Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationella Strama och arbete i Strama-grupper Mats Erntell Ansvarig Strama-Slutenvård Smittskyddsläkare och ordförande i Strama Halland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationella Strama och arbete i Strama-grupper Mats Erntell Ansvarig Strama-Slutenvård Smittskyddsläkare och ordförande i Strama Halland."— Presentationens avskrift:

1 Nationella Strama och arbete i Strama-grupper Mats Erntell Ansvarig Strama-Slutenvård Smittskyddsläkare och ordförande i Strama Halland

2 1995 frivilligt nätverk 2000 finansiering via Dagmarmedel 2006 permanent finansiering via medel för folkhälsopolitiska åtgärder 2006 september, samverkansorgan mot antibiotikaresistens med uppdrag beskrivet i SMIs instruktion

3 ”Strama-lagen” 2006-07-01 tillägg i HSL Sjukvården respektive tandvården skall vara av god hygienisk standard Prop 2005/06:50 ´Strategi för ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar´

4 Verka för en sektorsövergripande samordning i frågor som rör förutsättningar att Stramas övergripande uppdrag och målsättning bevara möjligheten att använda antibiotika vid bakteriella infektioner hos människor och djur

5

6 Infektioner i barnfamiljer Antibiotika- användning i öppen vård IVA- Strama Antibiotika och resistens på sjukhem Primärvårds- nätverk för infektions- studier Antibiotika- användning i sluten vård Infektioner och hygien på daghem Nationella projekt med stöd av Strama Inventering av lokalt arbete Skolprojekt: 10-åringars kunskaper

7 Lokala Strama-grupper Ett landstingsuppdrag! Egen budget?! Strama- och terapigrupp, multiprofessionell Terapirekommendationer Lokal och regional utbildning Rationell antibiotika-användning?! Deltar i nationella projekt –IVA-Strama –Punktprevalensundersökningar –Uvi-, föreskolestudier Söka nationella Strama-medel för lokala projekt Kungsbacka Varberg Falkenberg Hylte Halmstad Laholm

8 Varför förskrivs det mer antibiotika i storstadsregionerna? Beror det på sjukare befolkning, större tillgänglighet till vård eller något annat? Total försäljning av antibiotika första halvåret 2007, länsvis, DDD/1000 invånare och dag. Källa: Apoteket AB Den streckade ytan visar ökningen jämfört med första halvåret 2006. +2,5-12%!

9 >17 000 inneliggande patienter 2006

10 PPS 2006 Prevalens vårdrelaterad infektion per specialitetsgrupp, antal behandlade patienter 1 691

11 PPS 2006 Fördelning av 1 813 antibiotikabehandlade vårdrelaterade infektioner på diagnosgrupper 21 % av alla vri

12 HYGIENISKT…… Vårdhygien …..! SPRIT Förhindrar smittspridning!

13 Samverkan mot antibiotikaresistens www.strama.se


Ladda ner ppt "Nationella Strama och arbete i Strama-grupper Mats Erntell Ansvarig Strama-Slutenvård Smittskyddsläkare och ordförande i Strama Halland."

Liknande presentationer


Google-annonser