Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt Västkompetens

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt Västkompetens"— Presentationens avskrift:

1 Projekt Västkompetens
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Primärvården Västra Götaland & Göteborgs Stad Mölndal, Härryda, Partille, Öckerö NSPHiG

2 Utmärkande för projektet
Förstärka kompetens bland personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning Rikta sig till personal inom socialtjänst, hälso- och sjukvård inom LGS området Öka samverkan mellan huvudmännen Brukarinflytande på olika nivåer Ta tillvara egen kompetens inom LGS

3 Västkompetens styrgrupp 2012
Ulla Carlshamre, planeringsledare, Göteborgs Stad Gunnel Karolén, områdeschef, Göteborgs Stad Ingvor Gunnarsson, verksamhetschef, Härryda kommun Eva Hellquist, verksamhetssamordnare, Affektiva II SU Lennart Lundin, verksamhetssamordnare, Psykiatri Psykos SU Marie Nilsson, kvalitetssamordnare, Beroendekliniken SU Hans Andersson, kvalitetssamordnare, RPV Birgitta Lundgren Pierre, processledare LGS temagr. Psykiatri Sonny Wåhlstedt, ordförande NSPHiG Lotta Ahlén, Gyllenkroken, representerar NSPHiG Ulrika Brodd, projektassistent, Projekt Västkompetens Yvonne Andersson, projektledare, Projekt Västkompetens

4 Ekonomiska förutsättningar
10.6 mkr för år 7.2 mkr för år 2011 3.0 mkr för år 2012 Totalt erhållit 20.8 mkr för perioden från Socialstyrelsen Tre upphandlingar har genomförts

5 Prestation Under år har cirka personer deltagit i olika kurser Därutöver tillkommer deltagande vid enskilda seminariedagar, tvådagars kursen Första hjälpen vid psykisk ohälsa (SPiV) m.m.

6 Program utbud 9 x Psykisk ohälsa/funktionsnedsättning 10 dagar
3 x Metoder för brukarsamverkan NSPHiG, 2 dagar 20 x KBT, introduktion/orientering 5 dagar 27 x MI, Motiverande samtal dagar 4 x Psykosocial rehabilitering, 8 dagar 10 x Vård och stödsamordning, 8-10 dagar 4 x Familje- och nätverksarbete, 8 dagar 7.5 hp 3 xPsykisk hälsa/ohälsa under åldrandet, 7.5 hp 4 xMissbruk, beroende/samsjuklighet, 8 dagar 7.5 hp

7 Fortsättning… 7 x ESL (Ett självständigt liv) 3+1 dagar
1 x Suicidprevention, fördjupning, 5 dagar 1 x Självskadebeteende, 5 dagar 1 x Kognitiva funktioner & kognitivt stöd 7.5hp 1 x Kombination av olika funktionsnedsättningar – komplexa behov, 8 dagar Processtödjare anställd under mars-december 2012 för implementeringsarbete av Vård- och stödsam-ordning inom LGS området

8 Övrigt utbud Seminarium, workshops med Scott D. Miller: 500 deltagare
Erbjudit NSPH:s kurser ”Första hjälpen vid psykisk ohälsa”: 286 deltagare Seminarium Berth Danermark: 108 deltagare Deltagande vid Mötesplats Funktionshinder i Göteborg, andra konferenser Seminarium, Suicidpreventivt arbete inom LGS omr. Seminarium, Självskadebeteende Olle Sundh Seminarium, Problemskapande beteende.Bo Hejlskov Slutkonferens 7 december för medarbetare & chefer

9 Utvärdering Kvantitativ metod, webbaserad enkät före kursstart och annan mätperiod. vänder sig till medarbetare och chefer Utvärderingsverkstad med kursanordnare Brukarrevision i samarbete med NSPHiG Kvalitativ metod, intervjuer Extern uppsats med fokus på samarbete Samarbete med FoU i Väst/GR Samarbete med brukarorganisationer

10 Kommentarer från verksamheterna
Den röda tråden i Västkompetens kurser är tydlig och för varje kurs man deltar i får man en bredare insikt och kunskap kring hur viktigt vårt arbete är. MI kursen har gett direkta redskap som vi använder oss av mycket. Man har fått en annan säkerhet. Vi har lärt oss att ”bolla” ärenden kring enskilda brukare på ett öppnare och tydligare sätt än innan. Vi kan tydligt se att det gett en ökad trygghet då strukturen på verksamheten har blivit tydligare och därmed har det blivit mer förutsägbart för brukaren/patienten. Ökat brukardeltagande och flera av brukarna upplever att de har fått tillbaka makten över sina liv. Under alla omorganisationer som skett de senaste åren inom SU och kommun har Västkompetens varit den sammanhållande länken på grund av att man fortsatte att ha en gemensam utbildningsplattform tappade man inte kontakten mellan verksamheterna.

11 Angeläget…. Skapa tvärprofessionella kurser i egen regi i samverkan med Göteborgs Universitet/Akademin och NSPHiG Fortsatt stöd till implementering av Vård- och stödsamordning inom LGS, kurser,handledning, nätverk olika nivåer Fortsatt samarbete med brukarorganisationerna på olika nivåer bl a kring Suicidpreventivt arbete

12 www.samverkanstorget.se under fliken Västkompetens Psykiatri
Nyhetsbrev distribueras Webbaserat anmälningssystem projektledare projektassistent


Ladda ner ppt "Projekt Västkompetens"

Liknande presentationer


Google-annonser