Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LUCAS Mål, strategi och organisation. 2005-09-15 LUCAS - Center for Applied Software Research2 LUCAS mål Att i samverkan med näringslivet identifiera.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LUCAS Mål, strategi och organisation. 2005-09-15 LUCAS - Center for Applied Software Research2 LUCAS mål Att i samverkan med näringslivet identifiera."— Presentationens avskrift:

1 LUCAS Mål, strategi och organisation

2 2005-09-15 LUCAS - Center for Applied Software Research2 LUCAS mål Att i samverkan med näringslivet identifiera och driva relevanta projekt, som ger strategiskt viktiga forskningsresultat till ömsesidig nytta Att fortsätta vara akademiskt framgångsrika inom tillämpad programvaruforskning Att förse näringslivet med ingenjörer och doktorer med kompetens som är anpassad till näringslivets nuvarande och framtida behov

3 2005-09-15 LUCAS - Center for Applied Software Research3 LUCAS strategi Bedriva tillämpad forskning inom områden som är:  tillräckligt nära i tiden för att vara intressanta för företagen  tillräckligt långt in i framtiden för att ligga utanför företagens egen forskning/utveckling/expertis Ha en kritisk massa av personal och projekt:  täcker en stor bredd inom tillämpad programvaru- forskning och därmed erbjuda en helhetssyn  skapar kreativ dynamik och attrahera personal  ger tyngd i samarbetet med industri och akademi  ger beredskap för forskning inom nya områden Utgöra ett varumärke för programvaruforskning i Sverige

4 2005-09-15 LUCAS - Center for Applied Software Research4 Organisation och nätverk

5 2005-09-15 LUCAS - Center for Applied Software Research5 Forskning

6 2005-09-15 LUCAS - Center for Applied Software Research6 Forskning tar tid

7 2005-09-15 LUCAS - Center for Applied Software Research7 LUCAS erbjuder sina medlemmar Samlad kompetens över ett stort teknikområde: från realtidsprocesser till arbetsprocesser Unik möjlighet att samverka, påverka och medverka i forskningen Forskningsresultat och forskare med relevant bakgrund Tät samverkan i olika former som för ut forskningsresultat i praktisk tillämpning En samlad kontaktpunkt till programvaruforskningen vid LTH

8 2005-09-15 LUCAS - Center for Applied Software Research8 LUCAS och industrin

9 2005-09-15 LUCAS - Center for Applied Software Research9 LUCAS får från industrin Verifiering att forskningsinriktningen är relevant Tillgång till miljöer och problemställningar för forskning Stöd med erfarenhet, ekonomi och personal

10 2005-09-15 LUCAS - Center for Applied Software Research10 Forskning tar tid

11 2005-09-15 LUCAS - Center for Applied Software Research11 Forskning och tillväxt


Ladda ner ppt "LUCAS Mål, strategi och organisation. 2005-09-15 LUCAS - Center for Applied Software Research2 LUCAS mål Att i samverkan med näringslivet identifiera."

Liknande presentationer


Google-annonser