Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rinosinuit Definition:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rinosinuit Definition:"— Presentationens avskrift:

1 Rinosinuit Definition:
Inflammationstillstånd i näsa-bihålor av olika genes 1.Viral rinosinuit = förkylning = ÖLI 2.Bakteriell rinosinuit (kallas fortf akut maxillar sinuit)) a) Akut sporadisk Symtom >10 dagar påtaglig försämring efter 5 d b) Persisterande ( kronisk) Symtom >3 månader

2 Långvarig snuva Patientens ålder? Är snuvan varig? Hur långvarig?
Är snuvan ensidig? Illaluktande? Baksnuva?

3 Långvarig snuva Diffdiagnoser
Upprepade ÖLI Överkänslig näsa- idiopatisk rinit Allergisk rinit Akut-kronisk sinuit Näspolypos Främmande kropp Tumör-missbildningar

4 Bakteriell rinosinuit-diagnostik
Överdiagnostiken är stor ( 30-40%) Behandlingskrävande sinuit tar 10 dagar att utveckla Spontanläkningen är hög (80-85%)

5 Akut bakteriell rinosinuit -symtom och fynd
Högt diagnostiskt värde: Ensidig värk över käkhålan med tryck eller värk mot överkäkständer Ensidig purulent snuva Vargata i näsan Illaluktande sekret

6 forts. Akut bakteriell rinosinuit symtom och fynd
Saknar diagnostiskt värde: Huvudvärk Tryckkänsla över näsroten Nästäppa Perkussionsömhet över sinus Värk vid framåtböjning

7 Smärtlokalisation vid
Maxillarsinuit (käkbihåleinfl) Frontalsinuit (pannbihåleinfl)

8 Smärtlokalisation vid: Ethmoidit (silbenshåleinfl) Sfenoidit ( kilbenshåleindl)

9 Akut bakteriell rinosinuit-diagnostik
Anamnesen är relativt svår ÖLI med spänningshuvudvärk-ger samma symtom Mycket ovanligt att sinuit utvecklas< 7-10 d Främre rinoskopi är minimikrav! Status: vargata-purulent sekret i mellersta näsgången vargata i epifarynx-farynx

10 forts Akut sinuit diagnostik
Röntgen sinus CT sinus lågdos allt vanligare - går fortare, mindre stråldos (Bra metod- bör utföras vid återkommande sinuiter) Ultraljudsundersökning av sinus (kräver vana) Käkspolning med aspiration av sekret från käkhålan (Är enda sättet att helt säkert avgöra om purulent sinuit) CRP har lågt diagnostiskt värde. Om CRP<10 efter 1v -10 dagar talar det mot bakteriell sinuit

11 När använda ultraljud? Vid alla misstänkta sinuiter
sinuitliknande tillstånd För att utesluta sinuit minska överdiagnostiken minska antibiotikaanvändn lugna patienten Vid atypiska tillstånd el. stor klinisk misstanke rtg el spolning

12 Akut bakteriell rinosinuit-diffdiagnoser
Ospecifik huvudvärk i smb med ÖLI Käkledsbesvär ( muskulär käkledssänning, bruxism, käkledsaffektion) Spänningshuvudvärk Migrän Nästäppa-överkänslig näsa, allergi-näspolypos Tandinfektion Neuralgi Tumör OBS!Stor överdiagnostik av bakteriell rinosinuit-30-40%

13 Röntgenfynd- sinuit Enbart slemhinnesvullnad, polyp på rtg-
-ej indikation för ab -ej remiss till ÖNH-specialist om ej symtom Sinuspatologi på rtg i form av cysta, polyp, slemhinnesvullnad förekommer i upp till 25% hos friska Förtätade bihålor vanligt hos patienter med astma, näspolypos,

14 Akut sinuit Etiologi och predisp. faktorer
Rinogen infektion-komplikation till ÖLI-med ostiesvullnad ( absolut vanligast) Dental sinuit ( 10-40%) Astma, allergi, näspolypos Anatomiska variationer(ostiedysfunktion, septumdeviation, konka bullosa) Gravidititetsnästäppa Immundefekt,ciliedysfunktion, cystisk fibros Främmande kropp Tumör

15 Akut sinuit-behandling
Akut rinosinuit: Högläge Avsvällande Nasalsteroid (om bakomliggande överkänslig näsa) Analgetika Akut bakteriell rinosinuit (maxillarsinuit): symtom>10 d Pc V ( Kåvepenin) 1,6g x3 vid pc-allergi Doxycyklin (Doxyferm) vid terapisvikt Amoxicillin (Amimox) 500 mgx3, Doxyferm, cefalosporin Remiss till ÖNH-specialist

16 Kompletterande läkemedelsalternativ-bakteriell rinosinuit
Symtomlindrande behandling Lokala vasokonstriktorer och nässköljning med koksalt ger symtomlindring men påverkar ej utläkningen. Användning av perorala slemhinneavsvällare saknar vetenskapligt stöd. Analgetikabehandling vid behov Nasalsteroider Behandling med lokala glukokortikoider som alternativ till antibiotika saknar vetenskapligt stöd. Kan dock användas som komplement till antibiotika vid bakteriell rinosinuit och samtidig allergisk eller idiopatisk rinit med hyperreaktivitet.

17 Akut sinuit-forts behandling
Purulent sinuit utan dränage el tandorsakad sinuit: spolning ev antibiotika Frontalsinuit: Remissfall! Rtg krävs för diagnos Amimox, steroider ev. trepanation Ethmoidit: Inläggningsfall! Antibioitika i.v. ev. operation med tömning av abscess

18 Recidiverande el kroniska sinuiter
Rtg för verifikation Remiss till ÖNH-läkare för utredning av underliggande orsak, spolningar etc Recidiverande sinuiter- kronisk sinuit är ofta en kirurgiskt behandlingsbar sjukdom (FESS= funktionell endoskopisk sinuskirurgi utföres) I enstaka fall med kronisk sinuit: långtidskur med makrolider

19 Ingen ökning av sjukhusvårdade rinosinuiter trots minskad antibiotikaandvändning
Antibiotikaförsäljning per 1000 invånare och antalet sjukhusvårdade för akut rinosinuit per invånare i olika åldersgrupper

20 Huvudbudskapet vid handläggning av akut rinosinuit
Vuxna med förkylningssymtom < 10 dagar och lätt/måttlig smärta i maxillarområdet - symtomlindrande behandling. Vuxna med förkylningssymtom >10 dagar och uttalad smärta i kind/tänder - antibiotikabehandling.

21 Forts huvudbudskapet vid handläggning av akut rinosinuit
Patient med hög feber samt svullnad och/eller svår smärta över sinusområdena bör handläggas snarast oavsett sjukdomsduration. Barn med okomplicerad bakteriell rinosinuit behöver inte antibiotikabehandlas!

22 Aktuellt om CRP vid luftvägsinfektioner
CRP-värdet måste bedömas efter hur länge patienten varit sjuk! Moderat förhöjt CRP >10-60 mg/l är vanligt vid virusinfektioner med en topp på 3-4 dygnet. Faller snabbt de följande dagarna och är vanligtvis <10 efter 7-10 d. CRP 50 är inte högt dag 3 men högt efter 7 dagars symtom. Kan ofta inte stödja en bakteriell diagnos under första veckan

23 Forts CRP Behandla inte CRP:iten!
Inga studier gjorda på barn i öppen vård. CRP kan inte skilja på virus-pneumoni och bakteriell pneumoni hos barn. Låga värden talar oftast mot behandlingskrävande infektion. Då räcker kliniken! Behandla inte CRP:iten! Nackdelar med CRP: Dyrt! Om det används vid varje ÖLI( för säkerhet skull) skapar vi behov av förnyade besök!

24 Förslag till användning av CRP
Kan användas vid nedre luftvägsinfektioner för att skilja bronkit-pneumoni Trolig bakteriell genes med CRP >100 vid NLI >2dygn > >5-6 dygn > >8-9 dygn Tag ej rutinmässigt CRP vid banala ÖLI tonsilliter, akuta otiter, sinuiter. ( även vid adenovirustonsillit, influensa kan CRP>100)


Ladda ner ppt "Rinosinuit Definition:"

Liknande presentationer


Google-annonser