Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barnets rättigheter i vårdnadstvister

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barnets rättigheter i vårdnadstvister"— Presentationens avskrift:

1 Barnets rättigheter i vårdnadstvister
Degerfors

2 Degerfors Invånarantal: 9551 (SCB 2011-12-31)
2011 Antal barn inom barnavårdsutr: 35 2011 Antal barn inom vårdnadsutr: 5 2011 Antal barn inom samarb.samtal: 27 Antal handläggare inom IFO: 15 7 av dessa handläggare arbetar inom barn- och ungdomsgruppen. 4 av dessa 7 arbetar också med familjerätt. Gemensamma möten avseende ärendegenomgångar osv. Samordningen mellan barnavårdsutredningar och vårdnadsutredningar fungerar. ”Driva projekt” utan extra medel är en svårighet. Mycket händer avseende myndighetsutövningen.

3

4

5

6 Ibland ihop med handl. Från annan kommun
sid 2(3) Ibland ihop med handl. Från annan kommun Huvudhandl. utses med ansvar för dokumentation Kan ske under processen * Informations-möte med föräldrarna var och en för sig Begäran om upplysningar 6 kap 19:3 FB För kort tid - begäran om förlängning hos Tingsrätten Handläggare utses på ärendegrupp Brukarmed-verkan. Klientträff Begäran om yttrande 6 kap 20§ 2 st FB Handläggar-möte, bokar mötestider, gör upp planering mellan handl. Sänder brev till föräldrarna med tider för hela processen Sänder brev till föräldrarna med tider för hela processen Direkt till Fr Gemensamt informations-möte för föräldrarna av båda handläggarna Begäran om utredning = remiss * Ett barn Ett enskilt samtal med barnet Inhämta reg uppgifter från soc och polis Misstanke o bel reg (barn/ungd. grp) Brukarmed-verkan. Klientträff Två enskilda samtal per förälder Flera barn Gemensamt samtal med barnen och mot slutet enskilt samtal anpassat efter barnets önskan Kommunicerar barnets utsaga på plats efter samtal Information till barnen om hur en vårdn. utr. Går till Brukarmed-verkan. Klientträff Ett hembesök hos vardera förälder då barnet är med Utifrån samtal med föräldrar bestäms hur barnsamtal går till…

7 Skola/förskola för att inhämta information då föräldrar inbjuds
sid 3(3) Träff för ref. samtal Skola/förskola för att inhämta information då föräldrar inbjuds Analys och bedömning skrivs av bägge handläggarna Kommunicerar ref uppgifterna då vi fört in dom i dokumentet Kommunicerar föräldrarnas utsago då vi fört in dom i dokument Inhämta reg uppgifter från soc och polis Misstanke o bel reg (arbetsgrp) Kommunicerar ref uppgifter då handläggare sammanställt samtalet Analys och bedömning görs gemensamt av handläggare Brukarmed-verkan. Klientträff Telefonkontakt med ref för att inhämta information Kommunicera förälderns utsago innan vi fört in dom i dokumentet Dokumentet sänds till föräldrarna. Delgivning Under utredningstid Risk&skyddsbedömning görs hela processen Begövs anmälan till BU-gruppen göras. (Barnavårdsutredning) Den bedömningen kan göras under hela processen. * Utvecklingsområde - Samarbete med Tingsrätt - Broschyr (vårdnad, boende, Umgänge), SOSFS - Barnsamtal Dokumentet sänds till Tingsrätten

8

9

10

11 Handläggare utses Kallelse till föräldrarna Begäran om utredning jml 6 kap 19§ 3 st Föräldrabalken Planering av utredningens genomförande Hembesök hos vardera förälder + barn Informationsmöte med föräldrarna Enskilda samtal med föräldrarna Inhämtande av registerutdrag från social- och polisregister Referentsamtal med förskola/ skola Barnsamtal Kommunicering Analys och bedömning Delgivning Utredning till Tingsrätten

12 Tack för oss Förändringsarbete kräver uthållighet…
Förändringsarbete skapar stundtals kaos och större förvirring… …men ack så roligt, lärorikt och utmanande...


Ladda ner ppt "Barnets rättigheter i vårdnadstvister"

Liknande presentationer


Google-annonser