Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strategisk plan 2012-2017 MEDICINSKA FAKULTETEN VID LUNDS UNIVERSITET.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strategisk plan 2012-2017 MEDICINSKA FAKULTETEN VID LUNDS UNIVERSITET."— Presentationens avskrift:

1 Strategisk plan 2012-2017 MEDICINSKA FAKULTETEN VID LUNDS UNIVERSITET

2 Vision En medicinsk fakultet som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors hälsa

3 Verksamhetsidé Medicinska fakulteten vid Lunds universitet ska i nära samarbete med aktörer inom hälso- och sjukvården bidra till ökad kunskap med hög relevans för människors hälsa. Detta sker genom utbildning och forskning av högsta kvalitet i samverkan med det omgivande samhället.

4 Värdegrund Grundläggande mänskliga rättigheter, demokratiska och akademiska värden samt åtagandet att bidra till hållbar utveckling. Värnar om akademisk frihet, hederlighet, integritet och kvalitet. Gällande forskningsetiska principer med människan i centrum.

5 Värdegrund Jämställdhet, likabehandling och mångfald. Nolltolerans motkränkande särbehandling och diskriminering. Respekt, öppenhet och omtanke. Delaktighet, nyfikenhet och engagemang.

6 Våra styrkor Stor bredd vid ett fullskaligt universitet → gränsöverskridande samverkan Brett utbud av utbildningsprogram och närhet till forskning → möjligheter för studenterna att komma i kontakt med aktuell forskning Lätt att attrahera nationella som internationella studenter och doktorander pga en tilltalande studiemiljö och ett levande campus

7 Våra styrkor Framgångsrik verksamhet med spets som bredd inom grundforskning, klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning Starka tvärvetenskapliga forskningsnätverk En expansiv och kunskapsintensiv region där kreativitet och innovationstänkande prioriteras högt

8 Strategiska mål 2012-2017

9 Strategiska mål Högsta kvalitet på internationellt ledande nivå och en stark koppling mellan utbildning, forskning och innovation Forskningsanknutna, konkurrenskraftiga utbildningar med mycket hög pedagogisk kvalitet i ökad samverkan mellan programmen Forskarutbildningen är av högsta kvalitet och anpassad till arbetsmarknaden Forskningen bedrivs med både spets och bredd – nya forskningsområden och tvärvetenskapliga projekt identifieras och utvecklas

10 Strategiska mål Tydliga karriärvägar inom fakulteten skapas och ett system för karriärvägledning etableras Fakulteten utmärks av ett starkt innovationstänkande som bidrar till en bättre hälso- och sjukvård och etablering av nya medicinska företag, produkter och tjänster Internationalisering och globala perspektiv genomsyrar verksamheten Samarbetet med hälso- och sjukvården fördjupas

11 Strategiska mål Ökad samverkan med andra fakulteter vid Lunds universitet och strategiskt valda nationella och internationella lärosäten En attraktiv, kreativ och stimulerande arbets- och lärandemiljö med en bra infrastruktur Gemensamt engagemang, delaktighet och ett demokratiskt och tydligt ledarskap i en miljö som inbjuder till åsikter och debatt i en anda av respekt för andra medarbetare Hållbar utveckling blir en naturlig komponent

12


Ladda ner ppt "Strategisk plan 2012-2017 MEDICINSKA FAKULTETEN VID LUNDS UNIVERSITET."

Liknande presentationer


Google-annonser