Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bologna - hur gick det och hur går vi vidare Eva Åkesson Pedagogiskt idéforum 12 december 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bologna - hur gick det och hur går vi vidare Eva Åkesson Pedagogiskt idéforum 12 december 2008."— Presentationens avskrift:

1 Bologna - hur gick det och hur går vi vidare Eva Åkesson Pedagogiskt idéforum 12 december 2008

2 Lunds Universitet /Eva Åkesson Bolognaprocessen? •Internationellt samarbetsprojekt som syftar till att skapa ett europeiskt område för högre utbildning, the European Higher Education Area, till år 2010. •Vad är det för typ av process? –Politiskt åtagande – inte folkrättsligt bindande –Mellanstatligt samarbete mellan 46 länder –Egen dynamik –Nationellt ansvar –Lärosäten och studenter centrala aktörer

3 Lunds Universitet /Eva Åkesson Bolognaprocessens mål: Övergripande mål –att främja rörlighet –att främja anställningsbarhet –att främja Europas konkurrenskraft/attraktionskraft som utbildningskontinent Operativa mål •Införande av ett system med tydliga och jämförbara examina •Införande av ett system som huvudsakligen består av tre utbildningsnivåer •Införande av ett poängsystem •Främjande av rörlighet •Främjande av europeiskt samarbete inom kvalitetssäkring •Främjande av den europeiska dimensionen i högre utbildning Prag 2001 ->Berlin 2003-> Bergen 2005 -> London 2007 •Målen följs upp vid utbildningsministermöten •Fler operativa mål tillförs processen. –Till exempel utgör forskarutbildningen en tredje utbildningsnivå; LLL, –Sociala dimensionen, externa dimensionen

4 Lunds Universitet /Eva Åkesson Ny värld – Ny högskola Ny struktur för utbildning och examina •Tre nivåer – grund – avancerad - forskarnivå •Nya examensbeskrivningar –Mål/förväntade studieresultat –Fördjupningskrav i antal högskolepoäng och kvalitativa krav –Användbara för kvalitetssäkring och bedömning av kompetens –Exakt antal högskolepoäng i examina •Nivåbestämma alla kurser –Entydigt –Mål/förväntade studieresultat •Högskolepoäng; –normalstudieår 60 högskolepoäng

5 Lunds Universitet /Eva Åkesson Vad ska LU prioritera inom Bolognaprocessen? •Lunds Universitet ska använda Bolognaprocessen att göra en kvalitetsreform med studentens lärande i centrum •Fas 1: Fortsatt prioriterat –Learning outcomes - pedagogisk utveckling –Kvalitetssäkring –Anställningsbarhet •Fas 2: Nya prioriteringar –Nationell och internationell positionering –Avancerade nivån •Joint programmes •Profil-master 2008

6 Lunds Universitet /Eva Åkesson Fas 1: Information och diskussion Fas 2: Planering och handlingsprogram Fas 3: Implementering Remiss 2004 Bolognaprocessen och högskolereformen - Sverige 1 juli 2007 EHEA 2010

7 Lunds Universitet /Eva Åkesson Strategisk plan 2007-2011 VISION •Lunds universitet ska tillhöra de absolut främsta bland Europas universitet. Fyra övergripande strategier: •Kvalitetssäkring •Gränsöverskridande samverkan •Internationalisering •Ledarskap, lärarskap och medarbetarskap

8 Lunds Universitet /Eva Åkesson Några projekt - åtgärdslistan •Riskhantering –beslut US 26 september 2008 •Nationell och regional studentrekrytering – avslutat •Internationell studentrekrytering och marknadsföring – avslutat •Stöd till EMECW - hösten 2008 –Pär Svensson •Joint programs – 2008 –Patricia Tennberg och Teresia Rindefjäll •Nätbaserad utbildning –Jan-Olof Nilsson •Anställningsbarhet och bildning –Malin Irhammar •Breddad rekrytering 2009-2011 –Uppföljning och Ny handlingsplan

9 Lunds Universitet /Eva Åkesson Kvalitetssäkring 2005-2008 Metodutveckling •Vägledningen för 2005-2012, –togs fram 2005, har tjänat som policydokument •Strategiska planen 2007-2011. –Kvalitetssäkring är en av fyra strategier •Handlingsplanen –för kvalitetssäkring och pedagogisk utveckling 2007-2008

10 Lunds Universitet /Eva Åkesson Kvalitetssäkring 2009 – 2011 Implementering och vidareutveckling •Policy för kvalitetssäkring –Grund, avancerad och forskarnivå –Universitetsstyrelsen beslut 15 december för 2009-2012 •Handlingsplan för 2009-2010 –Rektorsbeslut i december grund och avancerad nivå –Foutb håller på att utarbetas •Validering av nya program och handledning –Rektorsbeslut klart •Utveckla kvalitetskultur –Ändamålsenlig och relevant –Allas ansvar och alla nivåer

11 Lunds Universitet /Eva Åkesson London 2007 ”We reaffirm our commitment to increasing the compatibility and comparability of our higher education systems, whilst at the same time respecting their diversity.” •Mobility •Degree structure •Recognition •Qualifications framework •Lifelong learning •Quality Assurance and a European Register of Quality Assurance Agencies •Doctoral candidates •Social dimension •The European Higher Education Area in a global context

12 Lunds Universitet /Eva Åkesson London 2007 och mot 2009 •Nästa ministermöte i Leuven/Louvainla-Neuve on 28-29 April 2009. •As the EHEA continues to develop and respond to the challenges of globalisation, we anticipate that the need for collaboration will continue beyond 2010 Over the next two years, we agree to concentrate on completing agreed Action Lines •Mobility •Social dimension •Data collectionTrends 2010 (skippar 2009) •Employablity •The European Higher Education Area in a global context •Stocktaking

13 Lunds Universitet /Eva Åkesson Looking forward to 2010 and beyond Left to do: (Hanne Smidt, EUA) •ECTS modules •Joint and double degree •Recognition of prior learning •Ensure flexibility •Enhance mobility (fifth freedom) •NQF + EQF •Ensure employability

14 Lunds Universitet /Eva Åkesson Objectives (EUA) •Connect EHEA+ERA •Flexible and responsible universities •Redefining public responsibility •Fit to face the global challenges

15 Lunds Universitet /Eva Åkesson Sverige –ur EUAs perspektiv •”Learning outcomes ” •Kvalitetsreform •Public good •Bäst på livslångt lärande •Fokus på avancerad nivå •(för?) Många masterprogram –Lite snack om forskarutbildning •DS- goddag yxskaft •Är vi klara med Bologna processen? •Många tror att högskolereformen= Bologna

16 Lunds Universitet /Eva Åkesson Bolognaprocessen - högskolereformen Övergripande mål –att främja rörlighet –att främja anställningsbarhet –att främja Europas konkurrenskraft/attraktionskraft som utbildningskontinent Operativa mål •Införande av ett system med tydliga och jämförbara examina •Införande av ett system som huvudsakligen består av tre utbildningsnivåer •Införande av ett poängsystem •Främjande av rörlighet •Främjande av europeiskt samarbete inom kvalitetssäkring •Främjande av den europeiska dimensionen i högre utbildning Prag -> Berlin -> Bergen -> London -> Benelux 2009 •Fler och operativa mål tillförs processen. –LLL, Sociala och externa dimensionen •Nästa möte i Leuven/Louvainla-Neuve on 28-29 April 2009. •http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/

17 Lunds Universitet /Eva Åkesson BOLOGNA 2.0?

18 Lunds Universitet /Eva Åkesson ”reformvåg” ”Framförhållning är inte regeringens starka grej”

19 Lunds Universitet /Eva Åkesson Det är mycket på gång… •Resurser för kvalitet -RÙTII –HSV-resursfördelning •Karriär för kvalitet •Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola •Yrkeshögskola •Autonomiutredning •Studiesocial utredning •Lärarutbildning •Propositioner –Högskoleproposition –Internationalisering –Forskning och innovation •Globaliseringsrådet –Kunskapsdriven tillväxt


Ladda ner ppt "Bologna - hur gick det och hur går vi vidare Eva Åkesson Pedagogiskt idéforum 12 december 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser