Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Calle Carling, Maria Byholm, Anu Ylitalo, Per Andersson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Calle Carling, Maria Byholm, Anu Ylitalo, Per Andersson"— Presentationens avskrift:

1 Calle Carling, Maria Byholm, Anu Ylitalo, Per Andersson
Omvärldsanalys Calle Carling, Maria Byholm, Anu Ylitalo, Per Andersson

2 EU-strategier Eurooppa 2020: Education and Training 2020, ET 2020: Higher education in Europe: Strategic framework for education and training: Vocational education and training (VET): Main policy initiatives and outputs in education and training since the year 2000:   Smart Growth: (något för följande projektperiod?): Modernising universities:  (något för följande projektperiod?):       

3 Bakgrund Vasa universitet, Strategy of the University of Vaasa 2013–2016 University portfolio, 2013 ÅA, Åbo Akademis strategi 2010–2019 Rektorsbeslut, Pedagogisk kompetens och universitetsportfölj för lärare och forskare vid Åbo Akademi Hanken, strategi för Svenska Handelshögskolan - Hanken 2020 Vasa yrkeshögskola, Pedagoginen ohjelma Novia -Pedagogisk strategi Rekryteringspolicy, 2010

4 Ingen digital strategi
eller kriterier för pedagogisk kompetens står att finna i dokumenten med det går att utläsa en tilltro till nya rön om undervisning, lärande och examination

5 Sammanfattning Medveten om nya rön om undervisning, lärande och examination, vilket i sin tur kräver en flexibel och förändringsbenägen digital och lärande miljö. Den i sin tur kräver fortbildning som enligt dokumenten stöds av Svenska Handelshögskola VU och ÅA använder sig av universitetsportfolion, som används för att evaluera akademisk kompetens vid rekrytering av lärare och forskare. Det nationella uppdraget och internationaliseringen bygger på digitala kontakter som i sin tur kräver en digital infrastruktur. I de dokument som granskats kan konstateras att pedagogik ses oproblematisk och mer refererar till frågan hur, vad och varför är förgivet taget.

6 Referenser Hanken 2020 Strategi för Svenska handelshögskolan Godkänd av högskolans styrelse / Teaching and learning strategy Svenska Handelshögskolan Pedagogisk strategi för Yrkeshögskolan Novia , godkänd av styrelsen för Yrkeshögskolan Novia Uppdaterad enligt styrelsen för Yrkeshögskolan Novias beslut Personalstrategi för Yrkeshögskolan Novia.2010,uppdaterad 2012 Rekryteringspolicy godkänd av Yrkeshögskolan Novias styrelse Åbo Akademis strategi 2010–2019. Rektors beslut den Den undervisande och forskande personalens pedagogiska kompetens och ibruktagande av universitetsportfölj. Åbo Akademi. Strategi för nätstödd undervisning vid Åbo Akademi åren Åbo Akademi. Vasa universitet, Strategy of the University of Vaasa 2013–2016. University of Vaasa: University portfolio, Vasa yrkeshögskola, “Pedagoginen ohjelma ”.

7 Umeå universitet IT-policy IT-strategiska insatser 2012-2013
Pedagogisk handlingsplan Anställningsordning Pedagogisk meritering

8 Umeå universitet IT-strategi vid Umeå universitet
Skapa en attraktiv it-miljö för studenter, lärare och övrig personal En attraktiv miljö uppnår vi med stabila nätverk, IT fungerar alltid vid universitetet. Vi är öppna för nya it-tjänster, som är utformade för studenter, lärare och övrig personal oberoende av var vi befinner oss i tid och rum. Vi kan använda IT på ett bra sätt och vi kompetensutvecklar oss kontinuerligt. IT upplevs ha god kvalitet och kan leverera det stöd vi vill ha. Källa: IT-STRATEGI vid Umeå universitet perioden Dnr

9 Umeå universitet Pedagogisk handlingsplan 2010-2013
”När det gynnar studenternas lärande eller underlättar kommunikation eller rekrytering bör lämplig informations- och kommunikationsteknik användas”. (sid 13) ”Undervisande personal ska vid behov erbjudas kompetensutveckling, till exempel för att kunna undervisa på det språk utbildningen erbjuds på, möta heterogena studentgrupper och bedriva nätbaserad undervisning.” (sid 15) ”Lärare ska följa med i forskningsutvecklingen och kontinuerligt uppdatera både sina ämneskunskaper och pedagogiska kunskaper.” (sid 15)” Källa: Pedagogisk handlingsplan för Umeå universitet 2010–2013 Dnr

10 Umeå universitet IT-strategiska insatser 2012-2013 (IT-enheten)
Målen utifrån fastställd it-strategi kan sammanfattas i följande punkter: Skapa en attraktiv it-miljö för studenter, lärare och övrig personal Samordna it-resurserna Styra teknik och säkerhetsarbetet Säkerställa en effektiv it-verksamhet Källa: IT-strategiska insatser Dnr


Ladda ner ppt "Calle Carling, Maria Byholm, Anu Ylitalo, Per Andersson"

Liknande presentationer


Google-annonser