Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Europass och de gemensamma europeiska verktygen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Europass och de gemensamma europeiska verktygen"— Presentationens avskrift:

1 Europass och de gemensamma europeiska verktygen
Skolambassadörer för EU Bengt Landfeldt Nationellt Europass Center Internationella programkontoret

2 Lissabon ut, Europa 2020 in Den s.k. Lissabonstrategin har löpt ut. Strategin, som togs fram kring millennieskiftet, hade som mål att göra Europa till världens mest konkurrenskraftiga, dynamiska och kunskapsbaserade ekonomi till år 2010 EU-kommissionen lanserar en ny strategi för tillväxt och sysselsättning, Europa 2020, under parollen "smart och hållbar tillväxt för alla". Bengt

3 Köpenhamnsprocessen Inom ramen för den så kallade Köpenhamnsprocessen, som inleddes för att främja kvalitet och rörlighet inom yrkesutbildningen, samarbetar EU-länderna kring flera konkreta instrument som syftar till att underlätta mobiliteten i Europa. Samarbetet har bland annat resulterat i överenskommelser om kvalitet, vägledning, validering, om att inrätta ett europeiskt ramverk för yrkesutbildning (EQF) samt att utveckla ett europeiskt meritöverföringssystem för yrkesutbildning (ECVET). Dessa överenskommelser innebär att medlemsländerna åtar sig ett fortsatt nationellt implementeringsarbete. Som ett led i det arbetet införs 2005 kompetensportföljen Europass .

4 KÖPENHAMNSPROCESSEN Copenhagen 2002 Maastricht 2004 Helsinki Bordeaux 2008 Bruges

5

6 NQF/EQF Ett system för jämförelser av kvalifikationer mellan länder
National Qualification Framework Det svenska ramverket för kvalifikationer European Qualification Framework Det europeiska ramverket för kvalifikationer Ett system för jämförelser av kvalifikationer mellan länder

7 I EQF beskrivs resultatet av lärande – ”learning outcomes” som kunskap, färdigheter och kompetens

8 EQAVET European Quality Assurance in Vocational Education and Training Att utveckla och förbättra kvalitetssäkring inom yrkesutbildning

9

10 ECVET European Credit system for Vocational Education and Training System för att överföra, erkänna och ackumulera utländskt lärande

11 Lärande resultatet (Learning Outcomes) delas upp i mindre enheter (Units). Varje enhet motsvarar en viss poäng (points). 60 poäng motsvarar ett års heltidsstudier. EQF Level 1 EQF Level 2 EQF Level 3 EQF Level 4 EQF Level 5 EQF Level 6 EQF Level 7 EQF Level 8 ECVET 3p ECVET 10 p ECVET 5 p

12 Europass – ett ramverk www.programkontoret.se/europass

13 ”European Skills Passport” Tillägg till examensbevis
Europeisk meritförteckning (European CV) Språkpass (Europass Language Passport) Europass mobilitet (Europass Mobility) ”European Skills Passport” 2013 Tillägg till slutbetyg/yrkesexamen (Certificate Supplement) Tillägg till examensbevis (Diploma Supplement)

14 Europass – meritförteckning
I Europass eritförteckning fylls i uppgifter om: utbildning språkkunskaper arbetslivserfarenhet. Man kan även registrera färdigheter som man fått utanför det officiella utbildningssystemet. Kan skapas on-line. Arbetsförmedlingen ansvarig

15 Europass – språkpass Europass språkpass ger möjlighet för enskilda personer att skatta sina språkliga färdigheter på en sexgradig skala. Det gäller både hörförståelse, läsförståelse samt muntlig förmåga. Man kan även dokumentera sina formella språkstudier i passet. Uppsala universitet ansvarig

16 Europass – mobilitet Europass mobilitet är ett dokument där alla utbildningsperioder som en person fullgjort utomlands kan dokumenteras. Det gäller även praktikperioder. Passet är ett personligt dokument, som fylls i av de organisationer som samordnar utlandsperioden. IPK ansvarig

17 Europass – tillägg till slutbetyg/yrkesexamen
Europass tillägg till slutbetyg utfärdas till den som har ett yrkesutbildningsbetyg. Tillägget ger information om vilka yrkeskvalifikationer personen har och vilka yrken som är tillgängliga för innehavaren. Innehållet i det officiella slutbetyget blir därmed lättare att förstå i andra länder. Ansvariga: Skolverket Myndigheten för Yrkeshögskolan

18 Europass – bilaga till examensbevis
Europass bilaga till examensbevis utfärdas tillsammans med examensbevis från högskolan. Examensbilagan beskriver innehåll och omfattning i examen samt det svenska högskolesystemet. Den gör det lättare för andra länder i Europa när de skall bedöma en svensk högskoleutbildning. HSV ansvarig

19 ”European Skills Passport” Tillägg till examensbevis
Europeisk meritförteckning (European CV) Språkpass (Europass Language Passport) Europass mobilitet (Europass Mobility) ”European Skills Passport” 2013 Tillägg till slutbetyg/yrkesexamen (Certificate Supplement) Tillägg till examensbevis (Diploma Supplement)

20 Tack för uppmärksamheten!
Har du frågor om Europass Kontakta oss gärna Tfn: Fax: E-post: Bengt Landfeldt Prenumerera på vårt nyhetsbrev:


Ladda ner ppt "Europass och de gemensamma europeiska verktygen"

Liknande presentationer


Google-annonser