighet

14 Förebyggande & Främjande
Styrgruppen för kvalitets- och kompetensprojektet Ånge, Eje Fröberg Sundsvall, Lars-Ove Johansson Timrå, Bo Markusson Härnösand, Anette Gustavsson Kramfors, Hans Bylund Sollefteå, Ove Hillbom Örnsköldsvik, Sunde Westberg


Ladda ner ppt "Kulturforum Västernorrland"

Liknande presentationer


Google-annonser