Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Status Åtgärd A Inspektion av ansikte, munhåla, hals

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Status Åtgärd A Inspektion av ansikte, munhåla, hals"— Presentationens avskrift:

1 Amelie Frie, ST-läkare Akutsjukvård & Internmedicin Akutkliniken KS Solna amelie.frie@karolinska.se
Status Åtgärd A Inspektion av ansikte, munhåla, hals Angioödem / Främmande kropp/ Skador / Blod, kräkning, slem, sot Lyssna: Stridor, heshet, snarkande andning, slembiljud Larynxödem / Medvetandesänkt patient / Främmande kropp / Blod, kräkning, slem Stabilisera nacken vid behov, nackkrage Ryggdunk/bukstöt Rensugning av blod, slem Avlägsnande av främmande kropp med MaGill Käklyft, haklyft, Kantarell, svalgtub Intubation max 3 försök! Can´t intubate, can´t ventilate Koneotomi, tracheotomi Behandla angioödem/larynxödem Im Adrenalin 1 mg/ml, 0,3ml i väntan på iv infart. Iv Adrenalin 0,1 mg/ml, 2-3 ml vid anafylaxi med cirk chock B Saturation (pulsoxymetri), Andningsfrekvens Inspektion: Cyanos, Halsvenstas, Tracheadeviation, Bröstkorgssymmetri, Andningsarbete: accessoriska muskler, indragningar. Andningsdjup/tidalvolym Palpation: Costafrakturer, Flail chest, subkutant emfysem Perkussion: hypersonor, dämpad Andningsljud; ronki, rassel, nedsatta ABG Patientläge; hjärtläge, sittande O2 till alla påverkade patienter (inte bara till pat med låg saturation/pO2). Avstå aldrig från att tillföra adekvat mängd O2 till en KOL-pat av rädsla för CO2-retention! CPAP (hypoxi) / BiPAP (hypoxi + hyperkapni) Medicinsk behandling; Inhalationer, morfin, nitro, furix Handventilation, mask och blåsa Intubation för ventilatorbehandling Dekompression övertrycks-pneumothorax I2 midclavickulärt, thoraxdrän (främre auxillarlinjen, ovan mamillhöjd) C Perfusion: puls, BT (bilateralt), cyanos, kapillär återfyllnad, marmorering Hjärtfrekvens, rytm, EKG Hjärtauskultation: Blåsljud/biljud, Avlägsna toner Halsvenstas och perifer inkompensation Perifera pulsar Bukstatus, Bäcken + stora rörben Ekokardiografi FAST (Focused Assessment with Sonography for Trauma) Tippa huvudändan vid chock 2 st grova venösa infarter till alla. Max 90 sec för att få en infart Intraosseös nål. Allt utom cytostatika kan ges i intraosseös nål. CVK. Vätskeinfusion, bolus ml Ringeracetat snabbt. Undantag kardiogen chock 250ml, okontrollerad blödning tex rupturerat abdominellt aortaaneurysm 500 ml. Trauma/blödning med hypovolemchock ges förslagsvis 4:4:4:1 R-A, e-konc, plasma, trombocyter. Stoppa blödning, tryckförband, bäckengördel, tourniquet, endoskopi, op/damage control Medicinsk behandling: Atropin, extern pacing, inotropa droger (efedrin, noradrenalin),b-blockad, digitalis Perikardiocentes, trombolys. Obstuktiv chock; tamponad, LE PCI, trombolys. STEMI D GCS / RLS Grovt neurologstatus innefattande: -Pupillasymmetri och ljusreflex -Grovkraft, sensibilitet, motorik, reflexer -Nackstyvhet Snabbtest P-Glukos Na HUSK MIDAS Hypoglykemi  iv 30ml 30% Glucos Misstanke om CVL/ cerebral process  CT-skalle Misstanke om meningit/sepsis  börja beh! Intox Antidot (ex Narcanti, Flumazenil) ICH: hyperventilera + mannitol i samråd m neurokir Akut hyponatremi  Na iv. E Titta på hela hudkostymen, blockvänd patienten Kroppstemp Dofter Hypotermi: vidta åtgärder för uppvärmning av patienten. Vid tecken till trauma med frakturer: Omhändertagande enligt traumaprogram. Fixera bäcken, stabilisera rygg och nacke etc. Grovreponera frakturer med stora felställningar Brännskada, handläggning enl ABLS ATOMIC: (minnesramsa allvarliga skador vid trauma) - Airway obstruction: Trauma mot ansikte/hals - Tension pneumothorax: Övertryckspneumothorax - Open pneumothorax: Torakal skada. - Massive hemothorax: Över 1,5l blod i pleura.  - Flail chest: Vid multipla revbensfrakturer på flera ställen - Cardiac tamponade: Hjärttamponad.


Ladda ner ppt "Status Åtgärd A Inspektion av ansikte, munhåla, hals"

Liknande presentationer


Google-annonser