Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

I en professionell verksamhet utgör samverkan en del av uppdraget.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "I en professionell verksamhet utgör samverkan en del av uppdraget."— Presentationens avskrift:

1 I en professionell verksamhet utgör samverkan en del av uppdraget.

2 Resursberoendeteori – en organisations benägenhet att samverka utgår ifrån den egna organisationens behov att tillgång till andra för att nå sina egna mål.

3 Nära och ingående samverkan ger avkall på den egna organisationens handlingsfrihet

4 Samverkan - makt över resurser och att göra sig, bli beroende av andra.

5 Förutsätter att ledningen är aktiv och tar ställning i samverkansfrågor.

6 Grundorganisationens olika delar riskerar förlora det sammanhållande kittet och delarna avlägsnar sig från varandra

7 Fragmentisering av omvärlden: fler aktörer (friskolor, vårdval) tilltagande specialisering - fördjupning

8 Stukturer, överenskommelser och avtal som strategi

9 Gränsöverbryggare

10 För framgångsrik samverkan - överenskommelser som är Väl definierade om vad man samverkar om Mål o syfte Styrning (rutiner och processer) Uppföljning Avtal/tidsbegränsning

11 Faktorer för framgångsrik samverkan: Kunskap om sitt eget och den andras uppdrag (lagstiftning, politiska mål etc) Respekt för varandras uppdrag och kompetens (haloeffekten) Skillnader i uppfattningar identifieras och respekteras Identifiera problemen gemensamt och konsensus om målsättning Tillit dvs gör den andre vad den skall göra, håller man avtal Jämlikt Hög profession på sitt eget område Att det ger något, leder fram Belöningssystem för samverkan Ledningens engagemang och tid


Ladda ner ppt "I en professionell verksamhet utgör samverkan en del av uppdraget."

Liknande presentationer


Google-annonser