Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NEDRE LUFTVÄGSINFEKTIONER

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NEDRE LUFTVÄGSINFEKTIONER"— Presentationens avskrift:

1 NEDRE LUFTVÄGSINFEKTIONER
STRAMA USiL o. infektionskliniken 2007 Ingrid Nilsson-Ehle

2 NEDRE LUFTVÄGSINFEKTIONER
Akut bronkit Pneumoni/pneumonit Akut exacerbation av kronisk bronkit

3 ETIOLOGI AKUT BRONKIT Virus Bakterier vanliga luftvägsvirus influenza
mycoplasma chlamydia

4 AKUT BRONKIT SYMPTOM Hosta Feber Opåverkat allmäntillstånd
Torr initialt, kan bli produktiv Kvarstår ca 10 dgr (längre om rökare) Feber Låggradig eller ingen alls Opåverkat allmäntillstånd

5 AKUT BRONKIT DIAGNOSTIK
Anamnes Opåverkat allmäntillstånd Auskultation normal eller rhonchi (CRP, leukocyter kan vara lätt förhöjda) Lungröntgen endast vid påverkat a.t.

6 BEHANDLING AKUT BRONKIT
Symptomatisk Hostdämpande v.b. Rökstopp Vila Placebokontrollerade studier Antibiotika har ingen effekt!!!

7 Fall 1 47-årig, tidigare frisk man
2 dygn frossa, feber 39-40o, ont i hö flank vid djupa andetag Sista dygnet tillkomst av hosta

8 Fall 1, status Högfebril, trött, RLS 1
AF 30/min, sat 90%, puls 110/min, BT 110/90 Enstaka krepiterande rassel höger bas

9 Fall 2 53-årig kvinna, tid. frisk
Förkyld med hosta en vecka, hostar upp lite gulaktigt slem I går feber

10 Fall 2, forts. Temp 38,5o BT 130/60, AF 20/min, sat 96%
Hårda rassel hö bas CRP 135, Vita 8,9 SHF pneumoni, ger penicillin V

11 Fall 2, forts. Söker ånyo 4 dagar senare
Ej bättre, fortfarande febril, trött Besvärande hosta, nu torr Huvudvärk

12 Fall 2 forts. Lungrtg bilat. glesa, utbredda infiltrat
Ingen pleurautgjutning Epidemiologi: 3 barn hemma (13, 15, 19 år), alla har hostat en längre tid men ingen feber och nu bättre

13 Fall 3 63-årig kvinna, tid. frisk
2 dagar sjukdomskänsla, muskelvärk, huvudvärk, feber Hosta, smärtor i bröst och buk, illamående, diarréer Varit på AquaKul med barn och barnbarn

14 Fall 3 forts. Rassel bilat basalt
CRP 426, Vita 10,6, Na 129, K 3,6, ASAT 1,2, ALAT 2,3 Röntgen: infiltrat bilat. basalt

15 ETIOLOGI SHF PNEUMONI Virus Ca 10% av pneumonierna
Influensa, parainfluensa, adenovirus, RS-virus

16 ETIOLOGI SHF PNEUMONI Bakterier Pneumokocker (ca 50%)
H. influenzae (ca 5%) S. aureus (få) M. catarrhalis (få) Mycoplasma pneumoniae (ca 10%) Chlamydia pneumoniae (ca 3%) Chlamydia psittaci (ca 3%) Legionella pneumophila (ca 4%)

17 SYMPTOM PNEUMONI Pneumokocker Plötsligt Hög feber Frossa
Pleuritsmärtor Allmänpåverkan Hosta med rödbruna sputa efter ngt dygn

18 SYMPTOM PNEUMONI Hemophilus influenzae
Ofta patienter med underliggande lungsjukdom Successivt insjuknande Varierande allmänpåverkan Hosta, purulenta sputa

19 SYMPTOM PNEUMONI Mycoplasma pneumoniae Gradvis insjuknande
Successivt ökande torrhosta Måttlig feber Huvudvärk Omgivningen ofta sjuk

20 SYMPTOM PNEUMONI Legionella pneumophila Feber Diarré, ont i magen
Huvudvärk, konfusion Hosta efter något dygn, produktiv Allmänpåverkan Ofta patient med nedsatt immunförsvar Utomlands? Luftkonditionering/annan aerosol?

21 DIAGNOSTIK PNEUMONI Anamnes Klinisk undersökning
Bakomliggande sjukdom? Omgivningen? Utomlands? Immunkompetent? Plötsligt eller successivt insjuknande? Klinisk undersökning Allmäntillstånd, BT, puls, andningsfrekvens, saturation Auskultation

22 DIAGNOSTIK PNEUMONI CRP B-Leukocyter Odling för etiologiskt agens
Blod, sputum, nasopharynx Antigenpåvisning i urin PCR för atypiska, serologier Röntgen Alveolära eller interstitiella infiltrat

23 BEHANDLING SHF PNEUMONI
”Typisk” genes Primärval penicillin oralt eller i.v. Dosering 1g x 3 Duration 7 – 10 dagar Misstanke på H. influenzae (KOL-patient) Amoxicillin (500mg x 3) oralt eller doxycyklin oralt Bensylpenicillin intravenöst

24 BEHANDLING SHF PNEUMONI
”Atypisk” genes Legionella Levofloxacin 500mg x 1-2 , 10 dgr Moxifloxacin 400mg x 1, 10 dgr Azitromycin 500mg x 1, 5 dgr Chlamydia, Mycoplasma Erytromycin 500mg x 2, 7-10 dgr Doxycyklin 200mg första dagen, sedan 100mg dagligen 7-10 dgr

25 Nosokomial pneumoni Definition: pneumoni med debutsymtom tidigast 48 tim efter inläggning Hög incidens vid respiratorvård (ca 10%), ökar med antal dagar i respirator Aspiration av smittämne som koloniserat oropharynx

26 Nosokomial pneumoni Etiologiska agens
Samma som för samhällsförvärvad Ökad frekvens stafylokocker Ökad frekvens gramnegativa tarmbakterier På IVA även Pseudomonas aeruginosa Försök fastställa etiologin, odlingar

27 Nosokomial pneumoni VÅRDAVD Etiologi Behandling empiriskt IVA Etiologi
Pneumokocker S. aureus H. influenzae E.coli, Klebsiella Behandling empiriskt Cefotaxim Piperacillin/tazobactam IVA Etiologi E.coli, Klebsiella Pseudomonas aer. S. aureus Behandling empiriskt Ceftazidim Karbapenem Piperacillin/tazobactam Aminoglykosider

28 ETIOLOGI AECB Virus Bakterier Vanliga luftvägsvirus, t.ex. rhinovirus
H. influenzae Pneumokocker (moraxella, pseudomonas)

29 AECB SYMPTOM Ökad sputumvolym Missfärgat purulent sputum
Ökande/tillstötande obstruktivitet Ökad hosta Feber

30 AECB DIAGNOSTIK Andningsfrekvens Syrgasmättnad PEF CRP? B-Leukocyter?

31 BEHANDLING AECB Bronkvidgande behandling
Kortikosteroider lokalt/generellt Antibiotika?

32 ANTIBIOTIKA VID AECB Patienter med mild KOL (FEV1>50%)
Restriktivitet med antibiotika Feber? Leukocytos? CRP högt? Dålig effekt anti-obstr. Behandling Patienter med måttlig – svår KOL Oftare bakteriell genes Mer frikostigt antibiotika

33 ANTIBIOTIKA VID AECB Måttlig till svår KOL Ökad sputumpurulens
Ökad sputumvolym Ökad dyspné Alla 3 – ge antibiotika 2/3 – ge antibiotika om ett är ökad purulens 1/3 – avvakta med antibiotika

34 ANTIBIOTIKAVAL VID AECB
Amoxicillin Doxycyklin Trimetoprim-sulfa i andra hand Växelbruk hos en och samma patient


Ladda ner ppt "NEDRE LUFTVÄGSINFEKTIONER"

Liknande presentationer


Google-annonser