Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Åtgärd (dosering vuxen)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Åtgärd (dosering vuxen)"— Presentationens avskrift:

1 Åtgärd (dosering vuxen)
Amelie Frie, ST-läkare Akutsjukvård & Internmedicin Akutkliniken KS Solna Status Åtgärd (dosering vuxen) A Inspektion av ansikte, munhåla, hals; Angioödem / Främmande kropp/ Skador / Blod, kräkning, slem, sot Lyssna: Stridor, heshet, snarkande andning, slembiljud Fiberskopi Stabilisera nacken vid behov, nackkrage Rensugning av blod, slem Ryggdunk/bukstöt, avlägsnande av främmande kropp med MaGill Käklyft, haklyft, kantarell, svalgtub, larynxmask Intubation max 3 försök! Can´t intubate, can´t ventilate Koneotomi, tracheotomi Behandla angioödem/larynxödem : Im Adrenalin 1 mg/ml, 0,3-0,5ml i väntan på iv infart. Iv Adrenalin 0,1 mg/ml, 2-3 ml vid anafylaxi med cirk chock B Saturation (pulsoxymetri), Andningsfrekvens Inspektion: Cyanos, Halsvenstas, Tracheadeviation, Bröstkorgssymmetri, Andningsarbete: accessoriska muskler, indragningar. Andningsdjup/tidalvolym Palpation: Costafrakturer, Flail chest, subkutant emfysem Perkussion: hypersonor, dämpad Andningsljud; ronki, rassel, nedsatta Patientläge; hjärtläge, sittande om ej trauma O2 till alla påverkade patienter (inte bara till pat med låg saturation/pO2). Avstå aldrig från att tillföra adekvat mängd O2 till en KOL-pat av rädsla för CO2-retention! CPAP (hypoxi) / BiPAP (hypoxi + hyperkapni) Medicinsk behandling; Inhalationer, morfin, nitro, furix Handventilation, mask och blåsa Intubation för ventilatorbehandling Dekompression övertrycks-pneumothorax I2 midclavickulärt, thoraxdrän (främre axillarlinjen, ovan mamillhöjd) C Perfusion: puls, BT (bilateralt), cyanos, kapillär återfyllnad, marmorering Hjärtfrekvens, rytm Hjärtauskultation: Blåsljud/biljud, avlägsna toner Halsvenstas och perifer inkompensation Perifera pulsar Bukstatus, Bäcken + stora rörben FATE (Focused Assessment Transthoracic Echo) FAST (Focused Assessment Sonography for Trauma) Tippa huvudändan vid chock PVK; 2 st grova venösa infarter till alla. Max 90 sec för en infart Intraosseös infart; Allt utom cytostatika kan ges. CVK Vätskeinfusion; bolus ml RingerAcetat snabbt. Undantag kardiogenchock 250ml, okontrollerad blödning 500 ml. Trauma/blödning med hypovolemchock ges förslagsvis 4:4:4:1 R-A:e-konc:plasma:trombocyter Stoppa blödning; tryckförband, bäckengördel, tourniquet, endoskopi, op/damage control Medicinsk behandling: Atropin, inotropa droger (efedrin, noradrenalin),b-blockad, digitalis, Extern pacing Obstuktiv chock; Perikardiocentes - tamponad, trombolys -LE STEMI; PCI, trombolys ABG EKG D GCS / RLS Grovt neurologstatus innefattande: -Pupillasymmetri och ljusreflex -Grovkraft, sensibilitet, motorik, reflexer -Nackstyvhet Snabbtest b-Glukos, Na HUSK MIDAS Hypoglykemi  iv 30ml 30% Glucos Misstanke om CVL/ cerebral process  CT-skalle Misstanke om meningit/sepsis  börja beh! Intox Antidot (ex Narcanti, Flumazenil) ICH: hyperventilera + mannitol i samråd m neurokir Akut hyponatremi  Na iv. E Titta på hela hudkostymen, blockvänd patienten Per rectum vid trauma/GI-blödning Rygg, extrimiteter Temp Dofter Hypotermi: vidta åtgärder för uppvärmning av patienten. Vid tecken till trauma med frakturer: Omhändertagande enligt traumaprogram. Fixera bäcken, stabilisera rygg och nacke etc. Grovreponera frakturer med stora felställningar Brännskada, handläggning enl ABLS ATOMIC: (minnesramsa allvarliga skador vid trauma) - Airway obstruction: Trauma mot ansikte/hals - Tension pneumothorax: Övertryckspneumothorax - Open pneumothorax: Torakal skada. - Massive hemothorax: Över 1,5l blod i pleura.  - Flail chest: Vid multipla revbensfrakturer på flera ställen - Cardiac tamponade: Hjärttamponad.


Ladda ner ppt "Åtgärd (dosering vuxen)"

Liknande presentationer


Google-annonser