Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presskonferens 5 december 2012 Arbetsmarknadsutsikterna Hösten 2012 Tord Strannefors.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presskonferens 5 december 2012 Arbetsmarknadsutsikterna Hösten 2012 Tord Strannefors."— Presentationens avskrift:

1 Presskonferens 5 december 2012 Arbetsmarknadsutsikterna Hösten 2012 Tord Strannefors

2 Antaganden •Att den globala ekonomin växer med 3,5 procent 2013 och närmare 4 procent 2014 •Att finanspolitiska beslut förändras i Förenta Staterna •Att inte krisen i Euroområdet förvärras •Att kronan apprecieras något mot Euron •Att Riksbanken sänker räntan med 50 punkter •Att löneökningarna uppgår till högst 3 procent 2013 och 2014 •Att prisförändringarna på hus och lägenheter blir små

3 Procentuell förändring 2008200920102011201220132014 BNP, till marknadspris-0,6-5,06,63,70,81,02,1 BNP, kalenderkorrigerat-0,8-4,96,43,81,21,02,2 Arbetade timmar, kalenderkorrigerat0,7-2,62,62,30,4-0,40,5 Produktivitetstillväxt-1,5-2,33,81,51,01,41,7 KPIF, inflation, årsgenomsnitt2,71,72,01,41,01,11,6 Timlön4,33,42,62,73,23,03,0 Hushållens reala disp. inkomster2,32,01,63,52,42,22,7 Privat konsumtion0,0-0,33,72,11,31,22,1 Sparkvot, inkl. avtalspension9,011,08,310,110,811,611,3 Valda indikatorer

4 Nyckeltal Tusental/procent Förändring, tusental / %-enhet UtfallPrognos 200820092010201120122013201420102011201220132014 Arbetskraft47784782483848934910491749085655177-9 Sysselsatta 448443814429452245294504448949937-25-15 Arbetslösa2944014093713814134198-3810326 % av arbetskraften6,18,48,47,67,8 8,48,5 0,1-0,90,2 0,6 0,1 Programdeltagare8712718517818720221558-891513 % av arbetskraften1,8 2,73,83,63,9 4,04,41,2-0,20,20,20,4

5

6

7

8 Utmaningar •Personer med högst förgymnasial utbildning •Ungdomar och särskilt de med bristfällig utbildning •Utrikes födda, främst födda utom Europa •Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga •Arbetslösa personer 55-64 år

9

10

11

12 Angeles Bermudez-Svankvist Generaldirektör, Arbetsförmedlingen Presskonferens 2012-12-05

13 Ett unikt scenario uppstår då dessa faktorer sammanfaller •Finansiell oro •Generationsväxling •Arbetskraftsbrist •Arbetslöshet •Attityder och diskriminering

14

15

16 Arbetsförmedlingens kunder •Nästan 700 000 personer är inskrivna på Arbetsförmedlingen varav cirka 400 000 är öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitet •235 000 finns i fyra grupper som har svårt att snabbt finna ett arbete – stor ökning av antalet i dessa grupper (utomeuropeiskt födda, funktionsnedsatta personer med nedsatt arbetsförmåga, äldre, högst förgymnasial utbildning) •Arbetsförmedlingens uppdrag är mer omfattande och bredare än det varit på mycket lång tid

17 Nya satsningar •Folkhögskolesatsning •Arbetsmarknadsutbildning för alla •Förstärkt särskilt anställningsstöd •Arbetsplatsförlagd kartläggning •Tidiga insatser för de som behöver •Dubbelt studiebidrag för ungdomar •Ökad volym i praktik

18 Antal kompletterande aktörer, kostnader, deltagare samt andelen kvinnor per tjänst 2012 Tjänst Antal kompletterande aktörer Utbetalat per tjänst (Tkr) Antal deltagare 1 Varav andel kvinnor/män Garantierna52421 34650 52542/58 Rehabilitering till arbete10184 5847 97565/35 Nyanlända156 17565447/53 Etableringslots 2 231133 59411 98046/54 Coacher över tröskeln12578367/33 Jobbcoachning583148 25731 60451/49 Totalt761794 534100 09747/53

19 Andel åldersavgångar inom offentliga tjänster, 2012- 2020 Branschen utgör 33,9 procent av den totala sysselsättningen Mycket över rikssnittet (Över 25 procent) Över rikssnittet (21 – 25 procent) Under rikssnittet (under 21 procent)

20 Egenföretagare totalt 417 000, andel över 50 år 2010 Mycket över rikssnittet (Över 50 procent) Över rikssnittet (46 – 50 procent) Under rikssnittet (under 46 procent)

21 Förändringar på arbetsmarknaden perioden 2001 till 2011 (16 – 64 år) 2001-2005 •Sysselsättningen har minskat med 4 000 personer •Sysselsättningsgraden minskat från 75,8 till 73,9 procent •Befolkningen har ökat med 138 000 personer •Tillskottet i arbetskraften 84 000 personer 2005-2011 •Sysselsättningen har ökat med 260 000 •Sysselsättningsgraden ökat från 73,9 till 75,3 •Befolkningen har ökat med 235 000 •Tillskottet i arbetskraften 271 000 •2008-2011 •Sysselsättningen har ökat med 38 000 •Sysselsättningsgraden minskat från 75,7 till 75,3 •Befolkningen har ökat med 82 000 •Tillskottet i arbetskraften 115 000

22 För att rusta individen skulle denna modell behövas Kommun Lediga utbildnings- platser Näringslivet Brist på utbildad arbetskraft Risk för utebliven expansion Lärlingsanställning Arbetsförmedlingen Rusta individen

23 Arbetsgivarna har också ett ansvar Exempel 1 •Om varje företag (med anställda) skulle anställa en person från utsatta grupper så skulle samtliga arbetslösa från utsatta grupper komma i arbete (235 000 och 279 000 företag). Exempel 2 •Om varje företag (5 anställda eller mer) skulle anställa två arbetslösa utomeuropeiskt födda var så skulle samtliga arbetslösa med födelseland utanför Europa komma i arbete (147 000 och 83 000 företag). Exempel 3 •Om varje företag (5 anställda eller mer) skulle anställa en arbetslös ungdom så skulle en stor del av ungdomsarbetslösheten raderas ut (101 000 och 83 000 företag)

24

25 Verifiering av kunskap Yrkeskompetens Bedömning/Arbets- förlagd kartläggning Praktik Arbete Nystartsjobb Instegsjobb Regeringskansliet Försvarsmakten Migrationsverket Nordjobb Skogsstyrelsen Fritidsresor Swedbank LKAB ABB VOLVO WSP-group Keolis Swedavia Arriva, Nobina Atkins Rejlers STRI, Rejlers Lönebidrag Kompletterande utbildning Yrkessvenska SamarbetspartnersAnpassade aktiviteter Resultat ICA Max Hamburgare Sparbankerna Svensk Travsport Mekonomen Apoteket AB Clarion Hotel Nordic Choice Arbetsförmedlingen H&M, IKEA Coca-Cola Relacom (El-tele) Empower Folktandvården Teknikföretagen Svensk Bilprovning Carspekt Arbetsgivare


Ladda ner ppt "Presskonferens 5 december 2012 Arbetsmarknadsutsikterna Hösten 2012 Tord Strannefors."

Liknande presentationer


Google-annonser