Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Turismens historia kapitel 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Turismens historia kapitel 2."— Presentationens avskrift:

1 Turismens historia kapitel 2.
Kunskapkrav:  Eleven redogör också översiktligt för turismens utveckling samt redogör översiktligt för resmål och resvägar.

2 Skriv in din analys i bloggen med hjälp av de 3 kunskapsområden på sida 22
• varför det är viktigt att studera turismens historia • vilka typer av turism som har utvecklats under olika tidsepoker • orsaker till ökat resande och utveckling av turism från antiken till nutid.

3 Resmål Diskutera kring vilka resmål ni känner till med historisk anknytning både lokalt, nationellt och internationellt. Vilka historiska resmål har de själva besökt? A: uppgift: Från vilken tidsepok härstammar de besökta resmålen?

4 Antiken och medeltiden
Turismens historia domineras av resor i samband med handel, religion, idrott och även krigshärjningar. De för oss mest intressanta länderna under antiken är Egypten, Grekland och Romarriket. Stora resmål var bland annat världens sju underverk. Under medeltiden koncentrerar vi intresset till Europa och kanske främst Mellaneuropa och Nordeuropa. A uppgift: Samarbeta gärna och sök fler exempel på resor under dessa tidsperioder.

5 Nyare tid och 1900-tal Under nyare tid dominerar till en början resor för studier och resor av hälsoskäl. Under 1800-talet och 1900-talet ökar också nöjesturism och kulturturism i samband med transportmedlens utveckling. A uppgift: Kontakta eller sök i detta sammanhang om något transportföretag, till exempel SJ, SAS eller Silja Line om företagens historiska utveckling, när det gäller teknik, ekonomi, antal och typ av passagerare och så vidare.

6 Trender Utvecklingen av turismen och då speciellt massturismen med charterresor går mycket snabbt. Den påverkas av sociala, tekniska, ekonomiska, politiska och miljömässiga faktorer. Researrangörer tävlar med varandra om att finna nya attraktiva resmål för olika målgrupper. Vilka egna uppfattningar om vilka typer av resor de själva skulle vilja göra. Nämn några aktuella, kritiska och politiska situationer i världen som kan få ökad förståelse för de snabba förändringarna av resmål inom fritidsturismen. Varför tror du följande länder kan vara intressanta att följa: till exempel Sri Lanka, Zimbabwe, Indonesien, Filippinerna, Egypten, Israel och Thailand. A uppgift: studera resekataloger och analysera nya resmål för att finna svar på varför nya resmål erbjuds samt vilka typer av nya attraktioner som erbjuds.

7 Betygsmål E 1. Ge exempel på olika typer av resor som kunde förekomma under antiken. 2. I Romarriket rådde vissa förhållanden som kunde underlätta resandet. Ge exempel på faktorer som gjorde resandet lättare under denna tid. 3. Vilka typer av resor var vanliga under medeltiden? ?

8 Fler frågor 4. Under nyare tid utvecklades bland annat nya typer av resor. Ge exempel på olika typer av resor som blev mer vanliga under denna tidsperiod. 5. Varifrån härstammar begreppet ”turist”? När användes detta begrepp för Första gången i Sverige? 6. Vilka händelser i Sverige under början och mitten av 1900-talet medförde ökade möjlighet till resor på fritiden

9 Fler frågor 7. Världens sju underverk har varit och är till en stor del fortfarande stora resmål. a Vilka var dessa sju underverk och i vilket land låg/ligger de? b Försök att förklara varför de har varit och fortfarande är välbesökta sevärdheter. 8. Under 1800-talet och 1900-talet utvecklades olika transportmedel. Detta gjorde det lättare även för dem som inte var mycket förmögna att resa. Ge exempel på hur den tekniska utvecklingen av transportmedel på landsvägen, spåren och i luften har påverkat resandet.

10 Sista frågorna innan du ska göra din analys som ska läggas in i din blogg
9. Antalet flygpassagerare ökade mycket kraftigt mellan åren 1985 och 1990, nämligen från cirka till cirka passagerare. Försök ange några orsaker till denna ökning. 10. Förklara kortfattat varför det är viktigt att studera turismens historia om man arbetar med turism i någon form. 11. Ge exempel på olika orsaker till att resandet har ökat från antiken till nutid.


Ladda ner ppt "Turismens historia kapitel 2."

Liknande presentationer


Google-annonser