Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt in- och utskrivningsklar patient

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt in- och utskrivningsklar patient"— Presentationens avskrift:

1 Projekt in- och utskrivningsklar patient
- vårdkedjan för de mest sjuka äldre Eva Osvald-Gustafsson Projektledare Hälso-och sjukvårdssamverkan i Göteborg och Södra Bohuslän

2 Bakgrund LGS beslutar 2009 att införa en gemensam modell för samverkan kring de mest sjuka äldre Regeringen anslår 2010 medel till försöksverksamheter riktade till de mest sjuka äldre Projektet startar i början på 2011 Satsningen pågår i tre år, t.o.m. dec 2013 70+ Skl samordnar och fördelar medlen Ingående organisationer är Göteborgs kommun med 10 stadsdelar Mölndal Härryda Partille Öckerö SU Linjeorganisationen i berörda verksamheter ansvarar för införandet av modellen Projektorganisationen är stöd för linjeorganisationen och verksamheterna

3 Uppdrag I samverkan inom LGS området införa en
standardiserad modell för vård och omsorg för de mest sjuka äldre

4 Övergripande mål för projektet
De äldre erbjuds och upplever en trygg och säker vårdkedja utan avbrott Tillgänglig och jämlik vård/omsorg Vård och omsorg i rätt tid på rätt nivå som är kostnadseffektiv

5 Modell för vård och omsorg i samverkan
Hembesök Biståndshandläggare Distriktssköterska från primärvården eller hemsjukvården Läkare ”Fixartjänster” Äldrelotsen Äldrecentrum Livslotsen ”Seniorhörnan” Identifiera ”mångsökare” Samarbete i olika vårdprocesser, t.ex. demens, stroke Samordnad vårdplanering Uppsökande verksamhet i samverkan och enskilt Mobila funktioner Gemensamma rutiner för direkt-inläggning på sjukhuset

6 Ständiga förändringar
Vårdval Privat – offentligt drivna vårdcentraler Förändrad organisation i Göteborgs stad 21 – 10 stadsdelsförvaltningar NOSAM Sahlgrenska Universitetssjukhuset Minskat antal vårdplatser Organisationsförändringar Geriatrik Ekonomi

7 Att mäta för att veta…………
Baslinje – från 2010 och 2011 Underlag för arbetet i NOSAM och på sjukhuset Mätningar i relation till Rätt vårdnivå Rätt tid Tillgänglighet och jämlikhet Trygg och säker vård Kostnadseffektiv

8 Utvärdering Regionala FoU enheten – FoU i Väst
Följer projektet under tre år Implementering Framgångsfaktorer Aktiviteter Resultat Prestationer Effekter

9 Befolkningsunderlag 2010 Göteborg 507 800 76 120 15 % Härryda 34 500
Folkmängd Antal personer > 65 år Andel personer > 65 år Göteborg 76 120 15 % Härryda 34 500 4 900 Partille 35 100 5 520 16 % Mölndal 61 000 9 300 Öckerö 12 500 2 450 20 %

10 Sökande, över 65 år, till akut-mottagningarna
2010 Antal sökande Andel sökande Antal pat. som skickas hem Andel pat. som skickas hem Göteborg 31 540 42 % 13 500 Härryda 1 720 35 % 810 47 % Partille 2 360 43 % 1 050 44 % Mölndal 4 190 45 % 2 070 49 % Öckerö 750 31 % 310 41 %


Ladda ner ppt "Projekt in- och utskrivningsklar patient"

Liknande presentationer


Google-annonser