Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstinget Dalarnas beroendevård

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstinget Dalarnas beroendevård"— Presentationens avskrift:

1 Landstinget Dalarnas beroendevård
Länskonferensen 5 december 2014 Ingrid Davstad, missbruks-beroende samordnare Per Söderberg, divisionschef Psykiatri

2 Landstingets satsning inom beroendevården 2014
Beroendeläkare Sjuksköterska till LARO- mottagningen i Falun (Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende) 3 Sjuksköterskor till beroendevården inom ÖV-psykiatrin Missbruks- och beroendesamordnare

3 Missbruks- och beroendesamordnarens uppdrag
Ordförande i länsstyrgruppen för missbruks- och beroendevård i Dalarna Stödja och följa upp implementering av nya arbetsmetoder Stödja och följa upp kvalitetsutveckling …. Koordinator för samarbetet med kommunernas socialtjänst… Omvärldsbevakning av kunskap- och metodutveckling… nationellt och internationellt… Koordinator vid implementering av vårdprogram för missbruks- och beroendevård… Ambassadör i missbruks- och beroendefrågor…. Samordningen kring uppföljning, kvalitetsregister, uppföljningssystem … Inventering och utveckling av en kompetensplan för missbruks- och beroendevården Stödja uppbyggnaden av lokala brukarråd i länet

4 Presentation av missbruks-beroendesamordnaren
Ingrid Davstad Vad har Du för utbildningar? Vad har Du arbetat med tidigare? Hur var det att komma till Dalarna? Vad brinner Du för?

5 I Dalarna har vi gemensamma riktlinjer
Alla socialnämnder och landstingsstyrelsen i Dalarna har beslutat att riktlinjerna ska gälla  

6 Vi har gemensamma beroendemottagningar
Verksamhet för missbruks- och beroendevård organiseras inom varje kommun i samarbete mellan kommunens socialtjänst och landstingets hälso- och sjukvård

7 Landstingets missbruks- beroendevård i Dalarna
LÄNSVÅRD FALUN Avd 65 LARO-mottagning NORRA VÄSTRA Mora, Orsa, Malung, Vansbro, Leksand, Rättvik & Älvdalen MELLERSTA & VÄSTERBERGSSLAGEN Borlänge, Gagnef, Säter, Ludvika & Smedjebacken FALUN SÖDRA Falun, Avesta & Hedemora

8 Gemensamma riktlinjer
all personal …. basal missbruks och beroendelära all personal ….. AUDIT och DUDIT särskild utsedd personal utbildas i ASI, ADAD och ICD 10 all personal ska utbildas i MI effekten av den generella screeningen av alkoholvanor och tidig rådgivning följs upp på ett systematiskt sätt

9 Hur går vi vidare…? I samverkan med socialtjänst, brukare, övriga berörda - Implementera 2015 års nya nationella riktlinjer - Implementera nytt vårdprogram - Verka för ökad tillgänglighet - Initiera uppföljning och forskning

10 Primärvården Landstinget satsar på missbruks- och beroendevården
inom primärvården, ökade resurser med början från 2015

11 God vård (Patientlagen)
God kvalitet Lättillgänglig Respekt för patientens självbestämmande och integritet Främja goda kontakter mellan patient och hälso- sjukvårdspersonal Tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården -Olika insatser ska samordnas ändamålsenligt -Snarast medicinsk bedömning


Ladda ner ppt "Landstinget Dalarnas beroendevård"

Liknande presentationer


Google-annonser