Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mikael Nilsson@karolinska.se ABCartärgasDE Mikael Nilsson@karolinska.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mikael Nilsson@karolinska.se ABCartärgasDE Mikael Nilsson@karolinska.se."— Presentationens avskrift:

1 Mikael Nilsson@karolinska.se
ABCartärgasDE Mikael

2 Men innan du kan börja….. Känn din omgivning&resurser
Teamarbete: agera ledare&följare Kommunicera effektivt Loop kommunikation SBAR Kalla på hjälp tidigt Reevaluera

3 Mikael Nilsson@karolinska.se
Och så rullar de in.… KLIV FRAM och berätta att det är Du som skall ta rapport av ambulanspersonalen. LYSSNA noga, anteckna. Det är inte säkert att du får någon annan information på länge… Gör en snabb övergripande bedömning. Behövs kompetens som inte finns på plats? Mikael

4 Kontinuerlig reevaluering
ABCartärgasDE Mikael Åtgärd Kontinuerlig reevaluering

5 A Ofri luftväg är omedelbart livshotande! Tilltala patienten
Inspektion av huvud, hals, nacke Inspektion av ansikte, munhåla, hals Angioödem Främmande kropp Skador Blod, kräkning, slem Lyssna: Stridor, heshet, snarkande andning, slembiljud Larynxödem Medvetandesänkt patient

6 A-ÅTGÄRDER Manuell stabilisering, nackkrage Ryggdunk/buktryck
Avlägsnande av främmande kropp med Magilltång efter inspektion med laryngoskop Intubering puttar ner den främmande kroppen i den ena lungan, den andra kan ventileras Koneotomi, tracheotomi om högt sittande främmande kropp som inte kan tas upp eller puttas ned Käklyft, kantarell, svalgtub Behandla angioödem/larynxödem Im Adrenalin 1 mg/ml, 0,3-0,5 ml Iv Adrenalin 0,1 mg/ml, 1-2 ml vid anafylaxi eller utebliven förbättring vid efter im administration vid hotad luftväg Rensugning av blod, slem

7 B Saturation Andningsfrekvens Lungauskultation och perkussion
Undersökning av bröstkorgen Andningsdjup Andningsarbete: accessoriska muskler, indragningar Tracheadeviation Vid trauma: Costafrakturer, Flail chest, subkutant emfysem

8 B-ÅTGÄRDER Kräver ofta att man har kontrollerat C Patientläge
10-15 liter O2 på mask till ALLA patienter med Medvetandepåverkan Sat<95% eller misstänkt Cointox Ökad andningsfrekvens 10-15 liter O2 på mask på vid indikation under kort tid för att inte missa hypoxi. Handventilation Non-invasiv ventilation (NIV) Medicinsk behandling Inhalationer, morfin, nitro, furix Intubation Dekompression övertryckspneumothorax

9 C Perfusion Hjärtfrekvens och rytm Hjärtauskultation
puls, BT (bilateralt), cyanos, kapillär återfyllnad, marmorering Hjärtfrekvens och rytm Taky-/bradykardi Regelbunden/oregelbunden, smal/bred Pulsus paradoxus Hjärtauskultation Blåsljud/biljud Avlägsna toner Halsvenstas och perifer inkompensation Bukstatus Perifera pulsar Eventuellt ekokardiografi Vid trauma undersökning av bäcken/femur FAST

10 C-ÅTGÄRDER Tippa fotändan högt vid chock 2 st grova venösa infarter
Intraosseös nål om pvk misslyckas Vätskeinfusion, bolus 1000 ml, undantag kardiogen chock, okontrollerad blödning tex rupturerat abdominellt aortaaneurysm, bolus 500 ml Perikardiocentes, trombolys Stoppa blödning Medicinsk behandling Atropin, extern pacing

11 Artärgas om aktuellt EKG
Blodgas: svar på frågor under B, C, D B: Hypoxi, hyperkapné C: Metabol acidos/alkalos, respiratorisk acidos/alkalos, elektrolytstörningar, Hb, laktat D: Hypo/hyperglykemi Anjongap Kolmonoxid EKG Arytmi, STEMI, breddökade QRS-hyperkalemi/membranstabiliserande intox

12 Åtgärder artärgas, EKG PCI lab Atropin, Adenosin, Extern pacing
Akut behandling membranstab intox Glukos iv NIV, handventilation Tribonat Akut behandling elektrolytstörningar

13 D Bästa muntliga svar. Ögon Sensorisk & Motorisk undersökning GCS
Föreligger konfusion, uttalad afasi? Ögon Ögonöppning, blickkontakt/blickriktning, pupillstorlek, sidoskillnad, ljusreaktion. Föreligger tecken på fokal cerebral process, särskild intoxikation? Sensorisk & Motorisk undersökning Fokalitet, ryggmärgskada, epileptisk aktivitet symmetrisk eller unilateral GCS Nackstyvhet

14 Åtgärder D Glukosinjektion Benzodiazepiner LP, steroider, antibiotika
Antidot Tiamin CT skalle

15 E Temperatur Undersökning av kroppens framsida och baksida
Vid trauma stockvändning Per rectum Vid trauma potentiell ryggmärgskada GI blödning

16 Åtgärder E Immobilisering av ryggraden Uppvärmning Nedkylning
Passiv, Hjärtlungmaskin/ECMO Nedkylning Antibiotika

17 REEVALUERA!!!!! Ring bakjouren!!!!!
Färdig? REEVALUERA!!!!! Färdig? Ring bakjouren!!!!!


Ladda ner ppt "Mikael Nilsson@karolinska.se ABCartärgasDE Mikael Nilsson@karolinska.se."

Liknande presentationer


Google-annonser