Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Urank 2013 2013-04-24 Nils Eriksson 3 Urank Urank (bildades 2007) – ”… fristående association som påtagit sig uppgiften att utföra årliga rankingar av.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Urank 2013 2013-04-24 Nils Eriksson 3 Urank Urank (bildades 2007) – ”… fristående association som påtagit sig uppgiften att utföra årliga rankingar av."— Presentationens avskrift:

1

2 Urank 2013

3 2013-04-24 Nils Eriksson 3 Urank Urank (bildades 2007) – ”… fristående association som påtagit sig uppgiften att utföra årliga rankingar av svenska universitet och högskolor utifrån ett väl deklarerat förfarande och med utnyttjande av kvalitetskontrollerade data och successivt utvecklande av modell och teknik.” Rankningen baseras på statistik från Högskoleverket, SCB och annat officiellt material Ingemar Lind (matematiker), Stig Forneng (statistiker), Torsten Nybom (historiker) http://www.urank.se/

4 Urank’s 6 kriterier Studenter (vikt 0,2) Grundutbildning (vikt 0,2) Forskning och forskarutbildning (vikt 0,2) Internationalisering (vikt 0,1) Lärarna (vikt 0,2) Sociala indikatorer (vikt 0,1) 2013-04-24 Nils Eriksson 4

5 Kriteriet Studenter (vikt 0,2) Antal behöriga förstahandssökande per antagen student (vikt 0,3) Andel med högskoleprovresultat över 1,0 (vikt 0,1) Medelbetyg i gymnasieskolan (vikt 0,1) Andel av nybörjarna (exkl int stud) som inte kommer från högskolans hemlän (vikt 0,1) Andel studenter som finns kvar andra året av studierna (vikt 0,2) Andel examinerade, alt. har tagit 180 högskolepoäng inom sju läsår (vikt 0,2) 2013-04-24 Nils Eriksson 5

6 Kriteriet Grundutbildning (vikt 0,2) Antal lärare per student enligt UKÄ’s nyckeltal (vikt 0,2) Prestationsgrad= HPR/HST (vikt 0,2) Rörlighetsfaktorn= Samtliga förstagångsexaminerade/förstagångs- examinerade som började sina studier vid lärosätet (vikt 0,2) Etableringsgrad på arbetsmarknaden – UKÄ´s mätningar (vikt 0,2) Andel studenter på avancerad nivå (vikt 0,2) 2013-04-24 Nils Eriksson 6

7 Kriteriet Forskning och forskar- utbildning (vikt 0,2) Andel forskning av lärosätets totala kostnader (vikt 0,2) Andel konkurrensutsatta forskningsmedel (från VR, FAS och Formas) av extern forskningsfinansiering (vikt 0,2) Andel studenter som övergår till forskarutbildning (vikt 0,2) Antal disputationer per professor (vikt 0,2) Rekrytering till forskarutbildning av doktorander ej från egen högskola (vikt 0,2) 2013-04-24 Nils Eriksson 7

8 Kriteriet Internationalisering (vikt 0,1) Andel examinerade studenter som har studerat utomlands minst en termin (vikt 0,2) Andel ut i utbyte av förstagångsexaminerade (vikt 0,1) Andel ut i utbyte av utresande (vikt 0,1) Andel inresande studenter (vikt 0,2) Andel inresande forskarstuderande (vikt 0,2) Andel utländska lärare (vikt 0,2) 2013-04-24 Nils Eriksson 8

9 Kriteriet Lärarna (vikt 0,2) Andel disputerade lärare (vikt 0,4) Andel professorer av lärare (vikt 0,4) Andel av lärarna med doktorsexamen som har fått sin forskarutbildning på annat lärosäte (vikt 0,2) 2013-04-24 Nils Eriksson 9

10 Kriteriet Sociala indikatorer (vikt 0,1) Andel förstagenerationsstudenter (vikt 0,4) Andel studenter med utländsk bakgrund (vikt 0,3) Andel kurser med jämn könsfördelning (vikt 0,3) 2013-04-24 Nils Eriksson 10

11 Kalkylmetod Medelvärdet för lärosätena har räknats ut och för rankingen används sedan avvikelsen från medelvärdet med fördelningens standardavvikelse som enhet. Ex: ett slutvärde på till exempel 1,6 för ett lärosäte betyder att lärosätet höjer sig över medelvärdet med 1,6 x fördelningens standardavvikelse. 2013-04-24 Nils Eriksson 11

12 HumSamRankingen 2013 2013-04-24 Nils Eriksson 12 Lärosäte20132012 Uppsala universitet 11 Lunds universitet 24 Linköpings universitet 32 Göteborgs universitet 43 Högskolan i Jönköping 56 Stockholms universitet 65 Örebro universitet 78 Umeå universitet 87 Södertörns högskola 99 Malmö högskola 10

13 HumSamRankingen 2013 2013-04-24 Nils Eriksson 13 1 0,9 Uppsala(1) 0,8 0,7 Lund(2) 0,6 0,5 Linköping(3) Göteborg(4) 0,4 Jönköping(5) Stockholm(6) 0,3 Örebro(7) 0,2 Umeå(8) 0,1 Södertörn(9) Malmö(10) 0 Karlstad(11) Linné(12) Borås(13) -0,1 Mälardalen(14) Halmstad(15) -0,2 Dalarna(16) -0,3 Mittu(17) Väst(18) -0,4 Gävle(19) Luleå(20) Kristianstad(21) Skövde(22) -0,5 -0,6 Blekinge(23) -0,7 Gotland(24) -0,8 -0,9

14 2013-04-24 Nils Eriksson 14 StudenterGrundutbForskn/ forsk.utb InternatLärareSociala ind Totalt Uppsala1,450,570,770,841,33-0,450,86 Lund1,380,490,381,080,96-0,920,66 Linköping0,850,610,620,580,45-0,210,54 Göteborg1,350,870,630,020,06-0,840,50 Jönköping0,230,16-0,101,660,900,250,43 Stockholm0,430,560,620,110,34-0,280,37 Örebro0,24 0,48-0,520,380,530,27 Umeå0,250,260,48-0,090,29-0,350,21 Södertörn0,10-0,31-0,27-0,351,040,680,14 Malmö-0,370,760,09-0,180,010,530,13

15 HumSamRankingen 2013 - sociala indikatorer (vikt 0,1) 2013-04-24 Nils Eriksson 15 Lärosäte Förstagenerations- studenter Utländsk bakgrundKurser med jämn könsfördelning Uppsala 23201 Lund 24213 Linköping 20137 Göteborg 22148 Jönköping 17162 Stockholm 21912 Örebro 1854 Umeå 16245 Södertörn 8118 Malmö 6221

16 2013-04-24 Nils Eriksson 16


Ladda ner ppt "Urank 2013 2013-04-24 Nils Eriksson 3 Urank Urank (bildades 2007) – ”… fristående association som påtagit sig uppgiften att utföra årliga rankingar av."

Liknande presentationer


Google-annonser