Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jörgen From Anu Ylitalo Pedagogisk Digital Kompetens DELTAGARE Åbo Akademi Hanken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jörgen From Anu Ylitalo Pedagogisk Digital Kompetens DELTAGARE Åbo Akademi Hanken."— Presentationens avskrift:

1 Jörgen From jorgen.from@pedag.umu.se Anu Ylitalo anu.ylitalo@tritonia.fi http://www.epedagogik.eu Pedagogisk Digital Kompetens DELTAGARE Åbo Akademi Hanken SLU Umeå universitet Vasa universitet Vasa yrkeshögskola Yrkeshögskolan Novia INFO - KONTAKT http://www.epedagogik.eu

2 Omvärldsanalys - Begreppsdefinition Forskningsöversikt, analys av befintliga system för kvalitetssäkring, analys av måldokument och kriterier på deltagande lärosäten. Definition av begrepp. Kriterier Förslag till kriterier och dialog gällande PDK bland deltagande lärosäten. Metodutveckling – Dokumentation Utveckling av metoder för utveckling, kvalitetssäkring och dokumentation av PDK. Utbildning Utveckling och genomförande av gemensamma utbildningsinsatser för att utveckla PDK. KVOOC. Utvärdering/analys Utvärdering, analys och slutrapportering. Aktiviteter DELTAGARE Åbo Akademi Hanken SLU Umeå universitet Vasa universitet Vasa yrkeshögskola Yrkeshögskolan Novia Pedagogisk Digital Kompetens Jörgen From jorgen.from@pedag.umu.se Anu Ylitalo anu.ylitalo@tritonia.fi INFO - KONTAKT http://www.epedagogik.eu

3 Med pedagogisk digital kompetens menar vi lärares förmåga att regelmässigt tillämpa det förhållningssätt, de kunskaper och de färdigheter som krävs för att planera och genomföra samt kontinuerligt utvärdera och revidera IKT-stödda utbildningsinsatser, med grund i teori, aktuell forskning och beprövad erfarenhet och i syfte att på bästa sätt stödja deltagarnas lärande. Definition DELTAGARE Åbo Akademi Hanken SLU Umeå universitet Vasa universitet Vasa yrkeshögskola Yrkeshögskolan Novia Pedagogisk Digital Kompetens Jörgen From jorgen.from@pedag.umu.se Anu Ylitalo anu.ylitalo@tritonia.fi INFO - KONTAKT http://www.epedagogik.eu

4 PDK omfattar (åtminstone) tre nivåer: en mikro/interaktionsnivå som fokuserar pedagogisk interaktion med studenter en meso/kursnivå som fokuserar att designa och genomföra en kurs/utbildning en makro/organisationsnivå som fokuserar organisationens utveckling DELTAGARE Åbo Akademi Hanken SLU Umeå universitet Vasa universitet Vasa yrkeshögskola Yrkeshögskolan Novia Pedagogisk Digital Kompetens Jörgen From jorgen.from@pedag.umu.se Anu Ylitalo anu.ylitalo@tritonia.fi INFO - KONTAKT http://www.epedagogik.eu

5 DELTAGARE Åbo Akademi Hanken SLU Umeå universitet Vasa universitet Vasa yrkeshögskola Yrkeshögskolan Novia Generell slutsats: Pedagogisk utveckling med informations- och kommunikationstekniskt stöd behöver såväl tekniskt och pedagogiskt stöd, men också ett strategiskt ledarskap. Pedagogisk Digital Kompetens Jörgen From jorgen.from@pedag.umu.se Anu Ylitalo anu.ylitalo@tritonia.fi INFO - KONTAKT http://www.epedagogik.eu


Ladda ner ppt "Jörgen From Anu Ylitalo Pedagogisk Digital Kompetens DELTAGARE Åbo Akademi Hanken."

Liknande presentationer


Google-annonser