Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stöd till Brottsoffer Första enkätinsamlingen februari 2012 1:a årets svarsfrekvens på 83% 2:a årets svarsfrekvens 92% 3:e året 2014 89%

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stöd till Brottsoffer Första enkätinsamlingen februari 2012 1:a årets svarsfrekvens på 83% 2:a årets svarsfrekvens 92% 3:e året 2014 89%"— Presentationens avskrift:

1 Stöd till Brottsoffer Första enkätinsamlingen februari 2012 1:a årets svarsfrekvens på 83% 2:a årets svarsfrekvens 92% 3:e året 2014 89%

2 Tidigare avgränsning  Kvinnor utsatta för våld av närstående samt  barn som bevittnat våld av eller mot närstående Då det framgår i socialtjänstens brottsofferparagraf att dessa grupper särskilt ska beaktas. (5kap 11§ SoL)

3 Årets enkät  Även förövare  Barn utsatta för våld, direkt mot egen person  Kvinnor och män både som utsatta och förövare

4 Utvecklingsområde gällande enkäten Barn utsatta för våld Hur mäter vi verklig kvalitet för brukaren? IVO:s Slutrapport, tillsyn 2012-2013 ”Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.

5 Resultat 2014 nationell nivå  Fler kommuner än tidigare använder standardiserade bedömningsmetoder.  Endast 14% har rutiner för att säkerställa skolgången för barn i skyddat boende.  Rutiner för arbetet med våldsutsatta saknas ofta inom verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättning.  Det systematiska kvalitetsarbetet kan utvecklas, endast 6 procent gör systematisk uppföljning av sina insatser till våldsutsatta vuxna och barn  Fler kommuner kartlägger förekomsten av våld(från 31, nu 46%)  Ökat antal kommuner kan erbjuda skyddat boende för kvinnor som är inne i ett aktivt missbruk. (från ca 50%, nu 72%)

6 Gävleborg Våldsutsatta barn och barn som bevittnat våld  Biståndsbeslutade stödsamtal enskilt eller i grupp 80% (88% i riket)  Verksamhetsstatistik 60%(47% i riket)  Systematisk uppföljning av insatser 0% (6% i riket)  Information till våldsutsatta barn 90% (90% i riket)

7  Aktuell rutin vid indikation på våld hos Familjerätten 60% (55% i riket)  Aktuell rutin för att säkerställa barns skolgång då de befinner sig i skyddat boende 0% (14% i riket)

8 Vuxna  Verksamhetsstatistik, våldsutsatta vuxna 36% (46% i riket)  Verksamhetsstatistik, våldsutövande vuxna 10% (23% i riket)  Kartlägga omfattningen av våld mot vuxna 64% (49% i riket)  Använda brukares uppfattning för att utveckla verksamheten 10% (13% i riket)

9  Information till våldsutsatta kvinnor 100% ( 95% i riket)  Information till våldsutsatta män 70% ( 81% i riket)  Information om insatser till personer som utövat våld 27% (62% i riket)  Information på vanligast förekommande språk 50% (25% i riket)

10  Aktuell rutin vid indikation på våld – äldreomsorg 22% (27% i riket)  Aktuell rutin vid indikation på våld – Socialpsykiatrin 40% (30% i riket)  Aktuell rutin vid indikation på våld – Lss 22% (29% i riket)

11  Skyddat boende för kvinnor i aktivt missbruk 63% (72% i riket)  Socialjoursverksamhet 22% (69% i riket)

12  Ärendehandledning 60% (76% i riket)  Plan för kompetensutveckling 27 (29% i riket)

13 Kontaktuppgifter Berit Jernberg Berit.jernberg@skl.se 072-553 59 49 För kvinnofrid – mot våld i nära relationer Skl/jämställdhet/kvinnofrid SKL:s kvinnofridsnätverk Anmäl till: Ann Andersson ann.andersson@skl.se


Ladda ner ppt "Stöd till Brottsoffer Första enkätinsamlingen februari 2012 1:a årets svarsfrekvens på 83% 2:a årets svarsfrekvens 92% 3:e året 2014 89%"

Liknande presentationer


Google-annonser