Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Näringslivets kompetensförsörjning (NUTEK:S OFULLBORDADE)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Näringslivets kompetensförsörjning (NUTEK:S OFULLBORDADE)"— Presentationens avskrift:

1 Näringslivets kompetensförsörjning (NUTEK:S OFULLBORDADE)

2 Bakgrund •Arbetskraftens kompetenssammansättning viktigare för konkurrenskraft (globaliseringens konsekvenser). •Utbildningsnivå och tillgänglighet har ökat mycket kraftigt. •Samtidigt: tilltagande matchningsproblem •Anpassning mellan utbud och efterfrågan är i hög grad en regional fråga. •Förestående strukturförändringar

3 Utbildningsnivån har blivit högre Andel av befolkningen i riket med en minst treårig eftergymnasial utbildning år 1990 och 2007, efter ålder.

4 Källa: Eskilstuna kommun/SCB Andel av befolkningen 20 – 64 år i Eskilstuna med minst tre års eftergymnasiala studier efter ålder år 1990 och 2007.

5 Projektets syfte 1.Skapa verktyg -Beskriva lokala arbetsmarknaders kompetens- sammansättning och hur dessa förändras över tid. -Undersöka hur utbildningssystemets utbud och lokalisering är anpassad till efterfrågan. 2. Testa modellen genom två fallstudier

6 Val av regioner •Lokala arbetsmarknader (FA-regioner) i Blekinge och Örebro län. •Illustrerar specialisering kontra bredd. •Alla högskole- och KY- utbildningar

7 Lokala arbetsmarknadernas försörjning av högskoleutbildad arbetskraft

8 Örebro FAKarlskoga FA Ludvika FAKarlskrona FAKristianstad FA

9 Några inledande problem: •Populationens omfattning -Bör även inkludera utländska studenter och andra utan CSN- lån (jmf HSV:s studier.) -Alla som har varit registrerade vt02 och vt 04 vid högskole- eller KY- utbildning. •Kategoriindelning -Hur skall aggregaten skapas med hänsyn till inriktning?

10 Andelen etablerade på arbetsmarknaden år 2005 av examinerade läsåret 2003/04 per högskola. Högskola Andel etablerade Karolinska institutet 87,3 Blekinge tekniska högskola 68,5 Chalmers tekniska högskola77,4 Lunds universitet 68,3 Handelshögskolan i Stockholm75,1 Stockolms universitet 67,6 Högskolan i Borås74,6 Högskolan i Kristianstad 67,6 Högskolan i Skövde74,0 Sveriges lantbruksuniversitet 66,7 Kungl. Tekniska högskolan73,8 Karlstads universitet 66,2 Örebro universitet 72,6 Umeå universitet 65,4 Högskolan i Jönköping 71,9 Högskolan i Gävle 64,6 Uppsala universitet 71,6 Högskolan i Halmstad 62,9 Göteborgs universitet 71,5 Högskolan i Kalmar 62,6 Linköpings universitet 70,9 Luleå tekniska universitet 61,7 Mälardalens högskola 70,7 Högskolan i Dalarna 70,1 Växjö universitet 70,0 Mittuniversitetet 69,1 Malmö högskola 69,1 Högskolan i Väst 68,9 Södertörns högskola 68,8 Källa: Högskoleverket

11 Högskola/UnivEtablerade 2004Etabl. 2006Med examenUtan examen BTH65 %73 %72 %55 % Örebro univ72 %75 %81 %64 % Dalarna73 %76 %79 %66 % Jönköping76 %77 %79 %70 % Kristianstad68 %73 %72 %79 % Skövde62 %68 %69 %56 % Karlstad66 %72 %73 %60 % Konstfack40 %48 %28 %43 % Luleå62 %71 %68 %56 % Mälardalen70 %74 %79 %59 % Lund60 %67 %70 %48 % Uppsala68 %72 %78 %59 % KTH73 %78 %79 %67 % Sthlm.univ62 %69 %70 %55 %

12 Populationens omfattning •Omkring hälften av studerande tar examen •Omkring hälften av de som tar examen tar det i samband med avslutade studier

13 Kategorier: Exemplet biologi Totalt 6 300 examensbegrepp Går ej att använda om man vill fånga alla som inte tar examen Antal inämnen: 420

14 Får man jobb? •Etablerad på arbetsmarknaden, vilket är personer som har en arbetsinkomst överstigande 170 500 SEK (år 2004) eller en inkomst av näringsverksamhet och ingen indikation på förekomst av arbetslöshet. •Svag ställning eller Osäker ställning på arbetsmarknaden är personer med lägre inkomster och i en ökande utsträckning inslag av arbetslöshet. •Studerande, Utan för arbetsmarknaden – vilka helt saknar arbetsinkomst. •Ej i populationen som utgörs av personer som inte är folkbokförda i Sverige 31/12 under undersökningsåret.[1][1] • [1] Högskoleverket, Rapport 2007:6, Forskarutbildades etablering på arbetsmarknaden, s 41 ff (HSV 2007) [1]

15 Exemplet biologi igen:

16 Syfte •Koppla kategorier till yrke och bransch •Bedöma långsiktig efterfrågan •Jämföra utbud och efterfrågan -Lokal, regional, nationell kompetensförsörjning -Arbetsmarknadskarriärer för olika grupper -M m

17 Tabell Andelen sysselsatta inom olika yrkesområden (grov indelning) per FA- region år 2006

18 Överrepresenterade yrken (SSYK4) inom Kristanstad FA år 2006.

19 Överrepresenterade yrken (SSYK4) inom Ludvika FA år 2006.

20 Överrepresenterade yrken (SSYK4) inom Hällefors FA år 2006.

21 Andel av befolkningen med en minst eftergymnasial pedagogisk utbildning per FA- region år 2006.

22 Andel av befolkningen med en minst eftergymnasial teknisk & natvet. utbildning per FA- region år 2006.

23 Civilingenjörer elektro- och teleteknik, andel av samtliga inom yrket per bransch år 2006.

24 Andel etablerade på arbetsmarknaden per högskola

25 Andel etablerade på arbetsmarknaden per examensområde

26 Andel etablerade på arbetsmarknaden per utbildningsområde och högskola

27 Blekinge tekniska högskola

28 Motsvarar arbetet utbildningen? Datavetenskap Litteraturvetenskap

29 Andelar per yrkesgrupp år 2004 och 2006 av samtliga sysselsatta som avslutade utbildning år 2002, andelar i procent

30 Andelen etablerade på arbetsmarknaden år 2006 av dem som avslutat sina studier år 2002 eller 2004 efter kön och födelseland, andelar i procent.


Ladda ner ppt "Näringslivets kompetensförsörjning (NUTEK:S OFULLBORDADE)"

Liknande presentationer


Google-annonser