Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur vänder vi trenden? Carsten Rose Moderator. Paneldeltagare Birgitta Södertun, Regionråd (KD) Ordf. folkhälsoberedningen Region Skåne Eva Pettersson-Lindberg,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur vänder vi trenden? Carsten Rose Moderator. Paneldeltagare Birgitta Södertun, Regionråd (KD) Ordf. folkhälsoberedningen Region Skåne Eva Pettersson-Lindberg,"— Presentationens avskrift:

1 Hur vänder vi trenden? Carsten Rose Moderator

2 Paneldeltagare Birgitta Södertun, Regionråd (KD) Ordf. folkhälsoberedningen Region Skåne Eva Pettersson-Lindberg, Folkhälsochef Landstinget Kronoberg Gunilla Gunnarsson, Samordnare för cancerstrategiarbetet SKL Katarina Johansson, Patientföreträdare RCC Syds styrgrupp Matti Leijon, Forskningskoordinator, levnadsvanor CPF Per Hall, Professor Karolinska Institutet

3 Diskussionsområden Gemensamma utmaningar Levnadsvanor Målgrupper Aktiviteter Forskning och evidens RCC Syds roll

4 Gemensamma utmaningar Kartläggningen pekar på ett antal utmaningar i folkhälsoarbetet i södra sjukvårdsregionen. Vi som ingått i kartläggningen, känner vi igen oss? Vi andra– upplever vi liknande utmaningar? Finns det fler utmaningar? Vilka är det? Hur tacklar vi tillsammans utmaningarna?

5 Levnadsvanor Behöver vi prioritera och vilka levnadsvanor ska vi då fokusera på? Ska alla aktörer arbeta med alla levnadsvanor? Hur gör vi för att öka arbetet kring sunda solvanor? Ska insatser riktas direkt mot levnadsvanor eller ska fokus främst vara på att förbättra livsvillkoren?

6 Målgrupper Vårt gemensamma uppdrag är att arbeta för en jämlik hälsa. När vi väljer strategier, ska vi då fokusera på utvalda målgrupper eller ska vi arbeta mot hela befolkningen? (Gör vi medvetna val?) Ska olika aktörer arbeta med olika målgrupper? Många preventiva aktiviteter riktas mot barn/ungdomar. Hur får vi dem att lyssna? Hur når vi fram med budskapen? Vilka nya kommunikationskanaler och arenor måste vi använda?

7 Aktiviteter Arbetar vi på rätt sätt? Genomförs rätt typ av aktiviteter? Göra saker rätt eller göra rätt saker. Vad vill vi utveckla? Vad kan vi utveckla? Behöver vi ett nytänk vid val av aktiviteter?Måste vi tänka annorlunda för att uppnå målen? Varför ser det så olika ut när vi har samma uppgift? Ska det se olika ut eller behöver vi samverka ännu bättre i dessa frågor?

8 Forskning & Evidens Finns forskningsbaserad kunskap om metoder? Når kunskapen ut till aktörerna? Behöver vi fler evidensbaserade metoder i folkhälsoarbetet? Hur når vi fler evidensbaserade metoder? Vilka utmaningar möter vi då? Hur formulerar vi målen för att kunna mäta våra insatser? Hur följer vi upp och hur utvärderar vi vad vi gör för att själva utveckla evidensbaserade metoder?

9 RCC Syds uppdrag Hur tolkar vi RCC Syds uppdrag? Hur bidrar RCC Syd bäst i det förebyggande arbetet? Finns befintliga arenor där vi kan vi mötas eller måste vi hitta nya? Vad ska RCC Syd fokusera på? På vissa aktörer? På vissa arbetsuppgifter? På forskningssidan? Vilka förväntningar finns på RCC Syd?

10 Tillsammans vänder vi trenden….


Ladda ner ppt "Hur vänder vi trenden? Carsten Rose Moderator. Paneldeltagare Birgitta Södertun, Regionråd (KD) Ordf. folkhälsoberedningen Region Skåne Eva Pettersson-Lindberg,"

Liknande presentationer


Google-annonser