Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vetenskap för lärare Fil.dr Annika Elm Fristorp Bitr. Sektionschef

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vetenskap för lärare Fil.dr Annika Elm Fristorp Bitr. Sektionschef"— Presentationens avskrift:

1 Vetenskap för lärare Fil.dr Annika Elm Fristorp Bitr. Sektionschef
Sektionen för lärarutbildning Högskolan i Halmstad

2 Vetenskap för lärare – Förskollärarprogrammet 210 hp
Vetenskaplig progression Constructive Alignments, CA (Biggs, 2003) Examinationsformer Examensarbete Hjärnverket och Kunskapssmedjan

3 Högskolelagen Allmänna mål 1:a kapitlet 9§ ”förmåga till självständig och kritisk bedömning” ska utvecklas under utbildningsperioden.

4 Examensmål för förskollärarexamen
”A5. Visa kännedom om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, samt om relatoionen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen”

5 Vetenskaplig progression
Kursplanens lärandemål Examination God språkbehandling och relevant presentationsform liksom ett vetenskapligt förhållningssätt gäller enligt rådande progression under utbildningstiden. Kursbeskrivningen för varje kurs förtydligar den vetenskapliga progressionen. Samarbete med Högskolebiblioteket. Biblioteksintroduktion, introduktion databaser, kontinuerligt databassökning, examensarbete.

6 Constructive Alignment CA
Vetenskaplig progression Kontinuerligt kvalitetsarbete (examensmål, kursplanernas lärandemål, kursbeskrivning, examinationsuppgifter). Variation av examinationsformer. Vetenskapsteori med koppling till förskollärares arbete. (Skriftliga tentamen, radioprogram, lekkonferens, muntlig tentamen digitala redskap)

7 Examensarbete Termin 6: UVK 4 inkl VFU, inventering av undersökningsområde Vetenskapsteori och Metod 7,5 hp Valfri fördjupning 7,5 hp – Systematisk litteraturstudie

8 Termin 7: UVK 6 Värdering och verksamhetsutveckling (aktionsforskning)
VFU 7,5 hp Examensarbete 15 hp


Ladda ner ppt "Vetenskap för lärare Fil.dr Annika Elm Fristorp Bitr. Sektionschef"

Liknande presentationer


Google-annonser