Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stroke Norrman / Pikwer © Symptom

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stroke Norrman / Pikwer © Symptom"— Presentationens avskrift:

1 Stroke Norrman / Pikwer © Symptom
Plötslig ensidig svaghet eller känselbortfall. Plötsligt debuterande talsvårigheter eller annan kortikal störning Plötslig synförlust monokulärt eller binokulärt med hemianopsi Yrsel kombinerat med dubbelseende, gångsvårigheter, huvudvärk, illamående, kräkning eller hemi- tetrapares. Akut debuterande svår huvudvärk Plötslig förvirring eller medvetslöshet Omhändertagande på akuten Inläggning med strokerutiner. Glöm ej remiss CT-skalle! Kryssa mediciner som påverkar koagulationen tills CT gjord. Blodtryck. Behandla bara om upprepade tryck > 230/130. T Capoten 12,5-50 mg, T Seloken mg, Inj Trandate 10 mg iv, Inj Renitec 0,5-1 mg iv kan bli aktuellt. Om BT < 130 syst sätts peroral antihypertensiv medicinering ut, vätska. Kroppstemperatur. T Alvedon 500 mg, 1-2x4 vb om temp > 37,5. Utred ev bakomliggande orsak. Glykemisk kontroll. Inj NovoRapid, 4 E om B-glu > 10, 6E om B-glu > 15. Undvik hypoglykemi! God saturation. Syrgas 1-2 l vb om sat < 92%. Vätska. Peroralt om inga problem ml Rehydres om stora sväljningsproblem. Utredning Hypertoni. Rökning. Diabetes. Hjärtsjukdom. Tid CVI. Mediciner. Waran. ÖK. Tidsförlopp. Förbättring. Försämring. Nuvarande symptom. Feber. Muskelvärk. Bröstsmärta. Huvudvärk. Kräkningar etc. ABC. AT. Cor. Carotider. Pulm. BT. Buk. Neuro. Blodstatus, elstatus, PK, APTT, B-glu, Hjärtenzymer, U-sticka. EKG. CT-skalle Akut om misstänkt SAH eller Waranbehandling. Inom 24 tim annars. LP om CT-skalle blank och SAH ej kan uteslutas. Trombolys Inj Actilyse 0,9 mg/kg, max 90 mg varar 10% som bolus under 1-2 min och resten som infusion under 1 tim. Måttliga eller uttalade symptom. Insjuknandet skett < 3 tim innan t-PA behandling kan initieras. CT-skalle uteslutit blödning. Utbredda tidiga tecken på hjärninfarkt saknas. sBT < 180 mm Hb och dBT < 110 mm Hg. Upprepade mätningar. Inga kontraindikationer föreligger.

2 Stroke Norrman / Pikwer © Hjärnblödning
Intubation, hyperventilation, mannitol 300 ml om medvetandesänkt. Diskutera med neurokirurg om stor, cerebellär eller medvetandepåv. Sällan aktuellt med intervention om RLS 7-8. Sätt ut waran, trombyl etc. Trombocyttransfusion. Octostim. Protomplex T. Plasma. Konakion. Om mindre blödning < ml läggs pat på vårdavdelning. Fasta 1 d. Försiktig HT-behandling. Sängläge första dygnen. Koagulationsutredning? Information Info till anhöriga centralt och viktigt. Svårt uttala sig om prognos men med träning återkommer mycket funktion. Riskfaktorer Rökstopp. Uppmuntra fysisk aktivitet samt bra kost. Utsättning av P-piller. Undvikande av alkoholöverkonsumtion. Hypertoni. Diabetes. Hyperlipidemi. Andra specifika fall Progredierande stroke – Ej heparin. Bakomliggande orsak? Cerebellär infarkt – Samråd med neurokirurg. Malign hemisfärinfarkt – Samråd med neurokirurg. Socialmedicin Körkort. Anmälan till vägverket vid behov. Vapenlicens. Utredning och monitorering på avdelning Duplex halskärl på vida indikationer. TIA eller lindring hjärninfarkt. UKG om misstanke på kardiell embolikälla. EKG om ej gjort innan. Ambulatorisk blodtrycksmätning eller upprepade BT-kontroller. Koagulationsutredning hos unga eller på indikation. Lipider. Albumin i natturin. HbA1c. B-glu kontrolleras under minst 2 dygn. Kost- och vätskeregistrering. Elstatus följs om parenteral tillförsel. Temperatur kontrolleras och infektioner efterforskas. Upprepade neurologstatus. ADL-kontroll. Rehab. Sjukgymnastik Farmakologisk sekundärprofylax vid TIA eller infarkt T Trombyl 75 mg, 4x1 första dygnet, därefter 1x1. K Persantin 200 mg, 1x2 om pat tolererar. HV, diarré vanligt. Plavix 75 mg x 1 vid ASA-ök, astma-, gastrit- eller ulcusanamnes. Waran vid FF, om KI ges T Trombyl 160 mg, 2x1. Kirurgisk sekundärprofylax – Endartärektomi Mer än 70 % karotisstenos. Relevanta hemisfärsymptom (a carotis internas försörjningsområde) eller amaurosis fugax inom 6 mån före op. Biologisk ålder < 80 år. TIA – tidig op. Lindrig hjärninfarkt – 4-6 v.


Ladda ner ppt "Stroke Norrman / Pikwer © Symptom"

Liknande presentationer


Google-annonser