Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sammanhållen Hemvård i Gävleborg – arbetsläge och tidplan för beslutsprocess och genomförande December 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sammanhållen Hemvård i Gävleborg – arbetsläge och tidplan för beslutsprocess och genomförande December 2011."— Presentationens avskrift:

1 Sammanhållen Hemvård i Gävleborg – arbetsläge och tidplan för beslutsprocess och genomförande December 2011

2 Efter den politiska styrgruppens beredning och beslut i regionfullmäktige om inriktningen i arbetet med hemsjukvårdens kommunalisering, pågår nu arbetet med att färdigställa slutrapport och beslutsunderlag till kommunerna och landstinget. Innebörd: Övertagande av hemsjukvård enligt Socialstyrelsens definition, inkl ansvar för alla hembesök hos de som är inskrivna i hemsjukvård samt för hjälpmedel (ej sk. avancerade) som förskrivs av den egna personalen. Aktuellt läge i projektet

3 Översiktlig tidplan Utsändning av beslutsunderlag under januari 2012 Beredning och beslut i kommunerna och landstinget under januari – mars/april 2012 Kommun- eller länsdelsvis informationsmöten för berörd personal under veckorna 16 – 17 2012 Erbjudande om verksamhetsövergång till berörda under maj 2012 med svar före juni Från juni bemanningsplanering i respektive kommun Under hösten 2012 dialog kommun – landsting om den praktiska hanteringen av övergången och verksamhetsstart i kommunal regi 1 januari 2013

4 Läget i projektet Arbetsgrupp 1 Definitioner och gränsdragning – slutbearbetar beskrivningen av det uppdrag som går över till kommunerna. Skriver om hemsjukvårdsrutinen i ett kommunalt perspektiv, utarbetar förslag till avtal om läkarmedverkan och uppdragsbeskrivning för den grupp som får i uppdrag att hantera gränsdragnings- frågor framöver. Underlag för slutrapport är klart! Arbetsgrupp 2 Ekonomi – beräknar den ekonomiska volymen som underlag för skatteväxlingen – klart omkring 13 januari? Arbetsgrupp 3 Personal – förbereder verksamhets- övergång och övriga HR-frågor – Underlag för slutrapport är klart!

5 Hålltider i beredning och beslutsprocess 9 december färdigt underlag från arbetsgrupperna 1 och 2 (referensgruppsmöten 1 – 22 december) 14 december första behandling av slutrapport och beslutsförslag i projektledningsgruppen och delgivning till politiska styrgruppen I januari 2012 utsändning av slutrapport och besluts- underlag till kommunerna, landstinget och reg.styr. Januari 2012 beredning på facknämndsnivå och beslutsrekommendation i regionstyrelsen Februari 2012 beredning i styrelser Mars 2012 beslut i respektive kommun- och landstingsfullmäktige (Lf i februari)

6 Organisering av projektet för utredning och genomförande Projektledningsgrupp Projektledare Projektstab Arbetsgrupp ekonomi Nätverk Närvård Politisk styrgrupp Länsledning Närvård Kommunchefsmötet Arbetsgrupp definitioner, avgränsningar Arbetsgrupp personal Projektgrupp Facklig referensgrupp

7 Tidslinje - genomförande 1 jan 2013 Beslut om uppdrag i regionfullmäktige nov 2010 Förberedelsefas dec 2010 – mars 2012 Gränsdragningar, utredningar, kartläggningar, inventeringar klart sept – okt 2011 Underlag för ekonomi, skatteväxling underlag för uppföljningklart jan 2012 Beslut i alla 11 kommuner febr - april 2012 Genomförandefas okt. 2011 – jan. 2013 Avtal av verksamhetsöverföringklart mars 2012 Beslut om skattesatser i de 11 kommunerna nov 2012 Genomförande 1 jan 2013 Uppföljningsfas febr. – maj 2013 Uppföljning i projektorganisationvåren 2013 Avveckling av projektorganisation maj 2013 Fortsatt uppföljning i fast organisation för samverkan kommuner - landsting BP 1 BP 2 Mars 2012 BP 3 maj 2013


Ladda ner ppt "Sammanhållen Hemvård i Gävleborg – arbetsläge och tidplan för beslutsprocess och genomförande December 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser