Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyanländas etablering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyanländas etablering"— Presentationens avskrift:

1 Nyanländas etablering
2 år med Etableringsreformen

2 ”Arbete främjar fred förhindrar fattigdom är en förutsättning
”Arbete främjar fred förhindrar fattigdom är en förutsättning för demokrati” Angeles Angeles Bermudez-Svankvist Generaldirektör

3 Tillträdande ungdomar och åldersavgångar till/från arbetskraften perioden 2008-2020
Antal personer 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 95000 100000 105000 110000 115000 120000 125000 130000 Åldersavgångar Tillträdande ungdomar Källa: Arbetsförmedlingen, SCB

4 Ett unikt scenario uppstår då dessa faktorer sammanfaller
Finansiell oro Generationsväxling Arbetskraftsbrist Arbetslöshet Attityder och diskriminering

5 Marie Linell-Persson Avdelningschef Integration & Etablering

6 Målsättning och syfte öka förutsättningarna för en snabb etablering i arbets- och samhällslivet. tidiga insatser med tydligt jobbfokus starkare incitament ökad likvärdighet . . . .

7 Den nyanländes förutsättningar för etablering
Arbete Språk Utbildning Hälsa Försörjning Boende Barnomsorg

8 Utgångsläge Sysselsättningsgradens utveckling bland personer som invandrat 1997 fördelat på länder där asyl- och familjeband dominerat som skäl till bosättning i Sverige Källa: Statskontoret

9 Nyinskrivna i etableringsuppdraget – åren 2011 och 2012 – antal individer
9

10 Etableringsprocessen
Kartläggning Bosättning Arbete eller utbildning Ev. rehabiliterande insatser Översätta och värdera kompetens Svenska för invandrare SFI Samhälls-orientering Studier i svenska Utveckla och stärka kompetens Synliggöra kompetens/Matcha

11 Mars 2011 Juli 2011 Jan 2012 Juli 2012 Jan 2013 Mars 2013
Arbetssökande med akademisk examen Lots Meritportfölj Anställning Yrkessvenska SFI D FUB, högskole- och yrkesbehörighet Praktik Start Slut Mars Juli Jan Juli Jan Mars 2013

12 Maj 2011 Juli 2011 Jan 2012 Juli 2012 December 2012 Maj 2013
Arbetssökande med kortare utbildningsbakgrund än 9 år Lots Slut Meritportfölj Anställning med nystartsjobb SFI A/B Arbetspraktik SFI C Sam. Orientering Yrkessvenska AUB Start Praktik Instegsjobb Maj Juli Jan Juli December Maj 2013

13 Andel arbetssökande som har eller har haft samhällsorientering, Sfi och arbetsförberedande insatser fördelat på tid med etableringsplan

14 Andel arbetssökande som har eller har haft arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik, prova-på-plats fördelat på hur länge de har haft en etableringsplan

15 Andel individer som har eller har haft arbete fördelat på insats och tid med etableringsplan

16 Bosättning antal individer som anmält behov av bosättning samt som anvisat plats för bosättning
.

17 Aktiviteter hos Lots

18 Utmaningar Insatser Bosättning Samverkan
anpassade och tillgängliga insatser Bosättning Ledtider Samverkan Arbetsgivare Kommunerna (Sfi, vuxenutbildning, barnomsorg) Landstingen

19 Etableringsuppdraget Etableringstiden ger förutsättningar att utveckla och förstärka kompetens samt kompensera det individen behöver i form av nätverk och svenska – behov och förutsättningar olika Den arbetssökande träffar arbetsförmedlaren tidigt arbete i fokus från dag 1 Den arbetssökande får snabbt ta del av arbetsförberedande insatser Heltid Språkinsatser parallellt Arbetsmarknadsperspektiv i bosättningen

20 Nyanlända och personer födda utanför EU som får arbete
2008 10021 9803 2009 12 383 11 256 2010 17 662 13 865 2011 22 423 16 418 2012 26 025 16 348 2013 45 225 17 186 Födda utanför EU 2008 68 278 62 442 2009 69 935 60 009 2010 79 344 2011 81 737 2012 81 184 2013 83 401

21 Nyanlända och personer födda utanför EU som får arbete

22 Anpassade aktiviteter
Regeringskansliet Försvarsmakten ICA Migrationsverket Max Hamburgare Nordjobb Sparbankerna Skogsstyrelsen Svensk Travsport Fritidsresor Mekonomen Swedbank Apoteket AB LKAB Clarion Hotel ABB Nordic Choice VOLVO Arbetsförmedlingen WSP-group H&M, IKEA Keolis Coca-Cola Swedavia Relacom (El-tele) Arriva, Empower Nobina Folktandvården Atkins Teknikföretagen Rejlers Svensk Bilprovning STRI Carspekt Samarbetspartners Anpassade aktiviteter Resultat Verifiering av kunskap Osubventionerat arbete Yrkeskompetens Bedömning/Arbets- förlagd kartläggning Instegsjobb Nystartsjobb Praktik Lönebidrag Kompletterande utbildning Yrkessvenska

23 Arbetsgivare och antal EXEMPEL
Totalt antal överenskommelser per år 2011 Arbetsgivare Antal Volvo 8 2012 2013 Arbetsgivare Antal Apoteket 30 J/P Arbetsförmedlingen 20 Clarion 300 J/ Keolis J LKAB 11 3 J Max Hamburgare 40 Migrationsverket Nordic Choice Regeringskansliet 2 Swedbank Svensk Bilprovning Svensk Travsport 12 7 J Arbetsgivare Antal arbetstillfällen Handelskammaren 3 Keolis 20 Martin & Servera 130 Max Hamburgare 40 Migrationsverket 300 Nordic Choice 50 Regeringskansliet Skogsstyrelsen 900 Swedbank Svensk Bilprovning 100 Svensk Travsport 150 UHR Arbetsgivarna som riktar sig mot nyanlända representerar stora företag inom en rad olika branscher

24 Under 2012 har 623 arbetstillfällen för nyanlända (även inom etableringsreformen) tillsats och hittills är 1883 platser klara inför Antalet arbetstillfällen till förfogande kommer att öka med minst 302% (623 till 1883st) från 2012 till 2013 Antal

25 svenskfödda perioden 2008-2020
Befolkning år, svenskfödda perioden År (Antal 1000-tal) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 4300 4350 4400 4450 4500 4550 Källa: Arbetsförmedlingen, SCB

26 utlandsfödda perioden 2008-2020
Befolkning år, utlandsfödda perioden År (Antal 1000-tal) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 850 900 950 1000 1050 1100 Källa: Arbetsförmedlingen, SCB Total antal utlandsfödda sökande registrerade på Arbetsförmedlingen ca (April 2011) Ca 30 procent av dessa har högskoleutbildning Ca 30 procent har gymnasieutbildning Resterande delen har förgymnasial utbildning


Ladda ner ppt "Nyanländas etablering"

Liknande presentationer


Google-annonser