Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

050921 Tillämpad IT Strategiskt utvecklingsområde vid Umeå universitet 2007-2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "050921 Tillämpad IT Strategiskt utvecklingsområde vid Umeå universitet 2007-2009."— Presentationens avskrift:

1 050921 Tillämpad IT Strategiskt utvecklingsområde vid Umeå universitet 2007-2009

2 050921 Styrgrupp och rådgivande grupp Styrgrupp: Jonny Holmström (ordf.), informatik, Per Levén (sekr.), UCIT, Erik Elmroth, datavetenskap, Claire Englund, UPC, och Patrik Svensson, HUMlab. Rådgivande grupp: Kenneth Bodin, HPC2N/VRlab, Anna Croon Fors, informatik, Daniel Fällman, designhögskolan, Olof Lindahl, tillämpad fysik och elektronik (TFE), Fredrik Paulsson, IML, Jan Snygg, Umeå kommun, Tor Söderström, pedagogik, Johan Trygg, kemi.

3 050921 Tillämpad IT: Vision och fokus Tillämpad IT vid Umeå universitet handlar om utveckling och förståelse av IT och IT-användning. Innovationssystemet omfattar drygt 150 forskare från universitetets samtliga fakulteter Visionen: att utveckla Tillämpad IT vid Umeå universitet till Europas främsta IT-innovationsmiljö med stark regional förankring. Tillämpad IT ska vara en synnerligen attraktiv innovationsmiljö med fokus på: –grundutbildning baserad på ledande forskning, starka företagsamarbeten och ett entreprenöriellt generöst tilltaget innovationsutrymme. –forskning genomförd av studenter/forskare och seniora forskare av hög internationell klass, inriktad mot relevanta studieobjekt och ofta i nära samarbete med engagerade företag/organisationer. –samverkan inriktad mot kompetensnätverk, kunskapsspridning/- överföring och innovation inspirerad av forskningsbaserad kunskap, innovationsorienterad kompetens och effektiva former av kommersialiseringsprocesser.

4 050921 Innovationssystemet: synergier mellan forskning, grundutbildning och samverkan

5 050921 Tillämpad IT: Bredd och djup Tillämpningsområden: –Industriell IT –Hälsa/sjukvård –e-science –Nya medier –Publika tjänster –Utbildning & lärande Särskilda styrkeområden: - Industriell IT - Hälsa/sjukvård - e-Science

6 050921 Handlingsplan 2007-2009 Etablera och organisera Tillämpad IT UmU som centrumbildning vid Umeå universitet Gemensam resursförstärkning avseende kommande 5- årsperiod Profilering och positionering av Tillämpad IT UmU som IT-innovationsmiljö Stärkta innovations- och kommersialiseringsprocesser Förankring av Tillämpad IT UmU:s vision bland övriga relevanta regionala aktörer

7 050921 Hållbart nyttjande av skogslandskapet (UmU/SLU) Ett strategiskt utvecklingsområde Styrgrupp Tomas Lundmark, ordf SLU Ulf Edlund, vice ordf UmU Kerstin Westin, UmU Göran Ståhl, SLU Rådgivande grupp: A. Nordin, P. Gustafsson,K Palmqvist, Runar Brännlund, E. Mårald, C. Keskitalo, UmU H. Olsson, P. Högberg, A. Nordin, M. Nilsson, B. Ranneby, A. Dolling, SLU

8 050921 Upplägg Självvärdering SWOT analys Finansieringsplan Kommunikationsplan Innovationsplan Omvärldsanalys Hållbart nyttjande

9 050921 Vision Drivande universitet inom ”Hållbart nyttjande av skogslandskapet” Utveckla och förmedla såväl ny som befintlig kunskap Aktivt delta i samhällsdebatten Ge våra studenter högkvalitativ kunskap och kompetens

10 050921 Strategi Samla aktuella forskare vid UmU/SLU till breda analyser och synteser Skapa resurser och incitament för långsiktig sammanhållning Syntesverkstad bör etableras som mottagare av resultat från enskilda program Kraftfullare analyser

11 050921 Genomförande Bevaka området för Umeå Universitet och SLU Vara universitetens ansikte utåt Aktivt arbeta för att finna finansiering till större gemensamma program. Vara bollplank för initiativtagare från SLU och Umeå Universitet Samordna och prioritera forsknings- och utbildningsansatser inom området (se fig x) För universitetens räkning samordna insatser för industriell utveckling längs norrlandskusten

12 050921 Finansieringsplan Stöd för större program med tonvikt flerdisciplinär syntesverksamhet (ca 10 milj) MISTRA, SSF, Sparbanksstiftelsen, FP 7 Minst 3 större program 2008-2010, minst 50 milj ytterligare


Ladda ner ppt "050921 Tillämpad IT Strategiskt utvecklingsområde vid Umeå universitet 2007-2009."

Liknande presentationer


Google-annonser