Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SMAK-seminariet Berth Danermark

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SMAK-seminariet Berth Danermark"— Presentationens avskrift:

1 SMAK-seminariet 2012-04-25 Berth Danermark
Hindrande och främjande faktorer vid samverkan. En analys av SMAK-deltagarnas erfarenheter av samverkan SMAK-seminariet Berth Danermark

2 BAKGRUND: specialisering & fragmentarisering
Offentlig och privat verksamhet som riktar sig mot personer i behov av stöd och insatser av olika slag blir alltmer specialiserad och fragmenterad

3 Huvudbudskap Skapa strukturella betingelser för samverkan
Skapa förståelse och respekt

4 Samverkan: ett samspel mellan olika dimensioner
Regelverk Organisation Synsätt

5 Sociala representationer

6 Främjande faktorer

7 Hindrande faktorer

8 Grupp 2

9 Grupp 3

10 Grupp 4

11 Grupp 6

12 Grupp 7

13 Grupp 8

14 Grupp 9

15 Främjande faktorer: operativt perspektiv
Tid för samverkan Kunskap om varandra och det man samverkar om Ledningens stöd Respektfullt bemötande Exempel på främjande faktorer

16 Främjande faktorer: ledningsperspektiv
Kunskap om samverkan Samverkan mellan ”ledningarna” Engagemang och delaktighet Klarlägg regelverk och undanröja hinder Tillse att resurser för samverkan finns Involvera samtliga berörda parter Skapa mötesplatser

17 Ledningens uppgift är att …
– bygga upp en god samverkanskompetens – identifiera de mekanismer som underlättar samverkan – planera för att understödja dessa mekanismer – identifiera de mekanismer som försvårar samverkan – planera för att motverka dessa mekanismer –löpande följa utvecklingen


Ladda ner ppt "SMAK-seminariet Berth Danermark"

Liknande presentationer


Google-annonser