Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presskonferens 12 juni 2012 Arbetsmarknadsutsikterna Våren 2012 Tord Strannefors.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presskonferens 12 juni 2012 Arbetsmarknadsutsikterna Våren 2012 Tord Strannefors."— Presentationens avskrift:

1 Presskonferens 12 juni 2012 Arbetsmarknadsutsikterna Våren 2012 Tord Strannefors

2 Antaganden 1.Att den globala ekonomin växer med 3,5 procent 2012 och med cirka 4 procent 2013 2.Att finanspolitiska beslut förändras i Förenta staterna 3.Att krisen i Eurozonen kan hanteras inom den ekonomiska politiken 4.Att kronan förstärks, framför allt mot euron, men försvagas mot dollarn 5.Att den inhemska efterfrågan håller uppe BNP- tillväxten 6.Att Riksbanken bibehåller styrräntan på 1,5 procent under 2012 7.Att löneökningarna uppgår till drygt 3 procent per år 2012 och 2013

3 Procentuell förändring 2007200820092010201120122013 BNP, till marknadspris3,3-0,6-5,06,23,90,71,7 BNP, kalenderkorrigerat3,5-0,8-4,96,04,01,11,7 Arbetade timmar3,11,2-2,93,22,3-0,50,5 Arbetade timmar, kalenderkorrigerat3,40,7-2,62,62,30,30,5 Produktivitetstillväxt0,1-1,5-2,33,41,70,81,2 KPIF, inflation, årsgenomsnitt1,52,71,72,01,41,01,3 Timlön3,34,33,42,62,73,33,1 Hushållens reala disp. Inkomster5,52,32,21,23,02,32,4 Privat konsumtion3,70,0-0,33,72,01,82,4 Sparkvot, inkl. avtalspension7,28,911,28,59,79,89,9 Valda indikatorer

4 Tusental personerFörändring, tusental / %-enhet UtfallPrognosUtfallPrognos 200920102011201220132010201120122013 Arbetskraft4782483848934903492656551023 Sysselsatta 438144294522452745424993515 Arbetslösa4014093713763848-3858 % av arbetskraften8,48,47,67,77,80,1-0,90,10,1 Relativa arbetskraft80,280,881,581,581,70,60,70,00,2 Sysselsättningsgrad73,574,075,375,275,30,51,3-0,10,1 Programdeltagare 1 12718517819020058-81210 % av arbetskraften2,73,83,63,94,11,2-0,20,20,2 Nyckeltal 1 Exklusive subventionerade anställningsformer för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

5 Grupper som har svårt att finna arbete: •Personer med högst förgymnasial utbildning •Ungdomar och särskilt för dem med bristfällig utbildning •Utrikes födda, särskilt för dem födda utom Europa •Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga •Arbetslösa personer 55-64 år

6

7

8 Arbetsmarknadsutsikterna Våren 2012 Angeles Bermudez-Svankvist Generaldirektör, Arbetsförmedlingen

9 Ett unikt scenario uppstår då dessa faktorer sammanfaller •Finansiell oro •Generationsväxling •Arbetskraftsbrist •Arbetslöshet •Attityder och diskriminering

10 Förändringar på arbetsmarknaden perioden 2001 till 2011 2001-2005 •Sysselsättningen har minskat med 4 000 •Sysselsättningsgraden minskat från 75,8 till 73,9 •Befolkningen har ökat med 138 000 •Tillskottet i arbetskraften 84 000 2005-2011 •Sysselsättningen har ökat med 260 000 •Sysselsättningsgraden ökat från 73,9 till 75,3 •Befolkningen har ökat med 235 000 •Tillskottet i arbetskraften 271 000 •2008-2011 •Sysselsättningen har ökat med 38 000 •Sysselsättningsgraden minskat från 75,7 till 75,3 •Befolkningen har ökat med 82 000 •Tillskottet i arbetskraften 115 000

11 Totalt inskrivna arbetssökande april respektive år (samtliga sökandekategorier) •2008516 000 •2009615 000 •2010 705 000 •2011669 000 •2012675 000 •2013695 000

12

13 Andel åldersavgångar inom Jord- och skogsbruk, 2012- 2020 Branschen utgör 1,6 procent av den totala sysselsättningen Mycket över rikssnittet (Över 25 procent) Över rikssnittet (21 – 25 procent) Under rikssnittet (under 21 procent)

14 Andel åldersavgångar inom Industri 2012- 2020 Branschen utgör 16,3 procent av den totala sysselsättningen Mycket över rikssnittet (Över 25 procent) Över rikssnittet (21 – 25 procent) Under rikssnittet (under 21 procent)

15 Andel åldersavgångar inom Byggnadsverksamhet, 2012- 2020 Branschen utgör 6,3 procent av den totala sysselsättningen Mycket över rikssnittet (Över 25 procent) Över rikssnittet (21 – 25 procent) Under rikssnittet (under 21 procent)

16 Andel åldersavgångar inom privata tjänster, 2012- 2020 Branschen utgör 41,1 procent av den totala sysselsättningen Mycket över rikssnittet (Över 25 procent) Över rikssnittet (21 – 25 procent) Under rikssnittet (under 21 procent)

17 Andel åldersavgångar inom offentliga tjänster, 2012- 2020 Branschen utgör 33,9 procent av den totala sysselsättningen Mycket över rikssnittet (Över 25 procent) Över rikssnittet (21 – 25 procent) Under rikssnittet (under 21 procent)

18 Egenföretagare totalt 417 000, andel över 50 år 2010 Mycket över rikssnittet (Över 50 procent) Över rikssnittet (46 – 50 procent) Under rikssnittet (under 46 procent)

19 Ungdomsstrategi •Den allvarliga ungdomsarbetslösheten ligger på mellan 7-10 procent. (ca 100 000 personer) •Ökade aktiviteter för ungdomar i garantierna •Uppsökande verksamhet Unga In •Nolltolerans för ungdomar i Sysselsättningsfasen

20 Verifiering av kunskap Yrkeskompetens Bedömning/Arbetsf örlagd kartläggning Praktik Arbete Nystartsjobb Instegsjobb Swedbank LKAB, ABB VOLVO WSP-group Apoteket AB Carema Swedavia Arriva, Nobina Atkins Rejlers STRI, Rejlers Damil Folktandvården Ludvika Kommun Skellefteå Kommun Lönebidrag Kompletterande utbildning Yrkessvenska SamarbetspartnersAnpassade aktiviteter Resultat Samarbete med arbetsgivare på nationell nivå Nationell matchning ICA Åhléns Max Hamburgare Swedbank Sparbankerna LKAB Svensk Travsport Försvarsmakten Mekonomen Apoteket AB Clarion Hotel Arbetsförmedlingen H&M, IKEA Swedavia Nobina Coca-Cola Peab NCC, Relacom (El-tele) Empower


Ladda ner ppt "Presskonferens 12 juni 2012 Arbetsmarknadsutsikterna Våren 2012 Tord Strannefors."

Liknande presentationer


Google-annonser