Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Berth Danermark Karlstad 2007-03-15. SAMVERKAN Himmel eller helvete.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Berth Danermark Karlstad 2007-03-15. SAMVERKAN Himmel eller helvete."— Presentationens avskrift:

1 Berth Danermark Karlstad 2007-03-15

2

3 SAMVERKAN Himmel eller helvete

4 Berth Danermark Karlstad 2007-03-15 Samverka!

5 Berth Danermark Karlstad 2007-03-15

6 Huvudbudskap Skapa strukturella betingelser för samverkan Skapa respekt och förståelse

7 Berth Danermark Karlstad 2007-03-15 ”Personkemitesen” Problem i samverkan kan inte reduceras till den psykologiska nivån Konsekvens: misslyckanden beror på de enskilda medarbetarna Döljer ledningens grundläggande ansvar att skapa förutsättningar för samverkan

8 Berth Danermark Karlstad 2007-03-15 Samverkan: ett samspel mellan olika dimensioner diskursiv (kunskap- och förklaringsmodell) organisatorisk/juridisk psykologisk

9 Berth Danermark Karlstad 2007-03-15 Ideal vs verklighet? Klientens bästa Konsensus Jämlikhet Delat ansvar Professionalism Utveckling Ökad effektivitet Organisationens intresse Personliga intressen Maktförhållanden Prestigehierarkier Motverkande belöningssystem Gruppmotsättningar

10 Berth Danermark Karlstad 2007-03-15 Skilda synsätt (olika diskurser) Människan är en helhet (ett bio-psyko-socialt synsätt) Olika kunskapsområden möts Oenighet om vad som är ”sanning” Skillnader i makt (vem definierar problemet?) Skillnader i språk

11 Berth Danermark Karlstad 2007-03-15 Sociala representationer

12 Berth Danermark Karlstad 2007-03-15 Socio-centrerad kunskap Piaget: Vår kunskap betingas av våra behov, begär och intressen Kunskapen är ändamålsenlig

13 Berth Danermark Karlstad 2007-03-15 Ändamålsenligheten Förvanskning Tillägg Utelämning

14 Berth Danermark Karlstad 2007-03-15 ? Modellsvag möter modellstark

15 Berth Danermark Karlstad 2007-03-15 Det demokratiska samtalet Olika synsätt ställs mot varandra Utrymme ges för argumentering Tolerans och respekt (lyssna på argumenten) Vilja att komma överens

16 Berth Danermark Karlstad 2007-03-15 Organisatorisk struktur Ny enhet Projekt Löpande verksamhet

17 Berth Danermark Karlstad 2007-03-15 Organisationsmodell I Ny enhet: Enhet 1 Enhet 2 Enhet 3 Enhet 4

18 Berth Danermark Karlstad 2007-03-15 Organisationsmodell II Projekt: Enhet 1 Enhet 2 Enhet 3 Enhet 4

19 Berth Danermark Karlstad 2007-03-15 Organisationsmodell III Nätverk: Enhet 1 Enhet 2 Enhet 3 Enhet 4

20 Berth Danermark Karlstad 2007-03-15 Administrativa rutiner och regelverk Ekonomi/budget Ansvar och makt (delegation) Formella och informella regler

21 Berth Danermark Karlstad 2007-03-15 Tänk på att samverkan förutsätter En tydlig och klar ledning Ett klart uttalat mål Tillräckligt med resurser Att skillnader identifieras och respekteras

22 Berth Danermark Karlstad 2007-03-15 Till sist … Identifiera problemgenererande faktorer och undanröj (t.ex. okunskap), parera (t.ex. tydliga instruktioner) eller lev med dem (t.ex. respektera olika ”bilder”)

23 Berth Danermark Karlstad 2007-03-15 TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN


Ladda ner ppt "Berth Danermark Karlstad 2007-03-15. SAMVERKAN Himmel eller helvete."

Liknande presentationer


Google-annonser