Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppdrag Samordningsförbund Gävleborg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppdrag Samordningsförbund Gävleborg"— Presentationens avskrift:

1 Uppdrag Samordningsförbund Gävleborg
Länsledning Välfärd Projektledare Tinna Cars-Björling

2 Ur uppdragsdirektivet
Syfte Skapa förutsättningar för bildande av ett samordningsförbund i Gävleborgs län så att berörda parter på ett bättre sätt än idag kan erbjuda samordnade rehabiliteringsinsatser till aktuella målgrupper.

3 Ur uppdragsdirektivet
Uppdragsmål Ett förslag till förbundsordning för bildande av ett samordningsförbund i Gävleborgs län finns framtaget och har beslutats hos respektive organisation innan 2014 års utgång. Tidplan

4 Ur uppdragsdirektivet
Uppdragsägare Berit Fredricsson, chef Hälsovalskontoret, Landstinget Gävleborg Uppdagsledare Tinna Cars-Björling, Projekt- och metodstöd, Ledning- och verksamhetsstöd, Landstinget Gävleborg

5 Process Arbetsgrupp tillsatt med representation från samtliga kommuner i länet, landstinget, FK och AF. Arbete utifrån beslutad aktivitetsplan (i uppdragsdirektivet) Intensiv process med möten varje vecka under perioden augusti – oktober

6 Forts process Stort engagemang från samtliga parter
Starkt intresse från nationellt håll att Gävleborgs län ska få tillgång till ett samordningsförbund Uppdragsledaren har stöd från nationella resurspersoner (SKL och FK) Erfarenheter från andra samordningsförbund tas tillvara

7 Förbundsordning Ett gemensamt utarbetat förslag till förbundsordning är utskickat ( ) för beslut i respektive organisation. Prognosen är att samtliga parter har fattat beslut innan årsskiftet.

8 Fördelning av ekonomisk insats i Samordningsförbund Gävleborg
Andel 2014 2015 Disponibla medel 2015 Staten 50% Landstinget Gävleborg 25% Kommuner i Gävleborg -varav Folkmängd 1 nov 2013 Bollnäs 26 137 9,4% 47 000 94 000 Gävle 97 094 35,0% Hofors 9 522 3,4% 17 000 34 000 Hudiksvall 36 839 13,3% 66 500 Ljusdal 18 863 6,8% 68 000 Nordanstig 9 484 Ockelbo 5 802 2,1% 10 500 21 000 Ovanåker 11 365 4,1% 20 500 41 000 Sandviken 37 234 13,4% 67 000 Söderhamn 25 397 9,1% 45 500 91 000 Länet 100,0% Summa Totalt

9 Kartläggning av befintlig samverkan
Några exempel på samverkansgrupper/projekt i länet: Rehabkoordinatorsfunktionen Tris – pilotprojekt Södertull KUR – kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning Samverkan inom välfärdsområdet

10 Kartläggning av befintlig samverkan
I länet finns många olika konstellationer av samverkan mellan två, tre eller fyra parter. Det är svårt att genom denna enkla kartläggning få en klar överblick. Benämningen på grupper varierar, som tycks ha samma syfte och målgrupp.

11 Socialtjänst Gävle Ensam är inte stark!

12 Trend i landet Samordningsförbunden i landet är alla överens om att frångå tidigare modell för samverkan genom att enbart samarbeta i projektform. I stället vill man börja bygga hållbara strukturer för samverkan.

13 Organisering av samverkan i Gävleborgs län?
Två parallella processer pågår i länet Från landsting till Region Start av ett samordningsförbundet Kan vi dra nytta av detta läge och skapa en gemensam, tydlig och hållbar struktur för samverkan inom välfärds- och rehabiliteringsområdet i Gävleborgs län?


Ladda ner ppt "Uppdrag Samordningsförbund Gävleborg"

Liknande presentationer


Google-annonser