Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PP.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PP."— Presentationens avskrift:

1 PP

2 Rasism och Etnocentrism

3 Rasismens historia Antikens greker och romare. Antikens slavarbete var inte baserat på rastänkande. Europeisk expansion gav upphov till rastänkande under 1500-talet. I början gavs religiösa motiv till utrotning.

4 Rasismens historia Rastänkandet slog igenom på allvar med den koloniala expansionen på 1800-talet. I vetenskapens namn / biologin. Använde argument från utvecklingsläran. Darwin: ”Om arternas uppkomst” 1859. Främmande kulturer uppfattades som kvarlevor av utdöende kulturer. Att ändra på ”herre slav –förhållandet” vore att gå mot naturens lagar.

5 Klassisk Rasism 1) Människosläktet kan indelas i raser utifrån yttre kännetecken. 2) Det finns ett samband mellan dessa yttre kännetecken och nedärvda intellektuella anlag, beteendemönster, lynne och moralisk karaktär. 3) Dessa nedärvda drag är gemensamma för alla medlemmar av respektive ras. 4) Raser kan klassificeras i en hierarki beroende på kvaliteten av de nedärvda dragen. 5) Denna hierarki berättigar de överlägsna raserna att dominera, exploatera och förinta de lägre raserna.

6 1) Människosläktet kan indelas i raser utifrån yttre kännetecken.
2) Det finns ett samband mellan dessa yttre kännetecken och nedärvda intellektuella anlag, beteendemönster, lynne och moralisk karaktär. 3) Dessa nedärvda drag är gemensamma för alla medlemmar av respektive ras. 4) Raser kan klassificeras i en hierarki beroende på kvaliteten av de nedärvda dragen. 5) Denna hierarki berättigar de överlägsna raserna att dominera, exploatera och förinta de lägre raserna. 1 – Diskutabel. Beror på definition. 2 och 3 – Vetenskapligt ohållbara. Genetikern Richard Lewontin visade (1972) att rasklassifikationen är värdelös eftersom den saknar biologisk och genetisk betydelse. 4 och 5 – Moraliskt tvivelaktiga

7 Etnocentrism Etnocentrism = Negativa känslor, handlingar och yttringar mot vissa etniska kategorier. Kriterier för en etnisk grupp: 1) Kultur = gemensamma värderingar och seder. 2) Historia / bakgrund. 3) Språk

8 Etnocentristiska argument
Kultur är något stabilt och trögt som bestämmer över människan. Det finns högre och lägre stående kulturer. Detta berättigar den högre stående gruppen att dominera, exploatera och fostra den lägre stående gruppen.

9 Reflektioner kring etnicitet
Minoriteter i ett samhälle beskrivs som etniska grupper, men majoritetsbefolkningen identifieras med nationen. Detta trots att båda grupper uppfyller kriterierna ovan. Etnisk tillhörighet är bara en del av identiteten. Man kan välja själv om den skall vara central. Men man kan också tvingas in i gruppen genom utfrysning från omgivningen. Alltså som ett resultat av förtryck. Särskiljande drag kan försvinna eller försvagas.

10 Orsaker till rasism och etnocentrism
Ekonomiska intressen → Rationalisering av slaveri, kolonialism och exploatering (t.ex. slaveriet och irländaren). Politiska intressen → Använder gruppindelning som medel för att uppnå politiska mål. T.ex. syndabockar… Socialpsykologi → Rädsla för det främmande. Rädsla för att det bestående skall förändras. Trygghet / Identitet / Kulturbärare och kulturskapare. 4) Okunskap och uppfostran

11 Hur motverkar vi rasism?

12 Objektivitet och lärarens roll
Terror = Skräckvälde; våldsmetoder använda i politiska syften. Ca 3000 döda i attacken mot World Trade Center 11/9. Ca döda i Irak efter USA:s ockupation. Vem behöver vara räddast och vem är terrorist?


Ladda ner ppt "PP."

Liknande presentationer


Google-annonser