Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Administrativa systemet och databasen för växtnäringsbalanser Cecilia Linge, Jordbruksverket 2008-11-26.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Administrativa systemet och databasen för växtnäringsbalanser Cecilia Linge, Jordbruksverket 2008-11-26."— Presentationens avskrift:

1 Administrativa systemet och databasen för växtnäringsbalanser Cecilia Linge, Jordbruksverket 2008-11-26

2 GNW-adm Medlemsregister Hålla reda på vilka brukare som fått rådgivning Rådgivningsplaner, önskade moduler Underlätta ta fram underlag att skicka in till länsstyrelsen vid rekvisition. Statistik Insamling av uppgifter vn-balans för –att få bättre underlag till jämförelsevärden –utvärdering

3 www.greppa.nu/adm

4

5 Manual till GNW-adm Laddas hem som pdf-fil på www.greppa.nu/adm Under flik Information

6

7 Insamling av indikatorer i nya LB-programmet Från och med 1 september 2007 GNW-adm anpassat för att samla in de uppgifter som krävs Rådgivare anger personnumret på den/de personer som fått rådgivningen i de fall lantbruksföretaget är registrerat med organisationsnummer. Du behöver bara rapportera till ett system. Uppgifterna förs automatiskt över till Jordbruksverkets webbaserade system för indikatorer.

8

9 Rapporter 1

10 Rapporter 2

11 Databas – insamlade uppgifter från växtnäringsbalanser Växtnäringsbalansen inkl alla produkter Areal åker Antal djur per djurslag och stallgödselslag Spridningsteknik för stallgödsel inkl tidpunkt P-AL, K-AL klass Jordart, mullhalt Grödfördelning Bearbetningstidpunkt(ej 40B) Tidpunkt för vallbrott(gäller 40B) Andel fånggröda(ej 40B) Andel ekologisk odling Andel ekologisk djurhållning

12 Viktigt vid registrering växtnäringsbalans STANK in MIND Formulär grunddata Om djur på gården –registrering av djur, djurdata –spridningsteknik

13 Formulär grunddata

14 Formulär Djur

15 Formulär Spridningsteknik

16 Databas Beskriva vilka gårdar som ingår i Greppa Sammanställa växtnäringsbalanser Beräkna effekter av rådgivningen –Förändringar i överskottsvärden i växtnäringsbalanser –Se förändringar exempelvis spridningstidpunkter –Beräknade förändring av utlakning av kväve

17 Antal växtnärings- balanser i databasen År*ABCDEHIKMNOTUTotalt 2000 442 46 2001 18844826 950 2002 64446121611480 1524 2003 15348491299131425 2105 20044 1199221 119888139571595 20051714 42 128123162111747522323291885 2006227136466432123721133443674 Totalt 2341662014981321766012513100632798779 * Det år växtnäringsbalansen omfattar. Ej lika med det år rådgivningen gjordes.

18 Samband djurtäthet - överskott Naturliga förutsättningar (inkl. årsmån) Management (olika skickliga lantbrukare) Felaktiga balanser Överskott Jämförelsevärde Spridning

19 Greppa Näringen, balanser på gårdar med mjölkproduktion (2001-2006) DjurenheterAntalAreal ha Överskott N kg/ha Överskott P kg/ha <0,5 262 185 79 1 0,5-1,0 1626 92 115 2 1,0-1,5 1462 73 153 5 1,5-2,0 423 62 189 7 >2,0 163 43 212 5 medel 63 129 3

20 Potential för rådgivning Kvävestrategimodulen 11Aa Växtodlingsgårdar, 240 rådgivningar 2003-2004 N-giva kg/ha Fånggrödor ha Utlaknings- beräkning kg/ha Nuläge 131 kg/ha 20 ha 23,9 Efter förslag till åtgärder 124 kg/ha 29 ha 21,7 Effekt av ”råd” -7 kg/ha +9 ha -2,2

21 Potential för rådgivning Kvävestrategimodulen 11Ab Gårdar med stallgödsel, 466 rådgivningar 2003-2004 N-givaFånggrödorUtlaknings- beräkning* kg/ha Nuläge 120 kg/ha 21 ha 30,8 Efter förslag till åtgärder 113 kg/ha 29 ha 26,3 Effekt av ”råd” -7 kg/ha +8 ha -4,5 * Beräknad i STANK

22 Fosforöverskott mer än halverat på gårdar med grisproduktion 64 gårdar i främst Skåne Skillnad per hektar mellanFörsta balansSista balansDiff mellan in- utförsel av fosfor med:år 2002år 2004balanserna Foder27,125,2-1,9 Gödsel, strömedel0,6 0 Animalier-8,2-9,7-1,5 Vegetabilier-11,8-13,5-1,7 Överskott7,72,6-5,1

23 Greppa Näringen Resultatfil finns i två versioner Alla växtnäringsbalanser ditt rådgivningsföretag gjort Alla växtnäringsbalanser avidentifierade

24

25

26 Resultatfil Lätt att göra urval Kurs telemöte webb

27 Anslutning till Greppa Näringen Åkermark 2007


Ladda ner ppt "Administrativa systemet och databasen för växtnäringsbalanser Cecilia Linge, Jordbruksverket 2008-11-26."

Liknande presentationer


Google-annonser