Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Symtom < 5 dagar eller förbättring därefter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Symtom < 5 dagar eller förbättring därefter"— Presentationens avskrift:

1 Symtom < 5 dagar eller förbättring därefter
Närhelst i flödesschemat vid dessa alarmerande symtom à akut remiss/konsultation ÖNH-specialist ¤ Periorbitalt ödem ¤ Exoftalmus ¤ Dubbelseende ¤ Ögonmuskelförlamning ¤ Synpåverkan ¤ Svår uni- eller bilateral frontal (pann) Hv ¤ Frontal (pann) svullnad/rodnad ¤ Tecken på Meningit eller fokal neurologiska symtom Plötslig debut av två eller flera symtom varav ett skall antingen vara nästäppa eller snuva (fram- el. baksnuva): /- ansiktsvärk/-tryck, /- nedsatt el. inget luktsinne; Undersökning: främre rhinoskopi Slätröntgen/DT rekommenderas ej. Symtom < 5 dagar eller förbättring därefter Kvarvarande eller ökade symtom efter 5 dagar Moderata symtom Svåra symtom * Vanlig förkylning Symtomatisk behandling Nasala steroider Antibiotika Ingen förbättring efter 14 dagars behandling Överväg remiss till ÖNH-specialist Effekt inom 48 timmar Ingen effekt inom 48 timmar Fortsätt behandling 7-14 dagar Remiss till ÖNH-specialist * Feber > 38 svåra smärtor Figur 1: Flödesschema primärt omhändertagande av vuxna m akut rhinosinuit

2 Slätröntgen rekommenderas ej * DT rekommenderas enbart vid:
¤ Mycket svår sjukdom ¤ Immunosupprim. pat ¤ Tecken på komplikationer Remiss från primärvården av patient m akut rhinosinuit hos vuxen Uteslut dentogen infektion Moderata symtom ingen förbättring efter 14 dagars behandling Svåra symtom ingen förbättring efter 48 timmars behandling Komplikationer Alarmerande symtom Ompröva diagnosen Endoskopisk näsundersökning Överväg lågdos-DT sinus Överväg odling Antibiotika Behandling efter diagnos Överväg inläggning Endoskopisk näsundersökning Odling DT*-vanlig Käkspolning Överväg iv antibiotika Överväg steroider p.o Överväg kirurgi Inläggning Endoskopisk näsundersökning Odling DT*-vanlig ev m kontrast om orbitaabcessfrågeställning Iv antibiotika och/eller kirurgi Figur 2: Flödes- och behandlingsschema för ÖNH-specialist av vuxna m akut rhinosinuit

3 +/- ansiktsvärk/tryck, +/- nedsatt eller inget luktsinne;
Symtom >12 veckor Två el flera symtom, varav ett skall vara antingen nästäppa eller snuva (fram- eller baksnuva); +/- ansiktsvärk/tryck, +/- nedsatt eller inget luktsinne; Undersökning: främre rhinoskopi Slätröntgen eller DT rekommendera ej. Överväg annan diagnos vid: Ensidiga symtom Blödning Kraftig krustabildning Kakosmi Orbita/ögon symtom: Periorbitalt ödem Ex- eller enoftalmus Dubbelseende Nedsatt visus Ögonmuskelförlamning Svår frontal (pann)huvudvärk Frontal (pann) svullnad Tecken på meningit eller fokalneurologiska symtom Systemiska symtom Uteslut bakomliggande allergi phadiatop eller pricktest Endooskopi tillgängligt Endoskopi ej tillgängligt Bråskande undersökning och intervention Nasala steroider Koksaltsköljningar i näsan +antihistamin vid allergi undvik allergen Polyper Inga polyper Följ ÖNH-spec flödesschema för näspolyper Följ ÖNH-spec flödesschemat för kron rhinosinuit Uppföljning/åb efter 4 veckor Remiss till ÖNH-specialist om operation övervägs Förbättrad Ej förbättrad Fortsätt behandling Remiss till ÖNH spec Akuta exacerbationer av kronisk rhinosinuit behandlas såsom akut rhinosinuit Figur 3: Handläggningsschema av kronisk rhinosinuit hos vuxna med el. utan polyper hos primärvård/ej ÖNH-specialist

4 Moderata/svåra symtom VAS >3-10
Överväg annan diagnos vid: Ensidiga symtom Blödning Kraftig krustabildning Kakosmi Orbita/ögon symtom: Periorbitalt ödem Ex- eller enoftalmus Dubbelseende Nedsatt visus Ögonmuskelförlamning Svår frontal (pann)huvudvärk Frontal (pann) svullnad Tecken på meningit eller fokalneurologiska symtom Systemiska symtom Symtom >12 veckor Två eller fler symtom varav ett skall vara antingen nästäppa eller missfärgad snuva /- pannvärk/huvudvärk /- luktpåverkan Undersökning: ÖNH-status inkl endoskopi av näsan Överväg DT Uteslut allergi (om ej utförts tidigare) Uteslut dentalgenes (om ej uförts tidigare) Överväg diagnos och behandling av coexisterande sjukdomar tex astma, reflux (GERD) Milda symtom VAS 0-3 Moderata/svåra symtom VAS >3-10 Bråskande undersökning och intervention Nasala steroider Koksaltsköljningar Ingen förbättring efter 3 månader Nasala steroider Koksaltsköljningar odling långtidsbeh makrolider Ingen förbättring efter 3 månader Förbättring DT sinus Kirurgi FESS Uppföljning fortsatt behandling nasala steroider koksaltsköljningar /- långtidsbeh makrolider VAS-utvärdering av symtomatologin Figur 4: Behandlingsschema för ÖNH-spec för vuxna m kronisk rhinosinuit utan polyper I I Inga besvär Värsta tänkbara besvär

5 Moderata symtom VAS >3-7 Svåra symtom VAS >7-10
Överväg annan diagnos vid: Ensidiga symtom Blödning Kraftig krustabildning Kakosmi Orbita/ögon symtom: Periorbitalt ödem Ex- eller enoftalmus Dubbelseende Nedsatt visus Ögonmuskelförlamning Svår frontal (pann)huvudvärk Frontal (pann) svullnad Tecken på meningit eller fokalneurologiska symtom Systemiska symtom Symtom >12 veckor Två symtom eller fler varav ett skall vara antingen nästäppa eller missfärgad snuva /- pannvärk/huvudvärk /- luktpåverkan Undersökning: ÖNH undersökn inkl endoskopi(polypstorlek) Överväg DT Överväg diagnos och behandling av coexisterande sjukdomar tex astma, reflux (GERD) Milda symtom VAS 0-3 Moderata symtom VAS >3-7 Svåra symtom VAS >7-10 Nasala steroider (spray) Nasala steroider (droppar) p.o steroider (2v) Nasala steroider (droppar/spray) Bråskande undersökning och intervention Återbesök efter 3 månader Återbesök efter 1 månad Ingen förbättring Förbättring Ingen förbättring Förbättring DT Fortsätt med Nasala steroider Kirurgi/FESS med shaver Uppföljning Koksaltsköljningar Nasala steroider+/- po steroider +/- långtidsbeh antibiotika VAS-utvärdering av symtomatologin Återbesök/utvärdera var 6:e månad I I Inga besvär Värsta tänkbara besvär Figur 5: Behandlingsschema ÖNH-spec för vuxna m Kron rhinosinuit m näspolypos


Ladda ner ppt "Symtom < 5 dagar eller förbättring därefter"

Liknande presentationer


Google-annonser