Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SAMHÄLLSFÖRVÄRVADE NEDRE LUFTVÄGSINFEKTIONER

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SAMHÄLLSFÖRVÄRVADE NEDRE LUFTVÄGSINFEKTIONER"— Presentationens avskrift:

1 SAMHÄLLSFÖRVÄRVADE NEDRE LUFTVÄGSINFEKTIONER
STRAMA-dag 8 september 2004 Ingrid Nilsson-Ehle

2 NEDRE LUFTVÄGSINFEKTIONER
Akut bronkit Pneumoni/pneumonit Akut exacerbation av kronisk bronkit

3 ETIOLOGI AKUT BRONKIT Virus Bakterier vanliga luftvägsvirus influenza
mycoplasma chlamydia

4 AKUT BRONKIT SYMPTOM Hosta Feber Opåverkat allmäntillstånd
Torr initialt, kan bli produktiv Kvarstår ca 10 dgr (längre om rökare) Feber Låggradig eller ingen alls Opåverkat allmäntillstånd

5 AKUT BRONKIT DIAGNOSTIK
Anamnes Opåverkat allmäntillstånd Auskultation normal eller rhonchi (CRP, leukocyter kan vara lätt förhöjda) Lungröntgen endast vid påverkat a.t.

6 BEHANDLING AKUT BRONKIT
Symptomatisk Hostdämpande v.b. Rökstopp Vila Placebokontrollerade studier Antibiotika har ingen effekt

7 Fallbeskrivning Emilia är 75 år, har lindrig hjärtsvikt och behandlas med diuretika och digitalis. Hon har i 4 dagar varit förkyld, lite hostig, feber runt 38o. I dag på morgonen försämrad, temp 39,0. Söker efter lunch: gott a.t., AF 20/min, puls 110/min, Sat 93%, BT 135/80, CRP 35

8 ETIOLOGI PNEUMONI Virus Ca 10% av pneumonierna
Influensa, parainfluensa, adenovirus, RS-virus

9 ETIOLOGI PNEUMONI Bakterier Pneumokocker (ca 50%)
H. influenzae (ca 5%) M. catarrhalis (få) Mycoplasma pneumoniae (ca 10%) Chlamydia pneumoniae (ca 3%) Chlamydia psittaci (ca 3%) Legionella pneumophila (ca 4%)

10 SYMPTOM PNEUMONI Pneumokocker Plötsligt Hög feber Frossa
Pleuritsmärtor Allmänpåverkan Hosta med rödbruna sputa efter ngt dygn

11 SYMPTOM PNEUMONI Hemophilus influenzae
Ofta patienter med underliggande lungsjukdom Successivt insjuknande Varierande allmänpåverkan Hosta, purulenta sputa

12 SYMPTOM PNEUMONI Mycoplasma pneumoniae Gradvis insjuknande
Successivt ökande torrhosta Måttlig feber Huvudvärk Omgivningen ofta sjuk

13 SYMPTOM PNEUMONI Legionella pneumophila Feber Diarré, ont i magen
Huvudvärk, konfusion Hosta efter något dygn, produktiv Allmänpåverkan Ofta patient med nedsatt immunförsvar Utomlands? Luftkonditionering?

14 DIAGNOSTIK PNEUMONI Anamnes Klinisk undersökning
Bakomliggande sjukdom? Omgivningen? Utomlands? Immunkompetent? Plötsligt eller successivt insjuknande? Klinisk undersökning Allmäntillstånd, BT, puls, andningsfrekvens, saturation Auskultation

15 DIAGNOSTIK PNEUMONI CRP Leukocyter Odling för etiologiskt agens
Antigenpåvisning Serologiska prov Röntgen Alveolära eller interstitiella infiltrat

16 BEHANDLING PNEUMONI ”Typisk” genes Misstanke på H. influenzae
Primärval penicillin oralt Dosering 1g x 3 Duration 7 – 10 dagar Misstanke på H. influenzae Amoxicillin (500mg x 3) oralt eller doxycyklin oralt

17 BEHANDLING PNEUMONI ”Atypisk” genes Erytromycin 500mg x 2
Doxycyklin 200mg första dagen, sedan 100mg dagligen

18 ETIOLOGI AECB Virus Bakterier Vanliga luftvägsvirus, t.ex. rhinovirus
H. influenzae Pneumokocker (moraxella, pseudomonas)

19 AECB SYMPTOM Ökad sputumvolym Missfärgat purulent sputum
Ökande/tillstötande obstruktivitet Ökad hosta Feber

20 AECB DIAGNOSTIK Andningsfrekvens Syrgasmättnad PEF CRP? Leukocyter?

21 BEHANDLING AECB Bronkvidgande behandling
Kortikosteroider lokalt/generellt Antibiotika?

22 ANTIBIOTIKA VID AECB Patienter med mild KOL (FEV1>50%)
Restriktivitet med antibiotika Feber? Leukocytos? CRP högt? Dålig effekt anti-obstr. Behandling Patienter med måttlig – svår KOL Oftare bakteriell genes Mer frikostigt antibiotika

23 ANTIBIOTIKA VID AECB Måttlig till svår KOL Ökad sputumpurulens
Ökad sputumvolym Ökad dyspné Alla 3 – ge antibiotika 2/3 – ge antibiotika om ett är ökad purulens 1/3 – avvakta med antibiotika

24 ANTIBIOTIKAVAL VID AECB
Amoxicillin Doxycyklin Trimetoprim-sulfa i andra hand Vid allergibekymmer Loracarbef, kinolon Växelbruk hos en och samma patient

25 ResNet 2004: S.pneumoniae (prel)

26 Penicillinresistens, pneumokocker, NPH-odlingar, mellersta och nordvästra Skåne

27

28

29 Övrig resistens, pneumokocker i NPH-odlingar, mellersta och nordvästra Skåne

30 Resistens, H influenzae, NPH-odlingar, mellersta och nordvästra Skåne

31

32 Resistens, grupp A streptokocker i svalgodlingar, mellersta & nordvästra Skåne


Ladda ner ppt "SAMHÄLLSFÖRVÄRVADE NEDRE LUFTVÄGSINFEKTIONER"

Liknande presentationer


Google-annonser