Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Processkarta över en övergripande rekryteringsprocess

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Processkarta över en övergripande rekryteringsprocess"— Presentationens avskrift:

1 Processkarta över en övergripande rekryteringsprocess

2 Rekrytering Det finns idag inget lagkrav på att anmäla till arbetsförmedlingen lediga jobb. Den egna kommunen kan ha beslutat om riktlinjer, policy för hur man vill hantera detta.

3 Behovsanalys och kravspecifikation
Prövning Behovsanalys och kravspecifikation Annonsering Ansökningar Urval Innan extern rekrytering påbörjas ska alltid en prövning göras av följande: Behöver arbetet disponeras för förflyttning av redan tillsvidareanställd personal Behöver arbetet disponeras för omplacering Behöver/Kan arbetet tas i anspråk för höjd sysselsättningsgrad Finns det arbetstagare med företrädesrätt För rekrytering av chefsbefattningar ska samverkan alltid ske med den fackliga organisationen Underlag arbetas fram till det lediga arbetet. Svar på bl.a. Vilka arbetsuppgifter, och vilka färdigheter behövs. Annonsunderlag sammanställs och beslut fattas om vart annonsering ska göras. Hur ska ansökningshandlingarna hanteras, ofta finns här rekryteringsverktyg som används i kommunerna Hantering av inkomna ansökningar med bl.a. ge svarsbrev och diarieföring. En första gallring sker av inkomna ansökningar. Intressanta sökanden går vidare till intervju.

4 Intervju Referenser Tester Beslut Besked
Genomförande av intervjuer för ett antal sökanden. Detta kan se olika ut beroende på vilket arbete som är ledigt. Referenstagningar genomförs . För vissa anställningar kan även tester ske genom ex.vix Kunskapstest Arbetsprov Färdighets- och begåvningstest Personlighetsformulär Ledarskapsinstrument Fatta beslut om anställning Lönen, förmåner Anställningsavtal Återkoppla och ge besked till de sökande som inte fått anställning.


Ladda ner ppt "Processkarta över en övergripande rekryteringsprocess"

Liknande presentationer


Google-annonser