Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ROGER KNUDSEN KONJUNKTURBAROMETER 29 JANUARI 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ROGER KNUDSEN KONJUNKTURBAROMETER 29 JANUARI 2015."— Presentationens avskrift:

1 ROGER KNUDSEN KONJUNKTURBAROMETER 29 JANUARI 2015

2 Barometerindikatorn Index Medelvärde = 100

3 Tillverkningsindustri Konfidensindikatorn Säsongsrensade månadsvärden. Index medelvärde = 100

4 Tillverkningsindustri Orderingång på hemmamarknaden Säsongsrensade nettotal

5 Tillverkningsindustri Orderingång på exportmarknaden Säsongsrensade nettotal

6 Maskinindustri samt Motor- och släpfordonsindustri Exportorderingång Trendade nettotal

7 Tillverkningsindustri Total orderstock och färdigvarulager Säsongsrensade nettotal

8 Tillverkningsindustri Produktionsvolym Säsongsrensade nettotal

9 Tillverkningsindustri Antal anställda Säsongsrensade nettotal

10 Bygg- och anläggningsverksamhet Konfidensindikatorn Säsongsrensade månadsvärden. Index medelvärde = 100.

11 Bygg- och anläggningsverksamhet Orderstocken Säsongsrensade nettotal

12 Bygg- och anläggningsverksamhet Antalet anställda Säsongsrensade nettotal

13 Byggande av hus Främsta hindret för ökat byggande Andel företag, Säsongsrensade värden

14 Bygg- och anläggningsverksamhet Utsikterna på byggmarknaden på ett års sikt Säsongsrensade nettotal (kvartalsfråga)

15 Handel Konfidensindikatorn Säsongsrensade värden. Index medelvärde = 100.

16 Detaljhandel Konfidensindikatorn Säsongsrensade månadsvärden. Index medelvärde = 100.

17 Specialiserad butikshandel Konfidensindikatorn Säsongsrensade månadsvärden. Index medelvärde = 100.

18 Privata tjänstenäringar Konfidensindikatorn Säsongsrensade månadsvärden. Index medelvärde = 100.

19 Privata tjänstenäringar Efterfrågan på företagets tjänster Säsongsrensade nettotal

20 Privata tjänstenäringar Volymen på inneliggande uppdrag Säsongsrensade nettotal (nulägesomdöme)

21 Privata tjänstenäringar Antalet anställda Säsongsrensade nettotal

22 Hushåll Konfidensindikatorn Säsongsrensade värden. Index medelvärde = 100.

23 Hushåll Mikro- och makroindex Säsongsrensade värden. Index medelvärde = 100.

24 Hushåll Egen ekonomi Säsongsrensade nettotal (bättre - sämre)

25 Hushåll och företag Inflationsförväntningar på tolv månaders sikt Procent

26 Pär Österholm KONJUNKTURINSTITUTET 29 januari 2015 Uppdatering av konjunkturbilden

27 Sammanfattning av Konjunkturläget, december 2014 Svagt euroområde hämmar svensk tillväxt Långsam återhämtning så länge exporten hackar Inhemsk efterfrågan bidrar till stigande sysselsättning Riksbanken behåller nollräntan till slutet av 2016 – begränsat utrymme att göra penningpolitiken mer expansiv Överskottsmålet för offentliga finanser allt mer avlägset

28 Fallande statsobligationsräntor Procent, dagsvärden, 5-dagars glidande medelvärde

29 Högre statsobligationsräntor i Grekland Procent, dagsvärden, 5-dagars glidande medelvärde

30 Konsumentförtroendet ökar i euroområdet Index, medelvärde 100, säsongsrensade månadsvärden

31 Varuexporten ökar i blygsam takt Nettotal respektive procentuell förändring de senaste tre månaderna jämfört med föregående tre månader, säsongsrensade månadsvärden

32 Hushållen något mindre optimistiska Index medelvärde=100, månadsvärden respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

33 Fortsatt starka anställningsplaner Nettotal, säsongsrensade månadsvärden respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

34 Byggproduktionen går fortsatt starkt Orderstock, säsongsrensade nettotal, månadsvärden respektive produktion, årlig procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

35 Flaskhals i husbyggandet? Byggande av hus, främsta hinder för verksamheten, ja-svar, säsongsrensade månadsvärden

36 Snabbt växande bostadspriser HOX-index, säsongsrensade månadsvärden

37 Penningpolitiken behöver vara fortsatt expansiv Procent respektive årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

38 Inflationsförväntningar Prospera, procent, kvartalsvärden

39 Oljepris Brent, dollar/fat respektive kronor/fat, dagsvärden

40 Penningpolitiska utmaningar Låg inflation Låga inflationsförväntningar Expansiv penningpolitik är önskvärd Stigande bostadspriser, men reporäntan är inget bra verktyg för att hantera detta Ytterligare makrotillsynsåtgärder och ett ökat bostadsutbud är önskvärt

41 Decemberprognosen i sammandrag Årlig procentuell förändring respektive procent 1 Procent av arbetskraften 2 Vid årets slut 3 Procent av BNP -1,0-1,8-2,2 Offentligt finansiellt sparande 3 0,250,00 Reporänta 2 1,30,80,5KPIF 7,47,77,9Arbetslöshet 1 3,12,31,7BNP 201620152014


Ladda ner ppt "ROGER KNUDSEN KONJUNKTURBAROMETER 29 JANUARI 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser