Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gemensam HR(PA)-funktion i Hälsingland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gemensam HR(PA)-funktion i Hälsingland"— Presentationens avskrift:

1 Gemensam HR(PA)-funktion i Hälsingland
Information om vad som hittills hänt i projektet

2 Deltagande kommuner Ovanåker, Bollnäs, Ljusdal, Nordanstig, Söderhamn

3 Projektorganisation Styrgrupp är Hälsingerådet
Projektägare är kommunchef Margareta Högberg, Söderhamn Projektledningsgrupp är kommuncheferna i de deltagande kommunerna Projektledare är Else-Marie Nilsson Projektgrupp är personalcheferna i de deltagande kommunerna, jurist Torbjörn Strömer

4 Arbetsgrupper Projektgruppen utreder organisation och ansvarsfördelning Ekonomigruppen utreder ekonomiska konsekvenser. Delprojektledare är Nicklas Bremefors, Ljusdal IT-gruppen utreder frågor kring IT-stöd. Delprojektledare är Anders Söderholm, Ovanåker Lönehandläggningsgruppen utreder organisation, arbetsuppgifter och ansvarsfördelning . Delprojektledare är Maria Kihlström, Ovanåker

5 Referensgrupp Facklig referensgrupp

6 Utredningen Projektgruppen har:
redovisat befintliga HR (PA)- och lönehandläggningsresurser inventerat HR(PA)-processerna/arbetsuppgifterna i kommunerna Identifierat ett möjligt gränssnitt mellan gemensam HR-organisation och kommunerna

7 Utredningen forts Projektgruppen ska:
Analysera rekryterings- och löneöversynsprocesserna utifrån alternativa HR (PA)-organisationer Analysera beställningsprocesser allmänt utifrån alternativa HR (PA)-organisationer Analysera konsekvenser för alternativa gränssnitt mellan gemensam HR-organisation och kommunerna

8 Utredningen forts Utifrån lönehandläggningsgruppens redovisning lägga förslag på gemensam organisation för lönehandläggning

9 Utredningen, forts Projektledningsgruppen ska:
föreslå associationsform föreslå placering av personalen i gemensam HR (PA)-organisation

10 Viktiga frågeställningar
Gränssnittet mellan gemensamma HR (PA)-organisationens uppgifter och kommunernas uppgifter Tillgång till strategiskt respektive operativt HR-stöd Leveranstider för gemensamma HR-organisationens tjänster till kommunerna Ekonomiska konsekvenser


Ladda ner ppt "Gemensam HR(PA)-funktion i Hälsingland"

Liknande presentationer


Google-annonser