Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förgiftningar hos barn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förgiftningar hos barn."— Presentationens avskrift:

1 Förgiftningar hos barn

2 ”ALLA SVAMPAR ÄR ÄTLIGA -
Tyvärr är detta sant och svampförgiftningar har i vårt land en helt annan medicinsk dignitet än växtförgiftningar. Det beror inte bara på att vissa svampar innehåller mycket starkt toxiska ämnen, utan framför allt på att svamp förtärs som föda och därmed i stor mängd. De för barnaåldern typiska tillbuden då barnet smakar på en liten bit svamp de hittat i gräsmattan eller i skogen leder dock sällan till förgiftning. MEN NÅGRA AV DEM BARA EN GÅNG”

3 barn/år i Sverige Särskilt vanligt 1-3 år (nyfikna/ stoppar gärna i munnen) 1-3 dödsfall/ år

4 84%  lindriga till inga symtom 2%  allvarliga symtom
Förgiftningstillbud är vanliga Behovet av sjukhusvård är relativt litet och har minskat över en tioårs period Allvarliga förgiftningar är ovanliga Många läkemedel utgör en potentiell risk för förgiftning Hushållakemikalier är oftast ofarliga – petroleumprodukter och frätande medel är de vanligaste undantagen Huggormbett kan ge allvarliga symtom, medan svamp och växter sällan innebär någon fara. Förgiftningars svårighetsgrad bland barn under 10 år som sjukhusvårdats (kartlagt av GIC år 2000) 84%  lindriga till inga symtom 2%  allvarliga symtom

5 Sex barn som utvecklade allvarlig förgiftning
Förgiftnings Fallbeskrivning: medel Levotyroxin ,5 årig pojke hittades med en burk Levaxintablettter a´ 0,1 mg. Cirka 100 stycken tabletter saknades. Efter 12 timmar motorisk oro, feber, takykardi. Långdraget förlopp. Behandlades med propropanol. Skrevs ut efter 12 dagar. Lidokain veckors pojke blev okontaktbar, krampade och fick förhöjt (feldosering) methemoglobinvärde efter lokalbedövning med Xylocainlösning och EMLA-kräm. Paracetamol årig flicka med feber medicinerades med paracetamol- (feldosering) suppositorier i för hög styrka unde en veckas tid. Hon utvecklade grav leverpåverkan. Leversviktsbehandling samt acetylcystein gavs. Flickan tillfrisknade. Huggorm ,5 årig flicka biten i vaden. Angioödem, kräkningar, progredierande svullnad upp över ljumsken, trombocytepeni. Upprepande doser serum. Huggorm årig pojke biten i foten. Tilltagande missfärgning och svullnad upp mot höften. Leukocytos, trombocytepeni. Serombehandling Huggorm årig flicka biten i foten. Prechock, utbredd svullnad, hemoglobinuri. Serumbehandling Sammanställt av GIC år 2000.

6 Behandlingens hörnstenar:
Symtomatisk behandling av respiration & cirkulation. Minska absorptionen och öka eliminationen □ Kol □ Ventrikelsköljning □ Forcerad diures □ Dialys Antidot

7 Små barn: 50% Kemiska 20% Växter 20% Läkemedel

8 A-HLR till Barn Luftväg Läkemedel: Sträva efter att ge läkemedel
1.i.v eller intraosseöst Adrenalin 10μg/kg 2. endotrakeal tillförsel Ge 10 ggr intravenös dos = 100μg/kg (max 2 mg) Cordarone Defibrillering:

9 A-HLR BARN Svenska rådet för hjärt-lungräddning

10 A-HLR BARN Svenska rådet för hjärt-lungräddning

11 Luftväg ● Barn utan luftvägshinder är oftast lätta att ventilera. Fördröj ej ventilation med intubationsförsök. AKUT PREHOSPITAL OMHÄNDERTAGANDE BEHANDLINGSRIKTLINJER KAMBER-Skåne. ● Intubera prehospitalt? A-HLR BARN Svenska rådet för hjärt-lungräddning

12 Läkemedel ● Läkemedel under HLR administreras i första hand via intravenös infart, i andra hand via intraosseös nål och i tredje hand via tub AKUT PREHOSPITAL OMHÄNDERTAGANDE BEHANDLINGSRIKTLINJER KAMBER-Skåne. A-HLR BARN Svenska rådet för hjärt-lungräddning

13 RYTMER asystoli (67%)

14 Asystoli Mention checking leads and turning up ECG gain
Notes for slide 7: Intubation is not essential as long as the airway is open and effective ventilation is occurring but it is useful in prolonged resuscitation and protects the airway With pauses for ventilation there will be less than 100 compressions per minute, although the rate should be 100/minute. Compressions can be recommenced at the end of inspiration and may augment exhalation. Once the airway is protected by intubation, do not interrupt chest compressions for ventilation because continuous compressions produce better coronary perfusion (only exception is if the ventilations are being compromised by the compressions mechanically I.e.check for air entry by auscultation). There is very good evidence in adults that coronary perfusion continues to improve in a linear fashion with increasing numbers of chest compressions. This is why the adult BLS guidelines have now changed to use a 15:2 compressions to ventilation ratio with any number of rescuers before intubation. After intubation there is no pause for ventilations in the adult guidelines either. The 15:2 ratio delivers fewer ventilations than 5:1 so the 5:1 ratio remains recommended for children in BLS but once the child is intubated in the ALS process, it is predicted that better coronary perfusion may be obtained by longer “runs’ of chest compressions, breaking for pulse checks, change of personnel, defibrillation or other valid reason. The rate of 100 chest compressions and 20 ventilations per minute should be continued Continued under next slide

15 RYTMER asystoli (67%) PEA pulslös elektrisk aktivitet, EMD (24%)

16 PEA (EMD) Pulseless Electrical Activity is an impalpable pulse in the presence of a rhythm that should produce a pulse Electro-Mechanical Dis-association is a particular type of PEA usually seen in adults with severe coronary disease and therefore not relevant to children. The two names are sometimes used interchangably

17 RYTMER asystoli (67%) PEA pulslös elektrisk aktivitet, EMD (24%)
Ventrikelflimmer / pulslös VT (9%)

18 VENTRIKELFLIMMER

19 Defibrillering ● 4 J/kg , 1 chock, efterföljt m. Kompressioner
● Barnplattor  50J From vilken vikt? ● Halvautomatiska defibrillatorer >1år ● <1år? Använd barnplattorna upp till 8 år. Om barnet inte svarar på defibrillering, fortfarande har defibrilleringsbar rytm  Använd vuxenplattorna! Heartstart, FR2, Laerdal. Ålder mån 1år 3år 5år 7år 9år Vikt(kg)

20 A-HLR BARN Svenska rådet för hjärt-lungräddning

21 Läkemedel, ADRENALIN Injektion Adrenalin 0,1 mg/ml, 1 ml/10kg var 3:e minut, analogt med administrationen till vuxna Exempel: Till barn som väger 20 kg ges 2 ml (0,2 mg) intravenöst alternativt intraosseöst. AKUT PREHOSPITALT OMHÄNDERTAGANDE BEHANDLINGSRIKTLINJER KAMBER-Skåne.

22 Läkemedel, CORDARONE Vuxna: Vid VF/pulslös VT som ej brutits på 4 defibrilleringar ges till vuxna Cordarone 300 mg (50 mg/ml, 6 ml) som spädes med glucos 50 mg/ml till 20 ml, vilket ger styrkan 15 mg/ml. Ges i första hand snabbt intravenöst, i andra hand intraosseöst. Barn: Kontakta EKG-tolkande sjukhusläkare eller PHAT-läkare på plats för eventuell behandling med Cordarone AKUT PREHOSPITALT OMHÄNDERTAGANDE BEHANDLINGSRIKTLINJER KAMBER-Skåne

23 Glöm ej! ”Aldrig” fel att ge vätskeboulus oavsett anledning till att barnet har drabbats av hjärtstopp!!!

24

25 Speciellt Vårdprogram
Kortare information i väntan på att vårdprogram kommer!

26 SITUATIONSANPASSAD TRÄNING //
PATIENTFALL

27 Prehospitalt? Vilken utbildning för ambulanspersonalen?
Ej så många hjärtstopp! Kombinera utbildningen med det akut sjuka barnet. A-E koncept. Träna öva den utrustning som man har i sin ambulans, samt de läkemedel och de doser som rör barn.

28 Slut! Tack! Frågor?


Ladda ner ppt "Förgiftningar hos barn."

Liknande presentationer


Google-annonser