Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presskonferens 7 december 2011 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011 Tord Strannefors.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presskonferens 7 december 2011 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011 Tord Strannefors."— Presentationens avskrift:

1 Presskonferens 7 december 2011 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011 Tord Strannefors

2 Antaganden 1.Att den globala ekonomin växer med 3,3 procent 2012 och med cirka 3,5 procent 2013 2.Att krisen i Eurozonen kan hanteras inom den ekonomiska politiken 3.Att kronan apprecieras, vilket gäller för senare delen av prognosperioden 4.Att råvarupriserna sjunker något 5.Att Riksbanken har sänkt sin styrränta till 1,25 i juli 2012 6.Att löneökningarna uppgår till cirka 3 procent 2012 och 2013

3 Procentuell förändring 2007200820092010201120122013 BNP, till marknadspris3,3-0,6-5,25,64,51,51,2 BNP, kalenderkorrigerat3,5-0,8-5,15,44,51,91,2 Arbetade timmar3,11,2-2,92,51,3-0,5-1,6 Arbetade timmar, kalenderkorrigerat3,40,7-2,61,91,30,3-1,6 Produktivitetstillväxt0,1-1,5-2,23,53,21,62,8 KPIF, inflation, årsgenomsnitt1,52,71,72,01,41,21,0 Timlön3,34,33,42,62,83,03,0 Hushållens reala disp. Inkomster5,43,21,61,43,11,71,4 Privat konsumtion3,70,0-0,33,71,70,81,6 Sparkvot, inkl. avtalspension8,811,212,910,611,312,011,7 Valda indikatorer

4 Tusental personerFörändring, tusental / %-enhet UtfallPrognosUtfallPrognos 200920102011201220132010201120122013 Arbetskraft478248384893491549205655225 Sysselsatta 4381442945204525450049915-25 Arbetslösa4014093733904208-361730 % av arbetskraften8,48,47,67,98,50,1-0,80,30,6 Programdeltagare 1 12718517818619058-884 % av arbetskraften2,73,83,63,83,91,2-0,20,10,1 Nyckeltal 1 Exklusive subventionerade anställningsformer för funktionsnedsatta

5

6

7

8

9 Angeles Bermudez-Svankvist

10

11 Ett unikt scenario uppstår då dessa faktorer sammanfaller Finansiell oro Generationsväxling Arbetskraftsbrist Arbetslöshet Attityder och diskriminering

12 Förutsättningar för framgång - Social inklusion - Rusta individen - Arbete

13 Grupper som riskerar att hamna i långvarig arbetslöshet Ungdomar med bristfällig utbildning Utlandsfödda, särskilt födda utanför Europa Funktionsnedsatta Arbetslösa personer 55-64 år Personer med låg utbildningsnivå

14 Arbetsgivarfokus Arbetsförmedlingen möjliggör subventionerade anställningsformer till arbetsgivaren. Arbetsplatsförlagd kartläggning som kan leda till en subventionerad anställning eller en reguljär anställning hos arbetsgivaren.

15 Budgetproposition 2012 Intensifierade arbetsgivarrelationer Ökat stöd till långtidsarbetslösa Insatser tidigt i arbetslösheten för de som riskerar långtidsarbetslöshet Insatser för ungdomar Ökat stöd till personer med funktionsnedsättning Effektivare matchning Insatser för sjukskrivnas återgång till arbete Nyanländas etablering Matchning Jobb

16


Ladda ner ppt "Presskonferens 7 december 2011 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011 Tord Strannefors."

Liknande presentationer


Google-annonser