Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Heligt är Ditt namn. Heligt är Ditt namn. Heligt är Ditt namn

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Heligt är Ditt namn. Heligt är Ditt namn. Heligt är Ditt namn"— Presentationens avskrift:

1 Allsmäktig Gud, Allsmäktig Gud, Allsmäktig Gud, Du är upphöjd i evighet
Heligt är Ditt namn. Heligt är Ditt namn. Heligt är Ditt namn. El Shaddai.

2 Du är vår Gud. Du är vår Gud. Du är vår Gud.
Jag vill tillbe med all min kraft. Heligt är Ditt namn. Heligt är Ditt namn. Heligt Är Ditt namn. El Shaddai.

3 Allt som andas, Allt som andas, Allt som andas, lova Herren Gud.

4 Lova Dig tidigt, lova Dig sent,
lova Dig gammal som ung. Lova Dig i glädjen, lova Dig i sorgen, lova Dig igenom allt som sker. Om vi förstod vad Du är värd, Din kraft, Din makt, Din kärleks djup, Då skulle sången aldrig tystna mer.

5 Lova Dig i himlen, lova Dig med änglar, lova Dig i evigheten lång. Lova Dig på jorden, skapelsen sjunger, kallar varje folk att lova Dig. Om vi förstod vad Du är värd, Din kraft, Din makt, Din kärleks djup, Då skulle sången aldrig tystna mer.

6 Jag vill lova, jag vill lova,
jag vill lova Dig med allt jag har.

7 Allt till Jesus vill jag lämna.
Allt till honom nu jag bär. Honom vill jag tro och älska I Hans sällskap vandra här.

8 Jag nu lämnar allt. Ja, jag lämnar allt. Allt till Dig min dyre Jesus.

9 Allt till Dig jag överlämnar.
Gör mig Herre helt till Din. Värm mig med din helge Ande Så jag vet att du är min.

10 Jesus allt jag överlämnar.
Giver helt mig själv åt Dig. Fyll mig med Din kraft och kärlek. Nådens regn sänd över mig.

11 Ande, Du som livet ger, fall nu över mig. Smält mig, fyll mig, tänd mig, sänd mig!

12 Att lära känna Dig är min längtan,
Att komma nära, nära Ditt hjärta. Se vem du verkligen är. Du är min Far och jag är Ditt barn, Jag vet att Du älskar mig. Att va i Din närhet, höra Dig tala Det är det enda för mig

13 Det flödar glädje, det flödar glädje!
Levande vatten från Jesus strömmar igenom oss. Jag har mitt namn skrivet i Livets bok, jag har mitt namn skrivet i Livets bok, Halleluja!

14 Det är Ditt blod som renar mig,
Ditt blod som ger mig liv. För Ditt blod blev det offer Som gör mig fullkomligt ren. Det renar mig, vitare än snö. Min Jesus, Guds rena offerlamm.

15 Det är min längtan, att ära Dig.
Av hela hjärtat, tillbe Dig. Allt som är inom mig, vill prisa Dig. Allt jag beundrar är i Dig. Ja, jag ger Dig mitt liv, mitt hjärta och min själ. Jag lever helt för Dig. Var minut som jag har, Varje andetag jag tar. Gud gör Ditt verk i mig.

16 Din nåd är dyrbar o Gud, Din nåd.
Du är livets källa I ditt ljus ser vi ljus. I ditt ljus ser vi, ser vi ljus.

17 /Ditt ord är mina fötters lykta
och ett ljus på min stig./ /Ingenting kan för mig vilse, Ditt ord, det leder mig rätt./ /Det leder mig på vägen till himmelen,

18 Du omsluter mig Gud och Du har mig i Din hand, varje dag, varje dag. Det är kunskap o Gud allt för underbar för mig, fattar ej, gäller mej.

19 Herre Du som mig ser, Du mig känner helt och fullt, bara Du, bara Du. Om jag står eller går, vet Du mina tankar Gud, Du vet allt, Du vet allt.

20 Gud Du känner min väg, vart jag går och vad jag gör, varje stund, varje stund. Varje tanke, vart ord ser du förrän det är sagt helt och fullt, helt och fullt.

21 Utrannsaka mig Gud, känn mitt hjärta pröva mig, varje dag, varje dag. När jag går bort från Dig, led mig åter på Din väg. Evigt liv, Du mig giv.

22 Du som är törstig. Du som är svag. Kom till hans källa Drick av vattnet som ger dig liv, låt all oro och ångest Sköljas bort. I hans strömmar av kärlek Som djup ropar ut till djup Ber jag Dig: Kom min Herre kom! Kom min Herre kom!

23 Du som är törstig. Du som är svag. Kom till hans källa Drick av vattnet som ger dig liv, låt all oro och ångest Sköljas bort. I hans strömmar av kärlek Som djup ropar ut till djup Ber jag Dig: Kom min Jesus kom! Kom min Jesus kom!

24 Du som är törstig. Du som är svag. Kom till hans källa Drick av vattnet som ger dig liv, låt all oro och ångest Sköljas bort. I hans strömmar av kärlek Som djup ropar ut till djup Ber jag Dig: Helig Ande kom! Helig Ande kom!

25 Du världens ljus som steg ner i vårt mörker,
så att jag kunde se. Skönhet som väckte mitt hjärtas beundran. Hopp om ett liv nära Dig.

26 Jag kommer för att tillbe,
Böjer mig inför Dig Bekänner Dig som Herre i mitt liv. Du är alltigenom härlig. Alltigenom värdig Alltigenom underbar för mig.

27 Gud av all tid, genom allt är Du värdig.
Äran i himlen är Din. Ödmjukt kom Du ner till jorden Du skapat, fattig för kärlekens skull.

28 Jag kommer aldrig att förstå
den smärta som du genomled. Ditt kors blev räddningen för mig, där Du bar all synd i Dig.

29 Du är barmhärtig, snar att förlåta.
Du håller mig nära Dig. När jag är långt borta Söker Du upp mig. Du tar mig in i Din famn. Vilken nådefull, nådefull, nådefull Gud Vilken nådefull, nådefull, nådefull Gud Du är.

30 Du är dyrbar, så dyrbar i mina ögon,
Högt aktad och älskad av mej.

31 Du är en god Gud, Du är en god Gud,
Du är en god Gud, full av barmhärtighet. Från evighet till evighet, evighet till evighet Varar Din nåd, varar Din nåd.

32 En enkel kärlekssång till Dej
Dyre Jesus, vill jag sjunga. Tacksam för allt som Du gjort Du min Herre, frälsarkonung. Mitt hjärta gläds när Du kallar mig Din. Var finns en plats så underbar? Som i Din öppna famn. I Din öppna famn. Helig och varm himlen jag fann

33 En sak Gud på mitt hjärta,
Jag vill komma helt nära Din tron. Vill Du lysa igenom, med Din egen härlighet. Låt mig präglas av Dig Gud, Utav din helighet.

34 Fader av liv dra mig närmre
Allt jag är vänd mot Dig Kom förtydliga i mig Bilden av Dig Och sänd Din frid o Gud över oss

35 Helige Ande Du som tröstar
Styrk mig nu. Håll mitt huvud högt. På Din sanning vill jag stå Låta äran till dig gå Och sänd din frid o Gud över oss.

36 O Gud jag hungrar efter mer av Dig.
Väck upp mitt inre till att känna Dig. Helige Ande genomdränk min själ och låt Ditt eget liv fylla mig. Kom med helande kraft. Andas liv och gör mig hel. Och sänd Din frid o Gud över oss.

37 Fäst dina ögon på Jesus. Se in i verkligheten själv. Alla ting runt omkring smälter bort som snö I ljuset av Hans ära och makt. Se upp till Hans kors och du ser Hans triumf I den död som blev livet för mig.

38 Ge oss o Herre, öppnade ögon.
Vi vill se Jesus, vidröra Honom. Lär oss att lyssna, höra Din stämma. Ge oss o Herre öppnade ögon.

39 Gud, Ditt namn är heligt, Gud, Ditt namn är heligt, heligt. Gud, Du är helig. Gud, Du är helig, helig. Gud, jag älskar Dig Du helige, jag lovsjunger Ditt namn.

40 Gud, Ditt namn är mäktigt,
Gud, Ditt namn är mäktigt, mäktigt. Gud, Du är mäktig. Gud, Du är mäktig, mäktig. Gud, jag älskar Dig Du mäktige, jag lovsjunger Ditt namn.

41 Gud hör min bön igen. Lär mig ödmjukhet. Så jag kan likna Dig ännu mer konkret. Guds Ande låt Ditt ljus få leda mig Till ödmjukhetens väg, ännu närmre Dig.

42 Gud Du som älskar hjärtats brustenhet
Du är de svagas värn. Du tvättar trötta fötter. Du läker våra sår. I allt vill jag likna Dig Jesus. Låt Ditt hjärta forma mitt. Du som är ödmjukhetens Konung, allt jag har är Ditt.

43 Du är vacker och Du strålar,
Strålar ljus, emot mig. Du är Helig, Heligheten gör allt synligt. Jesus Kristus Vi vill vara Dina trogna Vara ljus. Vi vill leva i det vackra, i Ditt leende

44 Gud är en evig konung helig och sann.
Han son gav sitt liv på korset Min skuld försvann. Guds rike är mitt ibland oss. Gud har all makt. All ondska får vika undan. För allt är, Jesus underlagt.

45 Jubla och dansa, Han är på tronen idag. Han har segrat, regerar i evighet. Han är vår kung.

46 Gud är inte liten. Nej, Han är stor.
Han i mitt hjärta bor. Han har gjort musen och elefanten. Han har gjort lusen och kängurun. Han har gjort sillen . Han har gjort hajen. Smått som stort har Han gjort.

47 Gör mitt hjärta rent. Låt det bli som guld och dyrbart silver. Låt det bli som guld, rent guld. Rena min själ. Allt vad jag begär är att få bli helig. Avskild helt för Dig Gud. Ja, jag vill bli helig. Avskild helt för Dig min Herre. Redo att tjäna Dig.

48 Gör mitt liv till en lovsång till Dig Fader
Låt var ton få ljuda ren och klar. Ta mitt liv, gör det så som Du vill ha det. Jag vill leva vill ära för Dig Far.

49 Halleluja, sjung för Gud
Alla folk, Ja sjung Hans pris alla stammar på jord. Väldig är Hans godhet emot oss och Hans trofasthet mot oss är stor. Hallelu, halleluja Hallelu, halleluja, halleluja.

50 Han kom hit ner för att visa väg
Från himmelen för att ge oss liv. Han gav oss hopp i Sin försonande död, stod upp igen. Vi ser Hans makt och ära.

51 Därför vi prisar och tillber vår Kung.
Därför vi ger allt vi är till Honom. Därför vi böjer oss inför det kors Där Han gav sig själv för oss. Halle, halleluja, Halle, halleluja

52 Han som är högst och regerar totalt,
Han är vår Gud. Han som är evig och fanns före allt, Han som talar till mörker, så ljus bryter fram. Han som bistår med kraft när vi ber i Hans namn,

53 Låt din makt bli känd genom oss o Gud.
Låt din kraft bli känd genom oss o Gud, vi ber.

54 Helig Ande kom och använd mig,
Mina ögon, öron, min mun, mitt hjärta: Allt tillhör Dig. Kom och fyll mig, så jag kan sprida kärlekens ljus.

55 Herren är min herde, Mig skall inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar där jag finner ro. Han skyddar mig, Han bevarar mig till evig tid.

56 Herren är min starkhet och min lovsång.
Han blev mig till frälsning.

57 Helig, Helig, Helig är Herren Gud
Den allsmäktige Han som var och som är och som kommer. Helig, Helig, Helig Helig, Helig, Helig är vår Gud.

58 Herre Du min klippa, min eviga ro.
Endast på Dig vill jag bygga mitt bo. Allting jag uppgav och allting jag vann, när jag min frälsning i Gudsordet fann. Hoppet jag nu äger det fann jag i Dig. Kraften och nåden som räddade mig. Jesus, Du min Herre är sanning och ljus, öppnade vägen till himmelens hus.

59 Livet som jag lever är format av Dig.
Skaparens händer som omsluter mig. Öppna Du mina ögon och tag så min hand, led mig, o Jesus, till evighetsland. Längtan som jag känner har fäste i Dig. Kom Herre kom ja allt närmare Dig. Du som är källan kom släck all min törst, mätta min hunger Du som älskat mig först.

60 Herre, gör mig stilla, stilla inför Dig. Samla mina tankar, Du som känner mig. Herre all min oro, lämnar jag till Dig. Låt Din Ande fylla tomheten i mig.

61 Herre lär mig vila, vila inför Dig, Så att Du kan verka, verka genom mig. Du som är vårt huvud, vi som är din kropp, Du som gett oss livet, Du som är vårt hopp.

62 Herre tack för Golgata. Herre tack för priset Du betalt. Du bar all min synd och skam Och seger vann I kärlek gav mig nåd.

63 Herre tack för kärlek stor.
Herre tack för smärtan som Du tog. Rena mig i lammets blod, Din kärleksflod, sköljer över mig just nu.

64 Värdigt är Guds lamm. Du sitter på Din tron. Du är krönt med härlighet, regerar i evighet. Upphöjd över allt, Jesus du Guds son. Himmelens gåva korset bar. Värdigt är Guds Lamm.

65 Herre välsigna oss Och bevara oss. Låt ditt ansikte få lysa över oss. Vänd Ditt ansikte till oss Och ge oss frid, frid.

66 Här inför Dig, vid Ditt kors böjer jag mig.
Du gav Ditt liv och visade mig vad kärlek är. Jag vill älska Dig av hela mitt hjärta. Lär mig älska Dig, Jesus. Lär mig älska Dig.

67 Här är jag, inför Din tron,
Mitt hjärta flödar över av tacksamhet, Du är min kung. Du är strålande, Du är underbar. Jesus, jag älskar Dig.

68 Här är vi nu, Vi är inför Din tron. Din närhet är underbar och skön. Vi vill nu ge, Gåvan till Dig. Vi vill ge våra liv en lovsång till Dig Värdig är Du.

69 I din närhet, I din närhet
Där vill jag va, där vill jag va Gud, Vid Ditt hjärta, i Din närhet varje dag,

70 I din närhet, I din närhet
Där förvandlas jag, Där förvandlas jag Vid Ditt hjärta, i Din närhet varje dag.

71 I din närhet, I din närhet
Där jublar jag. Ja, där jublar jag. Vid Ditt hjärta i Din närhet varje dag.

72 Ingen som Du, Gud, Kan ge mig frid och mening med mitt liv. Det enda som betyder nåt, Är att söka Dig och se Dig som Du är. Bara Du kan möta all min längtan. Bara Du kan andas liv i mig. Bara Du ger glädjen som är evig. Bara Du hör mig när jag ber.

73 Fader, jag älskar Dig Kom rör vid mig jag längtar efter Dig. Din härlighet förvandlar mig. Låt din kärlek genomströmma mig. Bara Du kan möta all min längtan. Bara Du kan andas liv i mig. Bara Du ger glädjen som är evig. Bara Du hör mig när jag ber.

74 Ingen är som Du. Ingen rör mitt hjärta så som Du gör. Jag kan söka i all evighet, och se:

75 Ingen är så skön som Jesus.
Ingen är så härlig som Han. Ingen är så obeskrivlig. Han är det skönaste som finns Han är högt över alla och allt. Han är den som renade mitt hjärta. Han är den som gav min själ nytt mod. Han är den som förlät mig mina synder. Ingen är så ljuvlig och god.

76 Jag går på Livets väg. Där kan allting hända, men jag kan va trygg För gud finns över mig och under mig. Framför mig och bakom mig. Han omsluter mig på alla sidor. Och håller mig i sin hand.

77 Jag kommer som jag är, har ingenting att dölja. Du har skapat mig och känner mig så väl. På vacklande ben, men jag längtar att få följa. Du styrker mig och leder steg för steg.

78 Jag vill vara här, i Ditt ansiktes ljus
Låt mig präglas och bli en bild av Dig. Jag vill vara här, i Ditt ansiktes ljus, reflektera ljuset ifrån Dig.

79 Jag lyfter blicken upp mot bergen.
Vart kommer hjälpen ifrån? Min hjälp den kommer ifrån Herren, som skapar himmel och jord. Gud jag behöver dig, Du är mitt enda hopp. Du är min enda bön. Jag väntar på Dig nu, att Du ska rädda mig. Kom och ge mig liv.

80 Jag står här nu, inför Din tron
Med öppet hjärta vill jag ta emot. Kom möt mig nu, just där jag är. Jag vill se dig precis som den Du är. Du är god. Din närhet befriar mig. Du är stor, Din kärlek omsluter mig. Bara Du kan ge det mitt hjärta ber. Hela mina sår.

81 Jag står under dina vingars skugga
och Din tillflykt ger mig vila. För din trofasthet beskyddar mig och det fyller mig med sång. Upphöjt är Ditt heliga namn. Upphöjt är ditt heliga namn. Jag vill ge mitt hjärtas sång till Dig min Gud

82 Jag vill tillbe namnet Jesus,
varje dag bär du min börda. Du har lovat att va nära mig och det fyller mig med sång Upphöjt är Ditt heliga namn Jag vill ge mitt hjärtas sång till Dig min Gud Upphöjt är Ditt heliga namn.

83 Jag vill att Ditt regn släcker min törst.
Jag vill se Din eld brinna i mig Jag vill känna slagen från Ditt hjärta När jag vilar i din famn När Du viskar ömt mitt namn Då är jag trygg.

84 Jag vill lova. Jag vill lova.
Prisa Ditt namn. Prisa Ditt namn. Jag vill sjunga. Jag vill sjunga. Av hela min själ. Av hela min själ. Jag vill söka. Jag vill söka. Dig alla dar. Dig alla dar. Jag vill lämna. Jag vill lämna. Mitt liv till Dig Far. Mitt liv till Dig Far.

85 Jag vill ge dig all min lovsång.
Jag vill ge dig allt mitt lov. Bara Du är värd att tillbe. Bara Du är värd mitt hjärtas sång.

86 Jag är svag, men ändå stark,
Arm och fattig, ändå rik. Jag var blind, men nu jag ser Allt som du gjort, allt som du ger.

87 Hosianna, hosianna till Guds dyra offerlamm. Jesus dog och livet vann.

88 Ner i strömmen vill jag gå
för att liv och räddning få. Renad i Guds nådaflod. Pånyttfödd och heliggjord.

89 Jag har nu en säker hamn i Guds öppna frälsarfamn. Jublet stiger nu i mig, Jesus du har gjort mig fri.

90 Jesus, Du är den skönaste.
Jesus, Du är underbar. Ditt namn är upphöjt över alla andra namn, Du är underbar, Du är här.

91 Jesus, Du är konung mitt ibland oss.
Du har makten i Din hand. Du har övervunnit allt det onda. Du har lossat dödens hand. Du är konung. Konung i all evighet. Du är konung. Konung klädd i härlighet. Du är konung. Och Din är äran i all evighet.

92 Jesus, Du är underbar, Du är mer än nog för mig. Min eviga källa ren och klar. Jesus jag älskar Dig. Från Dig strömmar liv. Kraft som kan frälsa. Glädje och frid, Styrka och hälsa.

93 Jesus, kom var mitt centrum.
Var mitt ljus, var min kraft, Jesus. Var mitt hopp, var min sång, Jesus. Kom tänd Din eld inom mig. Sträck mina segel i din vind. Du som är grunden för mitt liv, Jesus, Jesus.

94 Jesus Kristus jag tänker på det offer när Du dog för mig och utgav Dig själv.
Livet som Du gav mig är helt ofattbart. Åter jag vidrörs av Dig, åter jag vidrörs av Dig.

95 Än en gång så ser jag till det kors
där Du dog. Jag ödmjukas av nåden, ja förkrossad jag står. Än en gång jag tackar Dig, Än en gång jag ger Dig mitt liv.

96 Ser Dig nu, som upphöjd över allt.
Du är konungars konung, jag böjer mig ner. Inför Dig, förundrad över frälsningen ger jag min hyllning till Dig. Jag ger min hyllning till Dig.

97 Jag tackar för Ditt kors,
tackar för Ditt kors min vän.

98 Jesus, vi upphöjer Dig, Vi bekänner Dig som kung. Du är här mitt ibland oss nu Och på vår lovsång tronar Du. Och när vi lovsjunger byggs Din tron, och när vi lovsjunger byggs Din tron, ja när vi lovsjunger byggs Din tron, Kom nu Herre och intag Din plats.

99 Jesus är min vän, o vad det känns gott.
Schoobydiwhoppa, schoobydido. Han bryr sig om mig och undrar hur jag mår. Na na na na na na. Jag vet att han tänker på mig. Na na na na na na. Jesus är nära mig.

100 Kom med Din härlighet över Ditt folk,
vi vill se Dig, vi vill se Dig. Vi vill äga det liv du lovat, Vi vill äga Ditt liv. Vi vill återvinna den skönhet vi förlorat.

101 Kom nu är det tid att tillbe.
Kom nu är det tid att lova Gud. Kom, kom som du är och tillbe. Kom, kom som du är inför vår Gud. Kom. Snart ska alla tungor bekänna Dig Gud. Snart ska alla knän böja sig. Men redan här och nu vill vi hänge oss Och till be Dig vår Gud.

102 Kom nådebordet är dukat
Med bröd och med vin för vår skull. Kom ni som hungrar och törstar. Här kan ni mätta er själ. Välkommen Herren dig bjuder. Han ger ur sin märkta hand. Ät av det bröd som ger frälsning. Drick av det blod som ger liv.

103 Kom nära mig du mänskobarn,
Du finner vila i min famn, Jag skapat himmel, hav och jord Och dukar nu för dig mitt bord. Kom när Du som hungrar, Jag vill mätta dig.

104 Kom nära Du som tveksam är,
kom nära mig. Du som ej vet vart vägen bär, Ett evigt liv jag dig beskär, Till himmelen jag vägen är. Kom nära mig, du tvivlande,

105 Kom nära du som sorgsen är,
kom nära mig. Du som på tunga bördor bär, Jag bar en gång ett kors för dig, Så innerligt jag älskar dig. Kom när mig min vän och jag ska bära dig.

106 Kom nära du som slagen är,
kom nära mig. Du som av synd bedragen är, Jag känner dig och har dig kär, Se mina händer märken bär. Kom nära mig min vän och jag ska hela dig.

107 Vill du till himlen nå en gång,
kom nära mig. Vill du ta del i lammets sång, Vill du stå brud i himmelen, Så kläd dig i försoningen. Då skall för evigt du få vara nära mig.

108 Kyrie, kyrie, kyrie Du vår Gud.
Från vår värld går nu ett rop. Från vårt liv går nu en bön. Jesus Kristus Du vår bror, hör oss när vi ber.

109 Lord i lift Your name on high.
Lord I love to sing Your praises. I´m som glad You´re in my life. I´m so glad You came to save us.

110 You came from heaven to earth
to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord i lift Your name on high.

111 Låt oss få känna, ditt rikes underbara doft,
Här och nu. Låt oss få höra, Din ljuva stämma inom oss, Kom Du helige. Helig Ande, kom. Kom Du helige, jag kom. Helige Ande, kom.

112 Låt vart ord från min mun
Och var tanke som mitt hjärta bär, behaga Dig Gud, behaga dig Gud. behaga Dig Gud, Dig min Gud.

113 Min förlossare och klippa.
Du är orsak till min sång. Att behaga Dig är all min längtan Gud. Varje stund och varje timma Vill jag tjäna Dig min Herre. Dig min Gud.

114 Lyssna på sången från Golgata,
Hammarslagen ekar än idag. En sång om befrielse, en sång om triumf. Min skuld är utplånad, ondskan avväpnad.

115 Jag är förlåten, jag är förlåten,
jag är förlåten, jag kan gå fri. jag är förlåten, jag kan gå fri, jag kan gå fri.

116 Spikarna bultades genom Hans kropp,
Han plågades när korset restes upp. Jag är så tacksam, Han tänkte på mig. När Jesus dog drogs ett streck över min skuld.

117 Jesus slet av dödens bojor och band,
samma kraft är verksam än idag. En kraft till befrielse, en kraft till triumf, tillsammans med Jesus har jag fått nytt liv.

118 Spikarnas lovsång genomtränger dig.
Spikarnas lovsång befriar dig.

119 Du är förlåten, du är förlåten,
du är förlåten, du kan gå fri. du är förlåten, du kan gå fri, du kan gå fri.

120 Majestät, Konung i evighet.
Jord och hav och himmel är skapat utav Dig. Du min frälsningsklippa En säker tillflyktsplats.

121 Vi vill upphöja dig, kung Jesus.
Varje knä ska böjas inför Dig. Vi vill upphöja dig kung Jesus. Ingen är som Du, Nej ingen är som Du.

122 Namnet Jesus, jag lovsjunger namnet Jesus.
Du är underbar i råd, Du är evig Fader. En väldig Gud, vår Fridsfurste.

123 Nu är Guds tid, här i sitt hus
Sluter Han in oss i värme och ljus. Nu är guds tid, nu ska hans ord Leda oss rätt och hjälpa oss tro. Nu är Guds tid. Nu vill vi be Och ta emot vad Gud har att ge.

124 Nåden den faller, den faller, den faller.
Nåden faller som ljuvt vårregn. Nåden den faller från himmelen över mig. Jesus, jag tar emot din gåva. Jesus, jag tar emot din nåd. Jesus, jag vill dansa inför Dig.

125 Om jag gav mig av för att försöka hitta någon bättre än Dig. Så skulle detta ett helt liv att söka, utan att finna någon som Du. Lika underbar som Du.

126 Den skönaste av alla jag mött är Du.
Den ljuvaste av alla jag sett är Du. Den klara morgonstjärnan Ett evighetens ljus. Jesus.

127 Den skönaste av alla jag mött är Du.
Den ljuvaste av alla jag sett är Du. Ditt ansikte som solen. Ett härlighetens ljus, Jesus.

128 På Dig min Gud förtröstar jag
När oro skymmer min morgondag. För jag vet Du är trofast emot mig. När svårigheter omger mig Så är jag ändå trygg hos Dig. För jag vet att Du aldrig lämnar mig. Är det natt eller dag Herre på dig förtröstar jag.

129 Gud Du är alltid nära mig
Ingen förändring finns hos Dig. Du är densamme igår och idag och i evighet. Du är min framtids säkra grund. Du som står fast vi Ditt förbund. Min klippa är Du, Allsmäktig Gud Jag ärar Dig.

130 På grund av Jesu blod, har vi fått frimodighet. Till att gå ända in, i det allra heligaste. Inför Din tron vi står, här i den Högstes närhet. Inför Din tron vi står. Vi är här för att prisa Dig.

131 Skapa i mig Gud ett renat hjärta.
Ge mig en ny frimodighet. Låt mig stanna kvar här i Din närhet Helige Ande, jag behöver Dig. Bliv kvar hos mig.

132 Smaka och se att Gud är god.
Han styrker den trötte ger den kraftlöse mod. Smaka och se. Smaka och se. Öppna din dörr för Herren.

133 Vänta efter Herren, Han ska göra det.
Han ska mätta Din själs begär. Vänta efter Herren. Han som känner Dig så väl Och vet vad du behöver.

134 Som en mäktig vind kommer Guds Ande
Och fyller atmosfären med renhet. En Ande av förväntan från himmelen uppenbarar till oss Guds vilja idag, Guds vilja idag. Kom helig Ande med renhet. Kom helig Ande med Din kraft. I Dig så har vi vår styrka. Allt vi behöver finns i Dig.

135 Som vatten bryter igenom,
så bryter Guds härlighet fram. Strömmar av regn faller över oss. Strömmar av vårregn och höstregn är här.

136 Större än Eiffeltornet.
Större än USA. Större än helt universum, Men störst att Han älskar mig! För Gud är mycket , mycket, mer än allting som vi ser. Allting som vi vet som finns här runt omkring. Tjadobidoyeah! Om vi tänker så det knakar Är Han ändå mer än vi kan förstå.

137 För Gud är mycket , mycket, mer
än allting som vi ser. Allting som vi vet som finns här runt omkring. Tjadobidoyeah! Om vi tänker så det knakar Är Han ändå mer än vi kan förstå.

138 Så ljuvlig är Din närhet Herre,
Så underbart det Du gör. Som balsam för mitt hjärta är det, varje gång Du mig rör. Så låt mig stå i Din närhet ta del av Ditt liv och dricka av vattnet Du ger Ja låt mig stå i Din närhet få fyllas med frid När Du rör vid mitt hjärta, rör vid mitt liv o Gud

139 Tack för Golgata. Tack för den seger som Du vann. Tack att Ditt blod renar mig. Tack att Du uppstod igen.

140 Tack Gud att du hör våra böner
Och ger oss svar i rätt tid. Tack Gud att du tar våra bördor och ger oss av Din frid, Som övergår allt förstånd.

141 Till den som sitter på tronen
och Guds offerlamm. Tillhör lovsången, äran och väldet och makten för evigt.

142 Ty så älskade Gud hela världen,
att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som på honom tror, inte ska förgås, utan ha ett evigt liv.

143 Upp bland bergen en ström jag ser.
Liv och näring åt allt den ger. Genom dalen utöver vårt land. Strömmen flödar och nu är den här.

144 Strömmen från Gud gör att vi vill dansa.
Strömmen från Gud väcker liv i allt. Strömmen från Gud får min mun att skratta. Vi fröjdas över att strömmen är här.

145 Strömmen från Gud är fylld av liv.
I dess vatten förnyas vi och när vi varit vid dess strand, vi kommer tillbaka så fort vi kan.

146 Upp till bergen vandrar vi.
I Din närhet vill vi förbli. Vi lever nu vid strömmens strand, av allt som kommer ur Din hand.

147 Upphöjd vare Du Gud över himmelen.
Över hela jorden sträcker sig Din ära. O Gud kom till min räddning. Herre skynda, skynda till min frälsning.

148 Vi hyllar och tillber Dig
Nu vill vi ropa ut. Att det finns ingen högre. Att bara Du är Gud. Men hur kan vi berätta Vad Du har gjort för oss Om befrielsen och glädjen I skuggan av Ditt kors.

149 Människor och änglar nu ger till Dig sin sång. En sång av ära till Ditt namn i evigheten lång. Det var bara Du som kunde Betala syndens pris Och öppna för himlens dörr för oss så vi kan komma in.

150 Vi vill hylla och tillbe Dig
För att Du är den Du är. Du är skönast av alla. Du är strålande vit och ren. Du är allt, min Jesus. Herre och Gud Du är.

151 Vi är här för att prisa Ditt namn,
Du är Herre över himmel och jord. Med vår sång vill vi upphöja Ditt namn, Vi vill lyfta våra händer Vi vill böja våra knän. Du är Alfa och Omega, Den levande Jag är.

152 Vilken vän jag fann Närmre än en broder. Du har rört vid mig Likt ingen här på jorden. Jesus, Jesus, Jesus, vän för evigt.

153 Vilken dyrbar skatt I hoppet jag nu äger. Låt det aldrig ske Att vi går skilda vägar. Jesus, Jesus, Jesus, vän för evigt.

154 Vår Gud är så underbar. Han råder i evighet Med kärlek och trofasthet Our God is an awesome God, who reigns from heaven above, with wisdom, power and love, our God is an awesome God.

155 Välkommen till denna plats.
Välkommen in i mitt öppna hjärta. Du har sagt i Ditt ord att Du tronar på vår lovsång. Så vi ärar Dig, och vi prisar Dig, och vi offrar denna kärlekssång till Dig.

156 Ära, ära, ära till Guds Lamm.
För Du är underbar och värdig lov och pris. Lammet på sin tron. Och fram till Dig vi kommer med vår sång, till Lammet på sin tron.

157 Öppna mitt hjärta för dig Gud.
Kom ge mitt inre ditt ljus Så jag kan se Dig. Gud jag vill se dig. Se Dig upphöjd över allt. Se dig när Du strålar som solen. Töm ut din kärlek och kraft. Vi ropar helig, helig, helig.

158 Helig, helig, helig Gud vi vill se Dig.

159 Över hela vår jord regerar Du.
Varje soluppgång, varje skymningsljus. Men min önskan är, det enda jag begär Kom och regera nu och här. Regera Gud helt över mig. Ske Din vilja Gud, jag ger min dröm till Dig. I min mörka stund, över allt jag är.

160 Över varje ord, tanke och beslut
Jag vill spegla dig, allt Ditt vackra Gud. Du betyder mer än något livet ger Kom och regera nu jag ber. Regera Gud helt över mig. Ske Din vilja Gud, jag ger min dröm till Dig. I min mörka stund, över allt jag är. Kom och regera nu och här.


Ladda ner ppt "Heligt är Ditt namn. Heligt är Ditt namn. Heligt är Ditt namn"

Liknande presentationer


Google-annonser