Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur får vi goda idéer att smitta och bli resistenta?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur får vi goda idéer att smitta och bli resistenta?"— Presentationens avskrift:

1 Hur får vi goda idéer att smitta och bli resistenta?

2 Nationellt förbättringsprojekt med syfte att drastiskt reducera förekomsten av vårdrelaterade infektioner sonia.wallin@skl.se VRISS Vårdrelaterade infektioner ska stoppas

3 Bakgrund Det finns kunskap som inte tillämpas i tillräcklig omfattning i hälso- och sjukvården

4 Hygienens betydelse Florence Nichtingale bidrog till minskad dödlighet av sårade i Krimkriget bl a genom att förbättra de sanitära förhållandena.

5 www.who.int/patientsafety Handhygien i vården

6 Hur ser det ut i Sverige? Ca 10 % av alla inneliggande patienter drabbas av en vårdrelaterad infektion enligt Svensk Förening för Vårdhygien Detta kostar knappt 4 miljarder per år Lidande En av de vanligaste orsakerna till skadeanmälningar hos Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

7 Handhygien

8 Deltagande organisationer VRISS I2004/2005 21 team VRISS II2006 21 team varav 3 kommunteam

9 Nolans modell Vad är det vi vill uppnå? Hur vet vi att en förändring är en förbättring? Vilka förändringar kan vi göra som leder till förbättringar? MÅL MÄTA IDÈER A P S D

10 Resultatmål

11

12 Processmål

13

14 Exempel på förändringar som testats Slutet urinuppsamlings- system vid kateterbehandling Slutet urinuppsamlingssystem minskar risken för UVI

15 Förändringar som testats Toalettassistansschema Kartlägga blåstömningsvanorna och hjälpa patienten till toaletten på bestämda tider Förbättrat blåstömningsmönster och minskat urinläckage Öka medvetenheten hos patienter och personal

16 Förändringar som testats Läkemedelsgenomgång med fokus på kontinens/inkontinens Ett led att utveckla dokumentationen och kartlägga patientens problem runt kontinens/inkontinens Få en gynnsam medicinering ur inkontinenssynpunkt

17 Förändringar som testats Erbjuda handtvätt före måltid och efter toalettbesök Minskad smittspridning genom förbättrad handhygien

18 Förändringar som testats Användning av engångs plastförkläden vid personnära arbete Arbetsdräkten skall skyddas vid direktkontakt med patienten eller patientens säng samt vid hantering av smutsiga föremål Testat olika plastförkläden. Att ta hänsyn till vid utvärdering: passform, trivsel, kostnad

19 Förändringar som testats Engångshanddukar vid nedre toalett

20 Förändringar som testats ”Hygienlådor” i tjänstebil/hemtjänst

21 Kunskapen finns - men den ska användas Alla åtgärderna ska utföras alltid på de berörda patient/brukargrupperna Säkerheten mäts i processerna

22 VRISS II och II www.skl.se/vriss Beställning av dokumentation www.skl.se/publikationer

23 Nationell satsning för ökad patientsäkerhet Starten på ett långsiktigt, systematiskt och uthålligt förbättringsarbete

24 ”Landstingen i Sverige sätter nu in kraftfulla åtgärder för att öka patientsäkerheten”. Undertecknat av Håkan Sörman, VD SKL och alla landstingsdirektörer.

25 Inriktningen på den nationella satsningen är framvuxen efter samråd med landstingens kontaktpersoner Förebygga urinvägsinfektioner Förebygga postoperativa sårinfektioner Förebygga infektion vid central venkateter Göra läkemedelsavstämning i vårdens övergångar (Medication Reconciliation) Förebygga fallskador i samband med vård Förebygga trycksår i samband med vård

26 Mål och uppföljning på nationell nivå Frekvensen vårdrelaterade infektioner är högst 5 %, uttryckt som ett medelvärde för riket före utgången av 2009 (mätt enligt STRAMA-kriterier). Uppföljning görs 2 gånger per år 2008 och 2009. Alla landsting har ett heltäckande och tillförlitligt infektionsregistreringssystem före utgången av 2009.

27 Förebygga urinvägsinfektioner Urinkaterbehandling ordineras av läkare Korrekt indikation för antibiotika och val av antibiotika Endast slutna urinuppsamlingssystem

28 Kan landstingen arbeta med fler eller andra områden? Självklart!!! Men SKL har åtagit sig att koordinera framtagandet av åtgärdspaket för de sex uppräknade riskområdena.


Ladda ner ppt "Hur får vi goda idéer att smitta och bli resistenta?"

Liknande presentationer


Google-annonser