Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lilla AUDIT-projektet ”Får man lov att ställa en liten fråga….?”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lilla AUDIT-projektet ”Får man lov att ställa en liten fråga….?”"— Presentationens avskrift:

1 Lilla AUDIT-projektet ”Får man lov att ställa en liten fråga….?”

2 •AUDIT – vad är det? •Alcohol-Use- Disorders-Identification-Test •AUDIT är väl validerat och normerat i Sverige. Rekommenderas i de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård

3 Syftet Att hälso- och sjukvårdspersonal samt socialtjänstpersonal snabbt och enkelt ska kunna identifiera personer med skadlig och riskfylld alkoholkonsumtion. Bakgrund AUDIT är ursprungligen utarbetat av World Health organisation (WHO). Det är översatt och bearbetat för svenskt bruk 1994 av Hans Bergman vid Magnus Huss klinik, Karolinska sjukhuset.

4 Målgrupp och användningsområde AUDIT är ett instrument för tidig screening av skadlig och riskfylld alkoholkonsumtion hos vuxna, avsett att användas inom primärvård, kriminalvård, företagshälsovård, socialtjänst och liknande

5 Konstruktion AUDIT består av ett frågeformulär om 10 frågor som är avsett att mäta tre domäner: Konsumtion (tre frågor om mängd och frekvens) Beroende (tre frågor) Alkoholrelaterade skador (fyra frågor om problem eller skador orsakade av alkoholkonsumtionen.) Forskningen visar att instrumentet i praktiken mäter två domäner: konsumtion samt alkoholrelaterade skador.

6 •Lilla AUDIT-projektet hösten 2010 •Alla som ansökte om försörjningsstöd under perioden 18 oktober – 17 december 2010.

7 •FOU i Väst – forskarens perspektiv •Hur beskriver vi projektet för brukaren? •Hur ställer vi frågorna? •Vad vill vi veta? •Hur värnar man brukarens integritet?

8 Tre delar Information till brukaren AUDIT-formuläret 3 frågor till brukaren om AUDIT

9 Tre perspektiv Brukarens alkoholvanor Brukarens upplevelse av att svara på frågor om alkoholvanor Socialsekreterarens upplevelse av att fråga om brukarens alkoholvanor

10 Resultat 40 personer tillfrågades – alla svarade 2 personer uppgav namn och telefonnummer – blev uppringda för kort rådgivning

11 Resultat – alkoholvanor Av 40 personer som svarade på enkäten gav svaren indikationer på riskbruk hos 8 personer.

12 Vad tyckte brukaren om AUDIT? I princip samtliga tillfrågade angav att de tyckte det var positivt eller mycket positivt att socialtjänsten ställde frågor om brukarens alkoholvanor för att möjliggöra tidig upptäckt av riskbruk. 4 personer kände till AUDIT sedan tidigare.

13 Vad tyckte socialsekreterarna om att genomföra AUDIT? Mer positiva efter projektet. Farhågor obefogade Ökad känsla av professionalism när något gjordes med eftertanke och innehållande ett syfte.

14 Slutsatser Avgränsa frågan Avgränsa tiden Avgränsa målgruppen

15 Att fråga är verksamhetsutveckling!


Ladda ner ppt "Lilla AUDIT-projektet ”Får man lov att ställa en liten fråga….?”"

Liknande presentationer


Google-annonser