Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DEN GRUNDLÄGGANDE FRÅGAN UPPDRAGET FÖR-/NACKDELAR – PROBLEM/MÖJLIGHETER (3) UTVECKLINGEN I EUROPA REFERENSER Nationella kvalifikationsramar (NQF): utformning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DEN GRUNDLÄGGANDE FRÅGAN UPPDRAGET FÖR-/NACKDELAR – PROBLEM/MÖJLIGHETER (3) UTVECKLINGEN I EUROPA REFERENSER Nationella kvalifikationsramar (NQF): utformning."— Presentationens avskrift:

1 DEN GRUNDLÄGGANDE FRÅGAN UPPDRAGET FÖR-/NACKDELAR – PROBLEM/MÖJLIGHETER (3) UTVECKLINGEN I EUROPA REFERENSER Nationella kvalifikationsramar (NQF): utformning och räckvidd

2 NQF: Den grundläggande frågan Behöver vi en nationell ram för kvalifikationer? Vilken roll skall vår NQF spela i vårt eget (nationella) system? Vilka funktioner skall vår NQF ha i förhållande till andra länders? Hur skall förhållandet mellan NQF och Bologna-ramen för Högre utbildning utformas?

3 Uppdragets internationella bakgrund Ett nära samarbete mellan de två övergripande ramverken (QF-EHEA och EQF) sker redan. Det är nödvändigt att utarbeta nationella ramverk som är förenliga med de båda övergripande ramverken. De nationella ramverken ska vara förenliga även om ordalydelsen inte behöver vara identisk.

4 Modellerna För- nackdelar – problem och möjligheter Nivå 6-8 öppen (F/M): Enkelhet och tydlighet, baserad på ”learning outcomes”, förenlig med EQF, mest överskådlig, lätt att inkorporera nya kvalifikationer och former för lärande. (N/P): Modellen i sin helhet inte prövad – stort avsteg från traditionen, fara för att modellen blir för generell (större krav på beskrivningar av nivåer och deskriptorer).

5 forts. Nivå 6-8 reserverade för akademiska kvalifikationer (F/M): Tydlig, kräver små förändringar, välkänd och prövad, lätt att kommunicera modellens innehåll och distinktioner (N/P): Sluten och konserverande, svår att förena med den europeiska gemenskapstanken, jämförelse av olika typer av kvalifikationer omintetgörs, motverkar överbryggningar

6 forts. Endast nivå 8 reserverad för akademiska kvalifikationer (F/M): Kompromiss – öppen upp t.o.m. nivå sju, underlättar delvis förändringar. (N/P): Viss ”inlåsningseffekt”, kräver strikt motivering av åtskillnaden mellan 6-7 och 8. Delar i övrigt de båda övriga modellernas egenskaper.

7 Utvecklingen i Europa - exempel Parallella ramverk - inga explicita kopplingar mellan oberoende sektorramar: Danmark, Rumänien Delvis uppbrutna ramar - överbryggande (del-) ramar: Österrike Integrerande ramverk - försök att reducera traditionella barriärer: Tyskland, Finland

8 Källmaterial Bologna QF- EHEA web site http://www.ehea.ehea.info/article-details.aspx?articleld=65 Europarådet HE site http://www.coe.int/t/dg4/highereducation/Default en.asp EQF site http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44 en.htm YH: Nationella kvalifikationsramars (NQF) utformning och räckvidd – ett diskussionsunderlag. Arbetsmaterial, februari 2011.


Ladda ner ppt "DEN GRUNDLÄGGANDE FRÅGAN UPPDRAGET FÖR-/NACKDELAR – PROBLEM/MÖJLIGHETER (3) UTVECKLINGEN I EUROPA REFERENSER Nationella kvalifikationsramar (NQF): utformning."

Liknande presentationer


Google-annonser