Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Världens största näring

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Världens största näring"— Presentationens avskrift:

1 Världens största näring
Besöksnäringen

2 Vad som menas med begreppen turism och turist
Olika syften med en resa Skillnaden mellan inhemsk, inkommande och utgående turism Skillnaden mellan resenäring och besöksnäring Turistnäringens olika verksamhetsområden Exempel på olika typer av företag inom resenäringen och besöksnäringen

3 Turist

4 Vem är turist? Anna reser till London en helg för att shoppa
Marcus reser till Mallorca för att arbeta under sommaren Juan reser på studieresa till Schweiz för att besöka några hotell under en vecka Malin åker till Stockholm på konferens med sitt jobb i fyra dagar Björn pendlar till Borås för att arbeta varje vardag Dana åker till Skara Sommarland över dagen Sergei åker till Gothia Cup med sitt lag i 10 dagar

5 Turist & turism Enligt Nordisk Familjebok 1920: ”Person som för nöjes, idrotts eller bildnings skull företar en resa i ett eget eller främmande land”. Enligt Världsturismorganisationen (UNWTO) ” Turist är en person som för nöjes skull är minst tio mil från sin folkbokföringsadress under minst 24 timmar”. Enligt Bonniers uppslagsbok: ”En turist är en person som reser för nöjets skull”. Enligt FN och turismdelegationen är turism ”Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vardagliga omgivning för kortare tid än ett år, för fritid affärer, eller andra syften”.

6 Turism Turism är världens största näring
Många länder är beroende av inkomster från turism för sin utveckling Ämnet turism består av flera ämnesområden: Geografi Psykologi Sociologi Nationalekonomi Företagsekonomi

7 Turist - besökare Begreppet besökare är viktigt inom turismen och används för att ta fram turiststatistik Tre krav ställs för att en resenär ska kunna räknas som besökare: Resan ska gå till en plats utanför resenärens vanliga omgivning. Den sammanlagda vistelsetiden på platsen för besöket ska vara högst ett år. Huvudsyftet med resan ska vara annat än att utöva lönearbete som betalas av någon på platsen.

8 Turism skapar jobb Inom turistnäringen ryms många olika företag som får ta del av en turists utlägg före, under och efter en resa: En resebyrå Ett flygbolag En färja Ett hotell En restaurang En nöjespark En affär När turismen i ett område ökar, ökar även sysselsättningen i landet

9 Turism skapar förståelse
Den ökade turismen i världen medför en ökad förståelse för kulturer i olika regioner Språk Religion Traditioner Musik Konst Dans Mat

10 Olika typer av resor För att kunna granska turismens betydelse och hur man arbetar med olika grupper av turister är det viktigt att känna till olika typer av resor

11 Fritidsresor Vi använder gärna vår fritid för att göra någon typ av resa Resan kan vara över dagen, en helg eller flera dagar Fritidsresor delas upp i flera olika typer: Semesterresor Idrottsresor Kulturresor Shoppingresor

12 Resor till släkt och vänner
Denna typ av resor utgör en fjärdedel av turismen i Sverige Oftast bor man hos släkt och vänner Men man spenderar pengar på transporter, mat och underhållning På så sätt bidrar man till den lokala inkomsten för turismen i området

13 Affärsresor En resa som bekostas av arbetsgivaren kallas affärsresa
I Sverige används ofta begreppet mötesindustri för denna typ av resor The MICE Industry – Meeting, Incentives, Conventions, Exhibitions (möten, belöningsresor, konferenser och kongresser, mässor och utställningar)

14 Möten och konferenser

15 Kongresser

16 Mässor

17 Belöningsresor och events

18 Övriga resor - Studieresor

19 Övriga resor - Hälsoresor

20 Övriga resor – Religiösa resor

21 Turism i Sverige, till Sverige och från Sverige
Inom turism finns det följande grundläggande former: Inhemsk turism – resor inom det egna landet Inkommande turism – besökande från ett annat land Utgående turism – resenärer lämnar hemlandet för besök i ett annat land Turism kan också kombineras i följande kategorier: Turism inom landet – omfattar inhemsk och inkommande turism Nationell turism – omfattar inhemsk och utgående turism Internationell turism – omfattar inkommande och utgående turism

22

23 Rese- och turistindustrin
Turistnäringen delas in i följande: Resenäringen – alla transporter till och från resmålet och även på besöksorten Besöksnäringen – alla företag som garanterar att besökaren aktiveras, äter och övernattar på orten

24 Företag inom turism För att lättare kunna beskriva och analysera en turistresa och vilka företag som är involverade kan man dela upp resan i följande delar: Sälja – omfattar information, bokning, paketering och försäljning av biljetter Resa – omfattar de transportmedel som används Bo – omfattar olika sätt att övernatta Äta – omfattar olika typer av matställen och restauranger Göra – omfattar alla de aktiviteter som man som turist kan ägna sig åt Bo Sälja Resa Äta Göra


Ladda ner ppt "Världens största näring"

Liknande presentationer


Google-annonser