Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förhandlingschef/Chefsjurist

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förhandlingschef/Chefsjurist"— Presentationens avskrift:

1 Förhandlingschef/Chefsjurist
SCS196 SLA 03/04/ :12 Maria Möller Förhandlingschef/Chefsjurist Presentation av mig….

2 SCS196 SLA arbetsgivarperspektivet….
03/04/ :12 Styrelseuppdraget arbetsgivarperspektivet…. Jag är här idag för att prata om styrelseuppdraget ur arbetsgivarperspektivet – det strategiska arbetsgivarperspektivet. Vem har arbetsgivaransvaret? Ja ni känner såklart alla till att det är ni som sitter här troligtvis – styrelsen! Att bli invald som styrelseledamot för en golfanläggning innebär ett arbetsgivaransvar – kanske inte det första man tänker på, inte heller det andra….men det bör i alla fall tänkas på! Det är ju då troligtvis såklart inte heller det primära skälet till varför man är intresserad av uppdraget….men tro mig det är en oerhört intressant del av det – vilket jag hoppas att du kommer att inse efter mina ord på vägen ikväll. För som styrelse har ni en fantastisk möjlighet att göra er anläggning till en attraktiv och välmående arbetsplats och forma en verksamhetsanpassad arbetsorganisation där alla tillsammans strävar efter samma mål om ni bara vågar och vill… jag ska idag försöka ge er en väldigt enkel handlingsplan för det….

3 Rekrytera…..och behålla
SCS196 SLA 03/04/ :12 Rekrytera…..och behålla förutsätter: ”Den gode arbetsgivaren” Följande nyckelord är centrala – rekrytera och behålla på optimalt sätt! Det handlar om att se möjligheterna att skapa en optimal arbetsorganisation hemma hos er! Det handlar om att behålla det som är bra redan idag och det handlar om att lägga in en extra ansträngning i samband med rekryteringar – särskilt för nyckelpersoner – och så handlar det såklart åter igen om att lyckas behålla personerna som ni rekryterat in…….. Det handlar om att vara den gode arbetsgivaren. Tänker inte stå här idag och beskriva i detalj hur en lyckad rekryteringsprocess ska gå till – tiden är för kort för det – det finns en rekryteringsguide på SGFs hemsida och vi håller separata kurser i ämnet om ni skulle vara särskilt intresserade av det….men det jag vill lyfta fram idag är att det är viktigt att lägga tid på rekrytering men det är i synnerhet också viktigt att ni har sett till så att ni har en arbetsplats där ni lyckas behålla personalen – annars spelar det inte så stor roll hur mycket resurser ni lägger ned på rekrytering…….

4 ”Den gode arbetsgivaren”
SCS196 SLA 03/04/ :12 ”Den gode arbetsgivaren” Kännetecken? Eftersträvansvärt? Hur är det hemma hos er? Det är därför jag vill att ni tar med er den här bilden hem… Vem är den gode arbetsgivaren? Kännetecken? (Kännetecken – ordning & reda i organisationen (anställningsavtal, arbetsmiljö, försäkringar, bra ledarskap… skapar effektivitet och ger lönsamhet) Varför är det eftersträvansvärt? Otydlighet och oordning skapar frustration och gör organisationen ineffektiv och olönsam. En väl fungerande arbetsorganisation kommer att leda verksamheten framåt. Svårt att behålla personal (bara rötägget som stannar!) och svårt att hitta arbetskraft överhuvudtaget. Den nya generationens arbetstagare kommer inte som den gamla generationen att stanna kvar hos er om de inte trivs! Konkurrens om arbetskraften – för att hitta rätt arbetskraft som driver anläggningen framåt så måste dagens arbetsgivare vara attraktiva – ”den gode arbetsgivaren”. Ska vi dra det riktigt långt så skulle vi också kunna säga att hela branschens attraktionskraft vilar på era axlar…

5 SLA hjälper dig att bli ”den gode arbetsgivaren”
SCS196 SLA 03/04/ :12 SLA hjälper dig att bli ”den gode arbetsgivaren” SLA är golfanläggningarnas arbetsgivarorganisation Ca 400 golfanläggningar anslutna Genom medlemskapet i SLA erhålls heltäckande hjälp/service i arbetsgivarfrågor; d v s alla frågor som har med förhållandet arbetsgivare / arbetstagare att göra Medlemsavgift (i SLA och Svenskt Näringsliv) är 0,34 % av lönesumman (minimi 3000 kr/år) Varför står då SLA här? SLA – är golfklubbarnas arbetsgivarorganisation och vi hjälper er med att ”hålla er på fairway” vad gäller arbetsgivarfrågorna! Några snabba rader om SLA….

6 Vad kan SLA göra för er? Rådgivning arbetsrättsliga lagar och regler
SCS196 SLA 03/04/ :12 Vad kan SLA göra för er? Rådgivning arbetsrättsliga lagar och regler Hjälp vid förhandlingar och domstolsprocesser Tecknar branschens kollektivavtal Löner och avtal, användbara mallar i anställningen Arbetsmiljöfrågor Utbildning i arbetsrätt, arbetsmiljö, ledarskap m.m. Bevakning av arbetsgivarpolitiska frågor m.m.

7 SCS196 SLA …det strategiska arbetsgivarperspektivet
03/04/ :12 Styrelseuppdraget …det strategiska arbetsgivarperspektivet Om vi då går tillbaka till styrelseuppdraget – ur det strategiska arbetsgivarperspektivet då förstås……

8 Styrelseuppdraget – strategiska arbetsgivarperspektivet
SCS196 SLA 03/04/ :12 Styrelseuppdraget – strategiska arbetsgivarperspektivet Omständigheter: befintlig organisation satt av tidigare styrelser ”Mandatperiod” styrelseuppdraget (X år) Målsättning: Bästa möjliga arbetsorganisation När du som styrelseledamot träder in i uppdraget finns redan en befintlig organisation satt av tidigare styrelser…… den är såklart inte ristad i sten utan är fullt möjlig att påverka i den riktning som ni finner ändamålsenlig…. Målsättningen med styrelseuppdraget ur arbetsgivarperspektivet borde vara att uppnå den ur alla perspektiv bästa möjliga arbetstagarorganisationen – så hur ser den ut för er? Är det svårt att uppnå? Nej – ni har alla möjligheter om ni bara bestämmer er för det! Man skulle kunna se det hela ganska enkelt genom tre/fyra steg….

9 Steg 1 –Analys och utvärdering
SCS196 SLA 03/04/ :12 Steg 1 –Analys och utvärdering Bakgrundsförutsättningar Verksamhetsplan, vision m.m. Ekonomiska förutsättningar Hur ser bemanningen ut idag? Antal anställda? Inhyrd personal/entreprenad? Tillsvidareanställningar eller säsongsanställningar? Rätt person på rätt plats? Anställningsvillkor? Gällande arbetstidsförläggning? Varierad årsarbetstid eller 40-timmarsveckor? Arbetsmiljö? m.m. Förslag på några utvärderingspunkter……

10 Steg 2 -Målsättning Utifrån utvärderingen……
SCS196 SLA 03/04/ :12 Steg 2 -Målsättning Utifrån utvärderingen…… Bästa möjliga arbetsorganisation för er golfanläggning? Något i gällande arbetsorganisation som behöver ändras? Vad, hur, när?

11 Steg 3 -Verkställande Exempelvis…… Förändrade anställningsvillkor?
SCS196 SLA 03/04/ :12 Steg 3 -Verkställande Exempelvis…… Förändrade anställningsvillkor? Annan arbetstidsförläggning? Omorganisation? Uppsägningar? Rekrytering? Personalvårdande insatser? Arbetsmiljöinsatser? Kan exempelvis vara……. Kontakta gärna oss på SLA så hjälper vi er på vägen…. Det gäller särskilt om ni planerar uppsägningar, då regelverket därvid är snårigt…. Även några exempel på personalvårdande insatser…..

12 Uppsägningsregelverket….
SCS196 SLA 03/04/ :12 Uppsägningsregelverket…. Saklig grund, arbetsbrist/personliga skäl MBL-information, MBL-förhandling/överläggning Turordningsregler, undantagsmöjligheter Omplaceringsskyldighet Konsekvensanalys Varsel Formaliakrav skriftlig uppsägningshandling Uppsägningstid Ogiltigförklaring, skadeståndskrav Företrädesrätt till återanställning m.m. Här en del av regelverket…. Kommer inte på något sätt behandla punkterna ovan men Vill här bara slå ett särskilt slag för att kontakta oss på SLA om ni bestämmer er för uppsägningar…..regelverket är som sagt stort och snårigt…. Det kanske dessutom finns andra minst lika kostnadsbesparande åtgärder att göra istället, vi hjälper er att hitta dem?!

13 Personalvårdande insatser
SCS196 SLA 03/04/ :12 Personalvårdande insatser Anställningskontrakt m befattningsbeskrivningar Introduktion av nyanställda Medarbetarsamtal, målsamtal, uppföljning Lönesamtal Kontinuerlig feedback i vardagen Personalmöten Personalförmåner Säker arbetsmiljö – SAM Delaktighet i klubbens visioner – driver den framåt! m.m. Vad är personalvård för er….. Några exempel….

14 Svårt för styrelsen att ta arbetsgivaransvaret….
SCS196 SLA 03/04/ :12 Svårt för styrelsen att ta arbetsgivaransvaret…. Lösningen i rätt dagliga verksamhetsledare? Nu vet jag förstås att det inte är enkelt att ta arbetsgivaransvaret som styrelse eller styrelseledamot… ert fokus ligger troligtvis på den ekonomiska verksamheten och idrotten golf. Två snabba lösningar – håll kontinuerlig kontakt med oss på SLA och lägg mycket krut på rekryteringen av verksamhetens dagliga chefer – klubbchef, banchefr mfl. Varför det är viktigt med rätt dagliga verksamhetsledare är vi väl alla väl införstådda med – men varför är det viktigt att lägga ned krut på rekryteringen? Snabbt och lätt fixat att ta någon ifrån sitt nätverk annars – vilket är sannerligen vanligt i golfbranschen! Skulle rekryteringen bli fel kan det bli kostsamt – svårt och dyrt att säga upp personen med svensk arbetsmarknadslagstiftning, risk att övrig personal flyr fältet….. Avslutningsvis således några snabba tips vid rekrytering….

15 Väl genomförd rekrytering av dagliga verksamhetsledare
SCS196 SLA 03/04/ :12 Väl genomförd rekrytering av dagliga verksamhetsledare Skriv ned klubbens organisationsplan och visioner Behovsanalys, kravprofil, befattningsbeskrivning Tydlig annons Gör urval och flera intervjuer Referenser Introduktion & uppföljning ifrån styrelsens sida Tydlig rollfördelning styrelse och daglig ledare Kontinuerlig kommunikation även efter rekrytering På SGFs hemsida finner ni också en rekryteringsguide som Ola Rönngårdh på Harvest & Baker har tagit fram och håll även ögonen öppna för eventuell framtida kurser i rekrytering ifrån oss på SLA tillsammans med Ola Rönngårdh. Känns processen snårig och tidskrävande använd hjälp av en rekryteringsfirma istället för att inte lägga nen någon tid alls på processen – det är definitivt värt det. Men som sagt tänk på göra bakgrundsarbetet och kratta fint i boet som den gode arbetsgivaren så att ni också har en möjlighet att faktiskt behålla personen ifråga och såklart även övrig personal som ni värnar.

16 …Det strategiska arbetsgivarperspektivet är en dynamisk process …
SCS196 SLA 03/04/ :12 (Steg 4) Upprepa steg 1-3 (!) …Det strategiska arbetsgivarperspektivet är en dynamisk process … Och även om ni nu har väl fungerande dagliga verksamhetsledare….så glöm inte bort det strategiska arbetsgivarperspektivet…. Det avslutande steget i processen……. Kontinuerligt arbete – håll processen levande….. För ständig perfektion!

17 SLA hjälper dig att bli ”den gode arbetsgivaren”
SCS196 SLA 03/04/ :12 SLA hjälper dig att bli ”den gode arbetsgivaren” Kontakta oss! SLAs telefonjour (vardagar 8-17) Du hittar också information på vår hemsida Nu har vi gått igenom några exempel om den gode arbetsgivaren – ni är kanske alla det redan idag??!! Om inte, så hoppas vi att vi nu gett er några verktyg på vägen. Jag hoppas också att ni nu vet att vi – SLA – finns där för er i arbetsgivarrollen. Vi hjälper er att bli eller vara den gode arbetsgivaren.


Ladda ner ppt "Förhandlingschef/Chefsjurist"

Liknande presentationer


Google-annonser